Napisz jaki wpływ na rodzinę z nie-boskiej komedii z.krasińskiego miała poezja romantyczna

Mąż, całkowicie nią omotany, odchodzi od .Bohater dobrze wie, że jako poeta może mieć problem z odnalezieniem się w małżeńskim życiu, dlatego też sam rzuca na siebie przekleństwo, jeśli przestanie kochać swoją wybrankę.Geneza dramatu „Nie-Boską komedię" Krasiński ukończył w 1833 r., zaś opublikował - bezimiennie - w 1835 roku, w Paryżu.. Kordian odnajduje cel swego życia - jest nim walka o wolność ojczyzny.. Dziady, Kordian i Nie-Boska komedia - trzy typy dramatu romantycznego 55.. Samotny indy…


Czytaj więcej