Zapisz numery probówek w których otrzymano kwasy

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. C. wody.. Miedź reaguje z kwasem w stosunku masowym równym 63,5 : 63.Sole można otrzymać między innymi w reakcjach: tlenków metali z kwasami; metali z kwasami; wodorotlenków z kwasami.. lub na dobieranie; 4 zadania złożone były z dwóch podpunktów.. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, na…


Czytaj więcej

Zapisz numery probówek w których otrzymano kwasy napisz równania reakcji

7 Zadanie premium.Podaj numer probówki, w której strącił się osad.. C. wody.. (0-1) Podaj numery probówek, w których zaobserwowano wydzielenie gazu.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce II po dodaniu roztworu HCl i była przyczyną obserwowanych zmian.. SO 3 + 2 NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O. Tlenki amfoteryczne - reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami.. (2 pkt) Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawie…


Czytaj więcej

Napisz czy ta reklama jest rzetelna i poprawna merytorycznie

Wypracowania są również jednym z elementów egzaminów, zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i matury.Najlepiej napisać o tym wprost, np. „Moją szczególną uwagę…", „Interesujące jest jak…" (ta część powinna być najobszerniejsza).. Jak wynika z badań, takie działania przynoszą wymierne efekty.. W przeciwieństwie do szczepionek, które wprowadzają do organizmu osłabiony lub inaktywowany patogen, szczepionki mRNA .prosty - napisany językiem zrozumiałym dla osób, które nie są ekspertami w swojej dziedzi…


Czytaj więcej

Opisz warunki które trzeba spełnić aby uzyskać rentę i emeryturę

Będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: jesteś niezdolny do pracy; masz wymagany - odpowiedni do wieku - staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy):Jak uzyskać emeryturę - krok po kroku.. W przypadku mężczyzn musi to być 25 lat okresów składkowych i .ZUS Rp-2 wybierze współmałżonek, który sam uzyskuje część emerytury za zmarłą osobę.. Nowelizacja ustawy emerytalnej dotyczy bowiem mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem, tj…


Czytaj więcej

Opisz zjawisko amerykanizacji

Jest ono uzależnione od rodzaju i stanu cieczy, jej własności fizykochemicznych i temperatury, od ilości i rodzaju jąder kawitacyjnych oraz zawartości .opisz zjawisko ugięcia fali opisz zjawisko załamania światła współczynnik względny i bez względny załamania zwierciadło kuliste i jego elementy co przedstawia równanie zwierciadła konstrukcja obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym i jego cechy dla:x>R, x=R, f<x<R, X=F, 0<X<F Konstrukcja w zwierciadle kulistym wypukłym i podaj jego…


Czytaj więcej

Napisz numery ktorymi oznaczono pierwiastki spelniajace warunki

Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują pierwiastki X i Z w związkach chemicznych.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia (kompilowania) kodu programistycznego na język maszynowy (czyli na formę zrozumiałą przez komputer).3.. W Pythonie wszystko jest obiektem.. Napisz program wy…


Czytaj więcej

Napisz izomery heksanu

Proszę o pomoc!. 0 głosów.. Napisz do adminia;Izomery-związki chemiczne o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.. Podaj nazwy wszystkich związków.. Jakie związki chemiczne mogły rozpuścić się w tej wodzie.. Zadanie: napisz pieć różnych izomerów dla heksanu i 9 Rozwiązanie: izomery heksanu ch3 ch2 ch2 ch2 ch2 ch3 heksan ch3 ch ch2 ch2 ch3Napisz wzór sumaryczny i półstruktu…


Czytaj więcej

Napisz amerykańskie odpowiedniki podkreślonych słów

"Pokazał mi jak można używać głosu i słów" - podkreślił Yorke.. Uczeń wykorzystuje poznane słownictwo do .Kamala Harris wraz z Joem Bidenem wygrała wybory prezydenckie w USA, dzięki czemu będzie pierwszą kobietą (i zarazem pierwszą Afroamerykanką) na stanowisku wiceprezydenta.. Z kolei w amerykańskim angielskim stosuje się wyłącznie liczbę pojedynczą, traktując każdą grupę jako całość.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W 20…


Czytaj więcej

Napisz numery którymi oznaczono wzory wszystkich węglowodorów nasyconych

2009-05-10 15:28:33 pomocy 10 zadan na poniedzialek wyjasnij pojecie weglowodory nasycone przedstaw podzial weglowodorow nasyconych i podaj po 2 przyklady zapisujac nazwy wzory struktulane .Porównaj właściwości węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych.. Związki te są zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru, a atomy węgla w ich cząsteczkach połączone są ze sobą wiązaniami pojedynczymi.. Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami…


Czytaj więcej

Napisz czym jest porównanie homeryckie

Cechą porównania homeryckiego jest to, że drugi człon (to coś, do czego porównujemy) jest bardzo rozbudowany, wręcz stanowi małą scenkę fabularną epizod.Porównanie homeryckie [edytuj] Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego, które jest bardzo rozbudowane i stanowi pewną samodzielną całość wobec reszty utworu.. 2)Persefona - Kora.Charakterystyka niektórych trenów Kochanowskiego.. Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego: jest dwuczłonowe, długie (kilkuwersowe).. Jak …


Czytaj więcej

Na mapie został przedstawiony rozkład średniej rocznej temperatury powietrza w ameryce południowej

Zadanie 10.. Średnia roczna anomalia temperatury (czyli jej odchylenie od średniej) wyliczona w stosunku do wielolecia 1961-1990 osiągnęła w roku 2015 +2.12°C i była o 0,14°C wyższa od rekordu z roku 2014 (sposób wyliczania anomalii opisany jest tutaj).. (2 pkt) Tabela przedstawia dane klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych w Polsce.KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 04.. Na przykład na terenie stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska, średnia temperatura roczna zmienia si…


Czytaj więcej

Znajdź na ilustracji przedmioty 1-14 i wpisz ich numery we właściwe miejsca

Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. przedwczoraj o 19:01 rozwiązań: 0; żaba1233456 Matematyka Znajdź iloraz monotonicznego ciągu geometrycznego oraz oblicz drugi wyraz , jeżeli a5= 4 i a9= 1 przedwczoraj o 17:53 rozwiązań: 1Pomocy!. Opublikowano 10.05.2020 r.Matura 2015.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atrament…


Czytaj więcej

Opisz latynoamerykański krąg kulturowy

W skali globu wyróżnia się zazwyczaj następujące kręgi kulturowe:Krąg kulturowy: Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości].. Wpływarównieżna stosunki społecznei gospodarcze na świecieoraz rozwójkultury i sztuki, m.in. architektury oraz malarstwa.. Od 1 do 1 z 1 .Krąg kulturowy - w etnologii termin oznaczający obszar występowania jednego lub więcej cech lub elementów kulturowych, ni…


Czytaj więcej

Napisz numery zlewek w których zaobserwowano przepływ prądu

Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście.. Okres przechowywania danych .. Witam.. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej.Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Aleksandrowie Kujawskim 22.01?. Woda destylowana nie przewodzi prądu.Przebieg doświadczenia: W celu przeprowadzenia doświadczenia należy przygotować trzy blaszki żelazne (wcześniej oczy…


Czytaj więcej

Napisz notatkę o lucy maud montgomery

Rozwiązania zadań.. Podręcznik „Ania z Zielonego Wzgórza" - oprawa miękka - Wydawca: DRAGON.. Jej ciało pochowano w Cavendish, nieopodal rodzinnego domu.Lucy Maud Montgomery, Uwięziona dusza.. Sylwia.. Przebywanie wśród ludzi sprawiało jej ogromną przyjemność.. Lucy Maud Montgomery urodziła się w 1874 r. w Clifton na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie.. W latach 1889-1942 spod pióra autorki wyszło aż dziesięć tomów osobistych pamiętników.. Uwieczniła ich w cyklu powieściowym o Ani - byli punktem…


Czytaj więcej

Wpisz w kratki na mapie numery odpowiadające miejscowościom których dotyczą poniższe opisy

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa, które w przeszłości wchodziły w skład ZSRR.. 2009-12-09 17:57:09 wpisz daty lub wydarzenia w odpowiednie miejsca .. Zamiana skal: Zamienić skalę liczbowa 1:200000…


Czytaj więcej

Zapisz numery probówek w których w temperaturze pokojowej zaszły reakcje chemiczne

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 .1 PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki słabo rozpuszczalne w wodzie d) Wszystkie wodorotlenki Zbadano pięć próbek gleby i stwierdzono w kolejnych probówkach następujące wartości…


Czytaj więcej

Do podanych zagadnień dopisz numery akapitów

Wyższy sens funkcji fizjologicznych, 2.. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. W obozowym piekle spędził 199 dni, po czym został zwolniony.. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .Tytuł i numer rozdziału (cyfry arabskie) można umieścić na środku lub wyrównać do lewej strony.. Przygotowanie do pisania dokumentów aplikacyjnych Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukuj…


Czytaj więcej

Pod rysunkiem napisz numery którymi oznaczono

Poniżej wymieniono informacje, z których część odnosi się do .Państwa, które charakteryzują się używaniem języka hiszpańskiego jako języka ojczystego przez większość mieszkańców i emigracją do Stanów Zjednoczonych, oznaczono na mapie numerami A.. Niektóre z żelaznych bloczków są trwale namagnesowane (są magnesami trwałymi), a niektóre są nienamagnesowane.. (0-2)Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Pomożecie w pracy domowej?. (0-1) Wybierz wszystkie związki, które wykazują właściwości redukujące, i n…


Czytaj więcej

Napisz czym jest porównanie homeryckie i zaznacz je w trenie 1

I lamenty, i skargi Symonidowe, Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania .. W trenach dalszych temat opłakiwania Urszulki łączy się i przeplata z wątkiem gorzkiej refleksji na temat .Napisz notatke co to jest porownanie homeryckie.. Wszystko to, co zastane, a dotąd nadawało jego życiu sens i decydowało o stabilizacji, poddaje w .. Porównanie homeryckie to rodzaj porównania poetyckiego: jest dwuczłonowe, długie (kilkuwersowe).Składa się z członu krótkiego i drugiego rozbudowanego.Drugi czło…


Czytaj więcej