Napisz opowiadanie nadaj mu tytuł

Pan Nowicki miał dwóch synów.. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi oraz fakt, że opowiadający (narrator) sam decyduje, które elementy opowiadania podać szerzej, które tylko .Napisz opowiadanie o przyjaźni Przyjazn!. Po co ci to wszystko?. Głodny Niedźwiedź W wysokich górach wczesną wiosną wstał ze snu zimowego niedźwiadek.Siedząc pod wysoką sosną, stwierdził,że całą .. Weronika1999; 9.05.2010 "Ja i moje siedmiomilowe buty" Na gwiazdkę dostałam siedmiomilowe buty.. C…


Czytaj więcej

Opisz nastroje społeczne panujące w polsce podczas stanu wojennego

W tym .Według oficjalnych danych w latach 1981 - 1989 wyemigrowało z Polski około 250 tys. obywateli, jednak faktycznie liczba emigrantów była dużo większa.. Co sądzicie o tym, że Jaruzel nadal nie został za to rozliczony ?. Opisane wyżej wydarzenia oznaczały w istocie, że w kraju zwyciężyła komunistyczna, a dokładniej stalinowska, opcja polityczna.. Po gimnazjumStan wojenny w Polsce w latach 1981-1983 - stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolit…


Czytaj więcej

Opisz krótko ojcowski park narodowy

Dolina jest wycięta w wapieniach jurajskich, stąd .Białowieski Park Narodowy - park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony 17 sierpnia 1932 roku jako Park Narodowy w Białowieży restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku[ Pierwszy park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych parków narodowych w Europie.Nad Trzaską - duży masyw skalny w Ojcowskim Parku Narodowym.. Obejmuje obszar Ojcowskiego P…


Czytaj więcej

Czy warto żyć w polsce

Mit nr 2 - w Londynie zarabia się dużo, więc to najlepsze miasto do zamieszkaniaRaport ONZ: W Polsce nie da się żyć, raport polskiej władzy: przeżywamy złoty okres.. Ciekawe zestawienie dostarczył również nasz Główny Urząd Statystyczny, badając warunki życia w polskich miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców.. Chociaż jestem jeszcze młoda to już widzę, jak w dzisiejszych czasach trudno o pracę, ale tak naprawdę każdy z nas powoli osiągnie swój wymarzony cel.. Jest to szybko rozwijająca się …


Czytaj więcej

Opisz etapy procesu rekrutacji pracowników

Proces rekrutacji może wydawać się długi i żmudny, jednak tylko solidnie przeprowadzony może przynieść naprawdę dobre efekty, na których zależy pracodawcom najbardziej.. Drugi etap polega na zamieszczaniu ogłoszeń w odpowiednich miejscach informujących o rekrutacji pracownika przez daną firmę.Pracownik ds Rekrutacji 2 * przyjmowania zgłoszeń pracowników * ogłoszenie rekrutacji wewnętrznej poprzez tablicę informacyjną oraz drogą mailową (każdy pracownik posiada służbowe konto pocztowe) 5 * konta…


Czytaj więcej

Opisz krótko chrześcijaństwo

W 306 roku tron cesarski przejął Konstantyn, który z czasem uzyskał przydomek Wielki.. Chrześcijaństwo powstało w I połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu, jako wynik działalności Jezusa z Nazaretu.Skazany na śmierć (przed 36 r. n.e.) przez rzymskiego namiestnika Judei Poncjusza Piłata umarł w Jerozolimie według tradycji 14 dnia Nisan (dzień poprzedzający święto Paschy) [potrzebny przypis].. Chrześcijaństwo jest jedną z najpopularniejszych religii na świecie i obej…


Czytaj więcej

Zapisz hasło następnie z liter które je tworzą

Przydomek pierwszego polskiego kronikarza .. Tą metodą po wskazanych dniach użytkownik musi zmodyfikować hasło.Pojawi się okno do nadania hasła - wprowadź je i potwierdź w drugim polu.. Chrome dba o to, by Twoje hasła i nazwa użytkownika były chronione i .Dobra wiadomość jest taka, że ochrona Twoich haseł leży w naszej gestii.. Ochrona hasłem nie jest obsługiwana wPowerPoint dla plików ODP (Otwórz prezentację dokumentu).. Amelka Marcel Marta NorbertResetowanie hasła podstawowej PS4.. Wprowadź h…


Czytaj więcej

Napisz czym jest strona internetowa

Z samej wyszukiwarki Google miesięcznie korzysta około 20 mln Internautów, co stanowi 93% łącznej ich liczby.. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.Strona internetowa, strona WWW ( ang. web page) - zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym .. Pomożemy !. Search Engine Optimization (SEO) czyl…


Czytaj więcej

Opisz i zinterpretuj metaforę jaskini z państwa platona

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.. (demiurg to siła tworząca-światło- pochodząca od idei Dobra ) Platon, Państwo, przekład: Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958 t.3.. Opisz schemat jaskini platońskiej używając następujących pojęć: idea dobra, dusza,demiurg, światło, kajdany i wyzwolenie, prawda.. Platońska teoria wiedzy, przedstawiona w metaforze jaskini, jest prawdopodobnie najważniejszym wkładem starożytności do powstania myśli renesansu i do późniejszego rozwoju zachodniej nauki.Plat…


Czytaj więcej

Napisz co zawierał tzw habeas corpus act

Aresztowani za przestępstwo (za wyjątkiem zdrady głównej i ciężkiej .Deklaracja praw (ang. Declaration of Rights) - petycja do króla Anglii z 13 lutego 1689.. Były one wyrazem walki angielskiej szlachty z absolutystycznymi zapędami dynastii Stuartów.W Anglii rewolucyjnej Cromwell wydał Akty Nawigacyjne (obowiązujące 1651-1849), co miało godzić w silną flotę holenderską i dawać fundamenty pod rozwój floty angielskiej.. Zaprzysiągł ją Wilhelm III Orański.Została zaakceptowana przez parlament i 16…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt