Opisz krótko kwestię nakładania kar na pracowników

Pracownik służby bhp nie ma takich uprawnień i może tylko wnioskować do pracodawcy o nałożenie kary.. Po roku nienagannej pracy karę .Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.. 6000 - 60 000 EUR - kara dla pracodawcy naruszającego przepisy .Strona Główna » Główna kategoria forum » Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców » Nakładanie kar pracowniczych Poprzedni temat «» Następny temat Nakł…


Czytaj więcej

Napisz jakie galezie gospodarki powstaly lub rozwinely sie

UWAGA!. Zaproponowali w nim, aby w razie porozumienia ws.. Przemysł chemiczny obejmuje: 1) przemysł chemii organicznej - wytwarzający produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych 2) przemysł chemii nieorganicznej - wytwarzający produkty na bazie takich surowców, jak: siarka, sole .Gospodarka po 1989.. 2010-05-26 16:11:17; Jakie państwa powstały w ostatnim dziesięcioleciu?. By tak się stało, trzeba wziąć pod uwagę …


Czytaj więcej

Opisz jak działają hormony

Jednym z mechanizmów sterowania działaniem poszczególnych organów - mającym .Sposoby hartowania organizmu w zimie,kto może się hartować a kto nie może,dlaczego się hartujemy i po co.. Narząd ten zwykle nie osiąga nawet .Hormony steroidowe synteza.. Przysadka mózgowa (łac. hypophysis, ang. pituitary gland) jest jednym z najważniejszych gruczołów układu hormonalnego.. Ten hormon ma swoją rolę w syntezie kwasów nukleinowych, poza tym wpływa na intensyfikację procesu dzielenia się komórek oraz na s…


Czytaj więcej

Opisz które czynniki mają wpływ na zróżnicowanie opadów atmosferycznych na ziemi

Zarówno klimat, jak i pogodę kształtują określone masy powietrza, napływające nad dany obszar.Klimat jest ustalany na podstawie długoletnich obserwacji stanów pogodowych, na jego zróżnicowanie wpływają tzw. czynniki klimatotwórcze oraz obieg ciepła w atmosferze.. Czynniki decydujące o rozpadzie opadów na ziemi: ciśnienie atmosferyczne(w strefach niskiego ciśnienia powietrze wznosząc się ulega schładzaniu, a para wodna skrapla się przez co w strefach niżów równikowych opady są .🎓 Na zróżnicowani…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę w której rozważysz czy warto umierać za wielkie sprawy

Żyć w zgodzie ze sobą i własnym sumieniem to bezcenna rzecz i warto się dla niej poświęcić.Egzamin gimnazjalny rozpoczął się 10 kwietnia o godzinie 9.00.. Na pierwszy powód chciałabym przedstawić bohatera z lektóry pt. "Kamienie na szaniec", ktory nazywa się Jan Bathmaro przezwiski Rudy.rozprawka syntetyczna - opiera się na kilku utworach, w których występują podobne motywy, problemy, obrazy.. Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, …


Czytaj więcej

Zapisz wyrażenia w jak najprostszej postaci jesli wspolczynnik liczbowy

\frac{ 6-3x ^{2}- 3 6x ^{2}-3 3-3x 3 4x }{24} Matematyka porady i dyskusje, miliony postów, setki tysięcy tematów, dziesiątki naukowców.zapisz w najprostszej postaci 2014-10-14 13:00:47 zapisz w jak najprostszej postaci : 2010-01-30 16:37:51 Zapisz w jak najprostszej postaci .. w załączniku na zdjęciu podpunkty prosze o rozwiązania na zdjęciach , Załączniki do zadania.. 2011-04-28 09:37:19 Podane wyrażenie sprowadź do najprostrzej postaci , a następnie oblicz wartość liczbową dla a=pierwiastek …


Czytaj więcej

Ludzie postawili kapliczki. podpisz komu w ten sposób chcieli podziękować

Do sztafety dołączą Renata Pach i jej mąż, którzy należą do Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie.. I teraz - choć w ten sposób - chcemy podziękować" - podkreślają pomysłodawcy.. Lub za to , ze pomogła im przetrwać trudne chwile .. Może przybrać postać pisemną.. Co roku, 15 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Zielnej przybywa tu wielu wiernych, by oddać cześć Matce Wniebowziętej.. Ciekawskich przyciągają swoją różnorodnością, są obrazem tradycji i wiary warszawiaków.. Na rozstaju dróg - przydr…


Czytaj więcej

Napisz co to jest powinność etyczna

Dlatego wierność Bożym przykazaniom jest naszą powinnością wobecEtyka to nauka, której przyswojenie sobie pozwala nam na świadome i racjonalne uczestnictwo w debatach, na przykład w sprawie aborcji.. Wszelki niewymuszony i przemyślany czyn zakłada refleksję oraz decyzję natury moralnej4, tak więc wymaganie etycznego postępowania dotyczy każdego rodzaju pracy, szczególnie zaś administracji.Ktoś mógłby odeprzeć, że jest to całkiem zbyteczna dystynkcja, bo jeśli sam Bóg mówi, że czegoś nie mamy ro…


Czytaj więcej

Napisz dysocjację kwasu octowego

Napisz, zgodnie z teorią Brønsteda, równanie dysocjacji kwasu octowego w ciekłym amoniaku.Dysocjacja kwasu azotowego (V) Kwas azotowy (V) HNO 3 jest mocnym elektrolitem - bardzo dobrze dysocjuje na jony:, Ponieważ kwas azotowy (V) jest mocnym elektrolitem, to nie posiada on stałej dysocjacji K - nie ma ona sensu.Zadanie: napisz równanie dysocjacji a kwasu węglowego b azotanu v sodu Rozwiązanie: h2co3 gt 2h co3 2 to trochę inny zapis który na pewno miałaś na lekcji ale tu Przykładowo dla kwasu H…


Czytaj więcej

Uzupełnij wywiad z autorem powieści kryminalnych odpowiednim wyrażeniem

Mamy więc obowiązek oznaczyć utwór tak, jak był on oznaczony w chwili upowszechnienia.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Wygrają autorzy najciekawszych odpowiedzi.. Nesser większość życia spędził w Uppsali, gdzie był nauczycielem w szkole średniej.. Z resztą wspomniane recenzje też są okazją do przemycenia wątkó…


Czytaj więcej