Opisz jeden dzień z życia starożytnego rzymianina

Grecy oprócz uprawą roli zajmowali się handlem, rzemiosłem oraz rybołówstwem.Zgodnie z najstarszymi Credo (IV w. n.e) Jezus jest współistotny z Bogiem judaizmu i nosi boski tytuł - Pan (Kyrios, Adonai), którego to rzeczownika judaiści i zdecydowana większość chrześcijan używają jako zamiennika imienia własnego samego Stwórcy.. Wyznawanie wiary w bóstwo Jezusa, wyrażające się w uważaniu go za mesjasza i syna Bożego, wiary w jego odkupieńczą .Jeden dzień z życia więźnia.. Portal i aplikacja eduka…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt