Opisz poglądy sokratesa
Ironia Sokratesa jest ironią pytającą.. Obudził Ksenofonta i wielu uczniów, w tym Platona, który budził kolejnych uczniów.. W Atenach powstawały liczne szkoły filozoficzne, które zakładali uczniowie Sokratesa lub uczniowie jego uczniów.dialogów jest Sokrates, którego ustami Platon wypowiada własne poglądy.. Wytoczono mu proces, oskarżając go o bezbożność i "psucie" młodzieży.. Najistotniejszym elementem poglądów Sokratesa były twierdzenia o charakterze moralnym.. Sokrates: Platon: Arystoteles: istnienie absolutnego dobra, do którego poznania należy dążyć .15 lutego 399 roku p.n.e został skazany na karę śmierci poprzez wypicie trucizny Sokrates, grecki filozof, uznany, obok Platona i Arystotelesa, za największego filozofa starożytności.Ostatnie chwile Sokratesa - Ksenofont opisał je w następujący sposób: „Wszyscy jednozgodnie przyznają, że żaden jeszcze człowiek, ile pamięć nasza sięga, nie zajrzał w oczy śmierci z większą godnością".. P. Siwek.Sokrates tymi pytaniami budził nie tylko samego siebie, ale także cały Ateński świat.. Sokrates jako pierwszy wyodrębnił wartości moralne, a cnota znalazła się .Sokrates - uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności rozróżniania dobra i zła.. Sokrates wciągał do rozmowy dostojników, kazał im rozstrzygać różnie kwestie.Obronie Sokratesa kwestia pozostaje otwarta..

Przedstaw poglądy Sokratesa.

Poglądy logiczne Sokratesa - Stosował on metodę dyskusji, która składała się z metody elenktycznej .Poglądy filozoficzne sofistów i Sokratesa.. Jędrusia jednak sądziyli.Arystoteles (gr.. Uważał, że każdy człowiek powinien poznać samego siebie, bo ludzie z natury są dobrzy, a zło jest wynikiem niewiedzy.Krótko przed ostatnim oddechem Sokrates opisał swoją śmierć jako uwolnienie duszy z ciała.. Poznaj samego siebieSokrates uświadamiał ludziom wolność ich myśli.. Dla Sokratesa cnota była dobrem bezwzględnym, czym przeciwstawiał się relatywizmowi sofistów.. Uważa się, że jest on twórcą etyki.. Sokrates był sofistą, który "zszedł na złą drogę", sofistą kpiącym sobie z sofistyki.. Według Sokratesa cnota jest wiedzą, którą człowiek może nabyć, lecz tylko od niego zależy czy to zrobi.. Stworzył niezwykły system filozoficzny, tworzył dzieła sztuki.Według Sokratesa to dusza jest właściwym człowiekiem, jego „ja".. Platon- był uczniem Sokratesa, żył na przełomie II i I połowy V w. p. n. e.. Z górolomi jest inacyj, ik ciesy to, co się dobrze końcy.. 2 Zadanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadanie: wskaż różnice między filozofią platona i arystotelesa pomocyyy dammm najjjjjj plissssss Rozwiązanie: platon był idealistą, uważał, że wszystko co dobre to piękne, był twórcą fundamentalnych W ówczesnej filozofii panował prąd zwany sofizmem5..

4.Przedstaw poglądy Sokratesa.

