Napisz w zeszycie równanie reakcji węglanu baru z kwasem solnym

Ma bardzo silne właściwości utleniające, roztwarza złoto, platynę, pallad i inne metale szlachetne oraz inne odporne chemicznie metale (cyrkon, hafn, molibden).Odporne na jej działanie są chrom, niob, rod, osm, wolfram i tantal oraz iryd i ruten do temperatury 100 °C.. Osad nie rozpuszcza się w kwasie octowym i wodzie amoniakalnej, jednak rozpuszcza się w kwasie azotowym oraz ługach z utworzeniem tetrahydroksyołowianu(II): PbCrO 4 + 4 OH − → Pb(OH) 4 2− + CrO 4 2−1.. Pochodzą one od węglanu sod…


Czytaj więcej

Napisz reakcję zobojętniania cząsteczkowo i jonowo węglanu (iv) sodu

A.Zadanie: napisz reakcje w formie cząsteczkowej cząsteczkowej Rozwiązanie:a zasada sodowa kwas węglowy 2naoh h2co3 gt na2co3 2h2o 2na 2oh 2h co3 2 gt 2na co3 2 2 h2o 2oh 2h gt 2h2o reakcja zobojętniania b chlorek srebra fosforan potasu 3agcl k3po4 gt 3kcl ag3po4 3agcl 3k po4 3 gt 3k 3cl ag3po4 3agcl po4 3 gt 3cl ag3po4 reakcja strąceniowa c azotan v cynku woda zn no3 2 2h2o gt zn oh 2 .Reakcja zobojętniania (pokaz nauczyciela).. Produkt reakcji octan sodu - CH 3 COONa, jako sól słabego kwasu i…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt