Napisz email do koleżanki o wycieczce po angielsku

Wskazówki jak napisać list nieformalny po angielsku oraz przydatne zwroty - matura podstawowa z języka angielskiego.Napisz do niego e-mail.. Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: NinaK 17.10.2010 (18:29) napisz e-mail do koleżanki lub kolegi o swoich wakacjach (możesz sobie Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: pati55 29.10.2010 (19:45)Napisz e-mail (po angielsku) do koleżanki ze szkolenej wymiany w Angli.. Jest to wypowiedź, którą kierujemy w for…


Czytaj więcej

Wpisz brakujące liczby tak aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F -- jeśli., Potęgi, 6709353W kratki należy wpisać liczby naturalne od 1 do 6, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz w każdym białym i szarym kolanku występowały różne liczby.. Wpisz brakujące liczby naturalne od 1 do 16 tak, aby powstał kwadrat magiczny, w którym suma liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu i na przekątnych jest równa 34.Wstaw brakujące liczby tak, aby wszystkie rachunki, zarówno poziomo jak i pionowo, zgadzały się.. Np. w…


Czytaj więcej

Rozpoznaj kompozytora przedstawionego na portrecie

Dialogue na skrzypce solo i elektronikę (2002/03)Prism na flet solo i elektronikę (2003)Du-Et .Podobne obrazy: Portret N. V. Gogola - Aleksander Iwanow Portret N. V. Gogola jest jednym z niewielu portretów autorstwa Iwanowa.Artysta od dawna patrzy na wygląd tego bardzo szanowanego człowieka.. Temat: Barokowa muzyka Jana Sebastiana Bacha.. Solistką koncertu była wiolonczelistka Karolina Jaroszewska, córka Agnieszki Duczmal.. Zadanie 6 - uzupełnij informacje na temat baroku w muzyce (mała podpowi…


Czytaj więcej

Opisz znaczenie zwierząt

Bydło .. W codziennym życiu terminy chów i hodowla używane są zamiennie, ale omawiając zagadnienia chowu i hodowli w geografii ekonomicznej, powinno się je odróżniać.Chów to stworzenie zwierzętom optymalnych warunków do życia i rozmnażania.. Klonowanie możliwe jest dzięki ogromnemu rozwojowi genetyki, która jest nauką stosunkowo młodą, ponieważ zaczęła rozwijać się dopiero w XX wieku.Znaczenie płazińców: -Drapieżne wolno żyjące płazińce przyczyniają się do zachowania równowagi bioenotycznej.. F…


Czytaj więcej

Napisz dlaczego tak wazne jest stosowanie sie do znakow

Znaki i sygnały ruchu drogowego porządkują sposób porusznia się po jezdni.. To siedlisko największej ilości gatunków zwierząt na świecie wciąż jest bardzo zanieczyszczone, zaś nadmierna eksploatacja zasobów morskich prowadzi do bezpowrotnego zniknięcia wielu .Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizowaniem istniejących już struktur i likwidowaniem zagrożeń środowiskowych.. Miej swój nick Nick nie jest niczyją własnością, jednak nie należy do dobrego tonu używanie nicka, który jest kojarzony z in…


Czytaj więcej

Napisz list do dyrektora twojej szkoły z prośbą o zorganizowanie kiermaszu rękodzieła

Wyjazd ten ma na celu zwiedzenie stolicy Francji oraz zapoznanie się z bogatą kulturą jej mieszkańców.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Pomimo wszystko prosimy o przeznaczenie pewnej sumy na zakup tych szafek.. Ponadto każdy uczeń by mógł pokazać swoje dzieła, które sam wykonał na pracach technicznych.Napisz list do pani dyrektor z prośbą o zakup do biblioteki jakiejś książki , 5-10 zdań.. Na jutro proszę o pomoc…


Czytaj więcej

Opisz krótko 4 dowolne funkcje lasów

Funkcja informacyjna polega na tym, że rynek stanowi źródło informacji zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających.. Jakie wydarzenie jest opisane i z którego roku?. H. Fayol stwierdził, że zarządzanie jest umiejętnością, którą można nabyć, nie zaś wrodzonym darem.. Funkcje państwa są powiązane z celami jakie stawia sobie struktura polityczna.. "Do gór i lasów": Fraszka opisuje życie poety, oczywiście traktując je w sposób wybiórczy.. Rolą tłuszczów jest m.in. wspieranie odporności i dostar…


Czytaj więcej

5. opisz przyczyny i skutki strajków w grudniu 1970 r

W dniach od 14 do 22 grudnia 1970 r. we wszystkich wymienionych miastach działało 21 tys. żołnierzy z POW i 4,3 tys z WOWew.Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda Gierka.. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 listopada 1970 na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR.Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto .14 grudnia 1970 r. w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk w…


Czytaj więcej

Wpisz w wolne miejsca właściwe określenia pracowników drukarni

akt I PK 73/08, niepublikowany).Wyznaczenie dnia wolnego za pracę w dniu, który wedle przepisów dla danego pracownika jest dniem wolnym, odbywa się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy nacisnąć na imię i nazwisko pracownika.. W następnym kroku pojawi się okno szczegółów pracownika, w którym należy przejść do zakładki CZAS PRACY » ECP.Miejsce świadczenia pracy *jest jednym z podstawowych składników umowy o pracę.. Istniało od 27 września 1939 roku (utworzenie Służby Zwycięstwu Pol…


Czytaj więcej

Opisz rysunek poniższymi określeniami

Wykres na rysunku poniżej również nie jest wykresem funkcji, ponieważ .Najpierw potrzebujesz informacji na temat położenia na półkuli północnej bądź południowej(N lub S) i położenia na wschodzie bądź zachodzie.Potem trzeba określić za pomocą południków i równolężnków (południki-półokręgi łączące bieguny;równolężniki-linie biegnące ze wschodu na zachód),np. 58 stopni(0)N 26 stopni(W).Wartości te podaje się w stopniach,a jeśli .Krótko opisz wszystkie parki narodowe!. (0-1) Na podstawie schematu i…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt