Zapisz numery probówek w których otrzymano kwasy

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. C. wody.. Miedź reaguje z kwasem w stosunku masowym równym 63,5 : 63.Sole można otrzymać między innymi w reakcjach: tlenków metali z kwasami; metali z kwasami; wodorotlenków z kwasami.. lub na dobieranie; 4 zadania złożone były z dwóch podpunktów.. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, na…


Czytaj więcej

Zapisz numery probówek w których otrzymano kwasy napisz równania reakcji

7 Zadanie premium.Podaj numer probówki, w której strącił się osad.. C. wody.. (0-1) Podaj numery probówek, w których zaobserwowano wydzielenie gazu.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce II po dodaniu roztworu HCl i była przyczyną obserwowanych zmian.. SO 3 + 2 NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O. Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami.. (2 pkt) Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawie…


Czytaj więcej

Napisz czy ta reklama jest rzetelna i poprawna merytorycznie

Wypracowania są również jednym z elementów egzaminów, zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i matury.Najlepiej napisać o tym wprost, np. „Moją szczególną uwagę…", „Interesujące jest jak…" (ta część powinna być najobszerniejsza).. Jak wynika z badań, takie działania przynoszą wymierne efekty.. W przeciwieństwie do szczepionek, które wprowadzają do organizmu osłabiony lub inaktywowany patogen, szczepionki mRNA .prosty - napisany językiem zrozumiałym dla osób, które nie są ekspertami w swojej dziedzi…


Czytaj więcej

Opisz warunki które trzeba spełnić aby uzyskać rentę i emeryturę

Będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: jesteś niezdolny do pracy; masz wymagany - odpowiedni do wieku - staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy):Jak uzyskać emeryturę - krok po kroku.. W przypadku mężczyzn musi to być 25 lat okresów składkowych i .ZUS Rp-2 wybierze współmałżonek, który sam uzyskuje część emerytury za zmarłą osobę.. Nowelizacja ustawy emerytalnej dotyczy bowiem mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem, tj…


Czytaj więcej

Napisz izomery heksanu

Proszę o pomoc!. 0 głosów.. Napisz do adminia;Izomery-związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.. Podaj nazwy wszystkich związków.. Jakie związki chemiczne mogły rozpuścić się w tej wodzie.. Zadanie: napisz pieć różnych izomerów dla heksanu i 9 Rozwiązanie: izomery heksanu ch3 ch2 ch2 ch2 ch2 ch3 heksan ch3 ch ch2 ch2 ch3Napisz wzór sumaryczny i półstruktu…


Czytaj więcej

Opisz zjawisko amerykanizacji

Jest ono uzależnione od rodzaju i stanu cieczy, jej własności fizykochemicznych i temperatury, od ilości i rodzaju jąder kawitacyjnych oraz zawartości .opisz zjawisko ugięcia fali opisz zjawisko załamania światła współczynnik względny i bez względny załamania zwierciadło kuliste i jego elementy co przedstawia równanie zwierciadła konstrukcja obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym i jego cechy dla:x>R, x=R, f<x<R, X=F, 0<X<F Konstrukcja w zwierciadle kulistym wypukłym i podaj jego…


Czytaj więcej

Napisz numery ktorymi oznaczono pierwiastki spelniajace warunki

Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują pierwiastki X i Z w związkach chemicznych.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia (kompilowania) kodu programistycznego na język maszynowy (czyli na formę zrozumiałą przez komputer).3.. W Pythonie wszystko jest obiektem.. Napisz program wy…


Czytaj więcej

Napisz amerykańskie odpowiedniki podkreślonych słów

"Pokazał mi jak można używać głosu i słów" - podkreślił Yorke.. Uczeń wykorzystuje poznane słownictwo do .Kamala Harris wraz z Joem Bidenem wygrała wybory prezydenckie w USA, dzięki czemu będzie pierwszą kobietą (i zarazem pierwszą Afroamerykanką) na stanowisku wiceprezydenta.. Z kolei w amerykańskim angielskim stosuje się wyłącznie liczbę pojedynczą, traktując każdą grupę jako całość.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W 20…


Czytaj więcej

Napisz numery którymi oznaczono wzory wszystkich węglowodorów nasyconych

2009-05-10 15:28:33 pomocy 10 zadan na poniedzialek wyjasnij pojecie weglowodory nasycone przedstaw podzial weglowodorow nasyconych i podaj po 2 przyklady zapisujac nazwy wzory struktulane .Porównaj właściwości węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych.. Związki te są zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru, a atomy węgla w ich cząsteczkach połączone są ze sobą wiązaniami pojedynczymi.. Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami…


Czytaj więcej

Napisz czym jest porównanie homeryckie

Cechą porównania homeryckiego jest to, że drugi człon (to coś, do czego porównujemy) jest bardzo rozbudowany, wręcz stanowi małą scenkę fabularną epizod.Porównanie homeryckie [edytuj] Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego, które jest bardzo rozbudowane i stanowi pewną samodzielną całość wobec reszty utworu.. 2)Persefona - Kora.Charakterystyka niektórych trenów Kochanowskiego.. Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego: jest dwuczłonowe, długie (kilkuwersowe).. Jak …


Czytaj więcej

Na mapie został przedstawiony rozkład średniej rocznej temperatury powietrza w ameryce południowej

Zadanie 10.. Średnia roczna anomalia temperatury (czyli jej odchylenie od średniej) wyliczona w stosunku do wielolecia 1961-1990 osiągnęła w roku 2015 +2.12°C i była o 0,14°C wyższa od rekordu z roku 2014 (sposób wyliczania anomalii opisany jest tutaj).. (2 pkt) Tabela przedstawia dane klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych w Polsce.KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 04.. Na przykład na terenie stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska, średnia temperatura roczna zmienia si…


Czytaj więcej

Opisz latynoamerykański krąg kulturowy

W skali globu wyróżnia się zazwyczaj następujące kręgi kulturowe:Krąg kulturowy: Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości].. Wpływarównieżna stosunki społecznei gospodarcze na świecieoraz rozwójkultury i sztuki, m.in. architektury oraz malarstwa.. Od 1 do 1 z 1 .Krąg kulturowy - w etnologii termin oznaczający obszar występowania jednego lub więcej cech lub elementów kulturowych, ni…


Czytaj więcej

Znajdź na ilustracji przedmioty 1-14 i wpisz ich numery we właściwe miejsca

Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. przedwczoraj o 19:01 rozwiązań: 0; żaba1233456 Matematyka Znajdź iloraz monotonicznego ciągu geometrycznego oraz oblicz drugi wyraz , jeżeli a5= 4 i a9= 1 przedwczoraj o 17:53 rozwiązań: 1Pomocy!. Opublikowano 10.05.2020 r.Matura 2015.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atrament…


Czytaj więcej

Napisz numery zlewek w których zaobserwowano przepływ prądu

Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście.. Okres przechowywania danych .. Witam.. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej.Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Aleksandrowie Kujawskim 22.01?. Woda destylowana nie przewodzi prądu.Przebieg doświadczenia: W celu przeprowadzenia doświadczenia należy przygotować trzy blaszki żelazne (wcześniej oczy…


Czytaj więcej

Wpisz w kratki na mapie numery odpowiadające miejscowościom których dotyczą poniższe opisy

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa, które w przeszłości wchodziły w skład ZSRR.. 2009-12-09 17:57:09 wpisz daty lub wydarzenia w odpowiednie miejsca .. Zamiana skal: Zamienić skalę liczbowa 1:200000…


Czytaj więcej

Napisz notatkę o lucy maud montgomery

Rozwiązania zadań.. Podręcznik „Ania z Zielonego Wzgórza" - oprawa miękka - Wydawca: DRAGON.. Jej ciało pochowano w Cavendish, nieopodal rodzinnego domu.Lucy Maud Montgomery, Uwięziona dusza.. Sylwia.. Przebywanie wśród ludzi sprawiało jej ogromną przyjemność.. Lucy Maud Montgomery urodziła się w 1874 r. w Clifton na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie.. W latach 1889-1942 spod pióra autorki wyszło aż dziesięć tomów osobistych pamiętników.. Uwieczniła ich w cyklu powieściowym o Ani - byli punktem…


Czytaj więcej

Zapisz numery probówek w których w temperaturze pokojowej zaszły reakcje chemiczne

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 .1 PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki słabo rozpuszczalne w wodzie d) Wszystkie wodorotlenki Zbadano pięć próbek gleby i stwierdzono w kolejnych probówkach następujące wartości…


Czytaj więcej

Do podanych zagadnień dopisz numery akapitów

Wyższy sens funkcji fizjologicznych, 2.. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. W obozowym piekle spędził 199 dni, po czym został zwolniony.. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .Tytuł i numer rozdziału (cyfry arabskie) można umieścić na środku lub wyrównać do lewej strony.. Przygotowanie do pisania dokumentów aplikacyjnych Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukuj…


Czytaj więcej

Napisz czym jest porównanie homeryckie i zaznacz je w trenie 1

I lamenty, i skargi Symonidowe, Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania .. W trenach dalszych temat opłakiwania Urszulki łączy się i przeplata z wątkiem gorzkiej refleksji na temat .Napisz notatke co to jest porownanie homeryckie.. Wszystko to, co zastane, a dotąd nadawało jego życiu sens i decydowało o stabilizacji, poddaje w .. Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego: jest dwuczłonowe, długie (kilkuwersowe).Składa się z członu krótkiego i drugiego rozbudowanego.Drugi czło…


Czytaj więcej

Pod rysunkiem napisz numery którymi oznaczono

Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Państwa, które charakteryzują się używaniem języka hiszpańskiego jako języka ojczystego przez większość mieszkańców i emigracją do Stanów Zjednoczonych, oznaczono na mapie numerami A.. Niektóre z żelaznych bloczków są trwale namagnesowane (są magnesami trwałymi), a niektóre są nienamagnesowane.. (0-2)Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Pomożecie w pracy domowej?. (0-1) Wybierz wszystkie związki, które wykazują właściwości redukujące, i n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt