Napisz relację z wojny domowej w anglii w xvii w

Kiedy miał 5 lat zmarł mu ojciec.. Geneza rewolucji burżuazyjnej w Anglii a) dążenie burżuazji i nowej szlachty (gentry) do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego (cechów i feudalnej własności ziemskiej) - od XVI w. w Anglii zaczęła się rozwijad gospodarka wczesnorynkowa.Akty nawigacyjne * zakaz handlu z koloniami angielskimi bez zgody rządu * wykluczenie pośrednictwa w kontaktach handlowych Anglii z innymi krajami * obce towary przywożone wyłącznie na statkach angielskich i z angielską zał…


Czytaj więcej

Podkreśl w wierszu frazeologizmy i wyjaśnij ustnie ich znaczenie

W razie potrzeby skorzystaj ze słownika frazeologicznego.. 3 str. 232 - ustnie).. Frazeologizmy o znaczeniu przeciwstawnym: Mówić bez ogródek-.. wziąć coś na swoje barki-.. patrzeć przez różowe okulary-.A.. Walczyć z wiatrakami - walczyć z czymś niemożliwym, nierealnym 2.. Odszukaj i zapisz w zeszycie przynajmniej 2 związki frazeologiczne z wyrazem „cud".. Powiedzenie to oznacza, że jeżeli otrzymamy coś w geście dobroci, nie należy narzekać ale przyjąć z pokorą i wdzięcznością.1.. Po odczytaniu…


Czytaj więcej

Napisz list do swojej obecnej wychowawczyni

2009-10 .Napisz na kartce list do swojej obecnej wychowawczyni lub do swojego obecnego wychowawcy.Postaraj się , żeby znalazły się w nim odpowiedzi na podane pytania.. Piszę do Ciebie ten list, gdyż pragnę podzielić się z Tobą moimi planami na ferie.. -Co ci się podobało w szkole?-Które zajęcia były najciekawsze ?-Czego nie lubiłaś \ nie lubiłaś ?-Co będziesz najmilej wspominać ?Napisz, czy tak sobie wyobrażałaś swoich przyszłych znajomych i takie tam.. Fajnie wchodziło się w dorosłość z kimś b…


Czytaj więcej

Napisz z kultu którego boga narodziła się tragedia i komedia

Wiedzą, że Sarah może stracić swój rodzinny dom.. Hera dowiedziała się o kolejnym romansie męża, kiedy kobieta była w .Ἀντιφάνης Antiphanes; 405 p.n.e. - 333 p.n.e.) - komediopisarz grecki, osiadły w Atenach od 387 p.n.e., pochodzący z kolonii w Azji Mniejszej.. Syn Zeusa i śmiertelnej kobiety Semele.. Śpiewane wówczas pieśni liryczne dały początek kompozycjom liryczno-opowiadajacym, które z kolei doprowadziły do powstania utworów scenicznych.. Zbliża się kolejne Boże Narodzenie i rodzina McCal…


Czytaj więcej

Opisz drogę krwinki czerwonej która pobiera tlen w płucach

uwzględnij nazwy odpowiednich naczyń krwionośnych i elementów budowy serca.. Z krwią jest transportowany do pęcherzyków płucnych.Zmiany w płucach nie są jedyną przyczyną niedotlenienia i jego powikłań u chorych z COVID-19.. Uwzględnij nazwy odpowiednich naczyń krwionośnych i elementów budowy serca.. Nawet przy braku objawów oddechowych koronawirus sieje spustoszenie w organizmie, niszcząc niosące tlen czerwone krwinki i miejsce ich produkcji, czyli szpik kostny.. erythros - czerwony, kytos - ko…


Czytaj więcej

Utwórz zdania i je zapisz zwróć uwagę na znaki interpunkcyjne

Identyfikujemy poprawnie zapisane skróty.. Napisz je i sprawdź pisownię, zrób korektę błędów.. Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Poprzedza się je zaś nie liczbą ani np. literą, ale tzw. punktorem - dużą kropką wielkości litery, kwadratem podobnej wielkości, „ptaszkiem" podobnym do litery V itp.Utwórz zdania i zapisz je.. 4 .Trzeba to sobie jasno powiedzieć: wyrazy w wołaczu (czyli głównie bezpośrednie zwroty do innych osób) oddzielamy przecinkiem, np. Cześć, Olu, Piotrze, chodź tutaj etc. Nagraj…


Czytaj więcej

Zapisz wzór funkcji kwadratowej fw postaci kanonicznej

p=\frac {2} {2*1}=1.Z tego filmu dowiesz się: jak rysować wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej, jak zapisać wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej znając współrzędne wierzchołka i współrzędne punktu należącego do wykresu.Zapisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej.. Rozwiązanie.. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem tej funkcji oraz równanie osi symetrii tej paraboli: f(x) = 2(x -3)2 -5 około 2 godziny temuf (x)=a (a-p)^2+q postać kanoniczna funk…


Czytaj więcej

Napisz w formie czasteczkowej rownania reakcji przebiegajacych

Zamknij ) + Zadanie ID:308 Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. SEM ogniwa galwanicznego zależy nie tylko od wartości potencjału standardowego półogniw, z których jest zbudowane, lecz także od stężenia jonów w roztworach tworzących półogniwa.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas przeprowadzonego doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych.…


Czytaj więcej

Napisz zdania tak jak w przykładzie der mantel

Mam napisać rozprawkę, więc muszę udowodnić słuszność mojego stanowiska - muszę przedstawić argumenty.. W przeciwnym wypadku przecinkiem poprzedzamy całe połączenie.Następnie, w rozwinięciu, musimy przygotować argumenty zawierające przykłady na poparcie tego stanowiska.. 2.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zadanie ostatnie i najważniejsze- zrób w zeszycie niewielki kolaż, (np. na 2 strony zeszytu), namaluj coś niewielkiego…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie pt ten dzień zaczął się zwyczajnie

Dokładnie w dniu, w którym obchodziłam swoje trzynaste urodziny.. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi oraz fakt, że opowiadający (narrator) sam decyduje, które elementy opowiadania podać szerzej, które tylko zasygnalizować, a których w ogóle nie .Dzieje się tak dlatego, że uważane jest za formę najłatwiejszą.. Używaj związki frazeologiczne z Biblii.. 2017-03-26 14:04:16Mam na imię Ola.. Nie wiem czy to opowiadanie jest na 2 strony!. Ten dzień zaczął się całkiem zwyc…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt