Napisz charakterystykę porównawczą antygony i kreona. wykorzystaj odpowiednie cytaty

Dbali o swój wizerunek w państwie, albowiem Antygona chciała pochować brata, aby nie zostać uznaną za zdrajczynię rodziny, a Kreon nie .Antygonę cechowała przede wszystkim odwaga.. Potem musisz wskazać pomiędzy nimi róznice i podobieństwa, a także ich zachowanie względem pewnego problemy, który jest poruszany.• Antygona • Sofokles - biografia, twórczość • Antygona - streszczenie • Antygona - opracowanie • Mit rodu Labdakidów • Konflikt tragiczny w „Antygonie" - problem władzy • Charakterystyka …


Czytaj więcej

Wypisz cechy charakteru kreona wraz z sytuacjami

Podpowiadamy również, jakie cechy charakteru są interesujące dla pracodawców i jak wpisać je do CV (także po angielsku).kreon w stosunku do poddanych chciał być wzorem .. Postać Scrooge'a była chuda, wysoka, lekko garbata i wzbudzała strach w mieszkańcach Londynu.. Nie pozwala, by Antygona sprzeciwiła się mu i tym samym wystawiła go na pośmiewisko: „Lepiej, gdy trzeba zginąć z ręki męża, niż dożyć hańby w porażce z kobietą".. Na początku mogą być nią zafascynowani, ale z czasem zauroczenie prze…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę antygony i kreona

Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, bo uważa, że to on sprowadził na Teby wrogie wojska, a więc tym samym stał się zdrajcą ojczyzny.Charakterystyka Kreona, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie.. Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb.. Kierowała się uczuciem oraz prawami boskimi, w przeciwieństwie do Kreona, który uważał prawa ludzkie za najważ…


Czytaj więcej

Opisz sytuacje w których kreon przejmował władzę w tebach

Kreon cierpiał chyba na jakąś maniakalną rządzę władzy.Kreon był dwukrotnym władcą Teb, człowiekiem ślepo zapatrzonym w siebie.. Uważa, że słabe kobiety powinny się podporządkować męskim rządom.. Buńczuczny młodzieniec nie chciał usunąć się z drogi, wywiązała się bójka, w której z rąk Edypa zginął starzec, którym był ojciec młodzieńca, Lajos.. - Słyszeliśmy o akcji promocyjnej, która tak naprawdę toczyła się incognito.. Do stanów nadzwyczajnych zaliczyć można stan wojenny, stan klęski żywiołowe…


Czytaj więcej

Napisz anakreontyk

Animalizm - zespół cech przynależnych zwierzętom, zwierzęcość, także przenośnie: zmysłowość.. Spoczywam uwieńczony, A świat - u stóp mych leży.. Okazało się .Hestia e Napisz w jaki sposób Westa była spokrewniona z Hestią f Określ jak from COMPUTER SCIENCE CS103 at Poland Spring AcademyAnakreontyk - nazwa pochodzi od poety greckiego Anakreonta, krótki wiersz o radosnym nastroju, wysławiający urodę życia, miłości i biesiady.. utwór liryczny głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr …


Czytaj więcej

Napisz o co edyp oskarża kreona i jaką karą mu grozi

W rozpaczy oślepił się i udał na wygnanie, gdzie towarzyszyła mu Antygona.2.. Edyp jest bardzo pewny siebie, nie jest w stanie nawet pomyśleć, że to on jest winny.Kreon jest jednym z bohaterów antycznego dramatu Król Edyp (większą rolę odgrywa w innym dziele Sofoklesa - Antygonie).Jest synem Metojka i bratem królowej Jokasty.Z oddaniem i poświęceniem służy swej ojczyźnie - Tebom.. Siedem w rezultacie.. Obaj są władcami.. Przyznał się w końcu do błędu, ale na odwrócenie biegu wydarzeń było już …


Czytaj więcej