Ironia służyła mu m.in. do demaskowania śmiesznej powagi jego rozmówców.. Twierdził też że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.Dialektyka Sokratejska ze wszystkimi złożonymi środkami, którymi się posługuje, w sposób całkowicie świadomy kieruje się ku duszy i dbaniu o duszę-odwołuje się do pojęcia psyche.. To ona odróżnia go bowiem od świata zwierząt.. Nie był też piękny - nie przywiązywał ponoć wagi do stroju ani do przesadnej czystości.Jantygona musiała sie obiesić, Sokrates musioł się otruć - to ik ciesyło.. Filozofia Sokratesa opierała się głownie na poglądach etycznych.. Założył pierwszą na świecie szkołę filozofów- Akademię.. O duszę, troszczyć się można wg Sokratesa, za pomocą dialogu, czyli logosu, który stosując pytanie i odpowiedź aktywnie wciąga nauczyciela i ucznia w jedno doświadczenie duchowe wspólnego .Sokrates jest filozofem greckim urodził się w Atenach, żył w latach 469-399 p.n.e. Był synem Fajnarety i Sofroniska.. 1 Zadanie.. • Sokrates porównywał swój „zawód" do pracy swojej matki.. Chodził biednie ubrany po ulicach Aten i zadawał ludziom pytania, które miały udowodnić, że ich wiedza jest tylko powierzchowna.. W tym czasie w Atenach przebywał Sokrates prowadząc swoje słynne dyskusje..

Swoje poglądy głosił podczas rozmów z przechodniami.

Nie był też piękny - nie przywiązywał ponoć wagi do stroju ani do przesadnej czystości.Sokrates uważał, że przez całe życie trzeba odrzucać błędne przekonania i nieustannie poszukiwać prawdy.. Praca z tekstem źródłowym Zadanie.. Szczęście było tak dla Sokratesa, jak i jego oponentów, dobrem najpewniej-szym13, niewątpliwym.. S. przyznając, że nie wie, czy śmierć jest ostatecznym kresem, czy też przejściem do innego życia, stwierdził zarazem, że w każdej z tych sytuacji nie powinna stanowić przedmiotu lęku (tamże, 29 A-B, 40 B - 41 C).. Skazano na śmierć.. Uważał, że rzeczywistość stanowi świat idei.. • Platon opisał przebieg procesu Sokratesa w dialogu „Obrona Sokratesa".. Arystoteles urodził się później, niż Platon - żył w latach 348 - 322 p.n.e., jest on autorem bardzo wielu dzieł z różnych dziedzin.. Platon - założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną AKADEMIĄ PLATOŃSKĄ.. Sokrates głosił, że cnota (gr.. W poglądach S. splatają się nierozłącznie rozumnośćWidział w nim ucieleśnienie bezcelowych rozważań, pychy i nieróbstwa.. Sokrates (469-399 r. p.n.e.), wielki filozof, uważany za ojca filozofii, nie był bynajmniej demokratą - uważał, że nie wszystkim dana jest mądrość, cnota - a co za tym idzie, prawo do rządzenia.. CNOTA I WIEDZA.. Początkowo pisał dialogi inspirowane twórczością Platona, Arystoteles jest też autorem pism logicznych (Organon), pismOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Zło miało rodzić się z niewiedzy, czyli z ...Wymień najważniejsze poglądy głoszone przez Sokratesa, Platona i Arytotelesa.

Przypisy ↑ Wyraźnie twierdzą o tym Platon i Ksenofont (Diogenes Laertios, "Żywoty i poglądy słynnych filozofów", Część II, rozdział piąty - Sokrates (przypis do wersu 26), PWN 1988)Sokrates zaczyna rozmawiać z Ateńczykami np. o etyce.. Sokrates jednak do końca trwał przy swych poglądach; w więzieniu wypija truciznę (cykutę) i umiera.Zwyczajem wykształconych Greków, zajmował się różnymi dziedzinami sztuki i nauki, cenił sobie malarstwo, poezję czy muzykę, szczególnie filozofię.. O poglądach Sokratesa wiemy z rozmaitych źródeł, które niestety różnią się między sobą co do treści, ale i co do stosunku narratora wobec tego co Sokrates mówił i robił.Opisz metody dyskusji rozwinięte przez Sokratesa.. Cnotę uważał za dobro bezwzględne, i za najważniejszą wartość moralną.. Zjednał sobie sympatię młodzieży, ale nienawiść u wpływowych warstw społecznych.. Sokratesa trudno zakwalifikować tylko do jednego określonego prądu filozoficznego.Ten pogląd nie jest jednak zgodny z innymi poglądami Sokratesa, znanymi z pism Ksenofonta i Platona.. Ciekawostki o Sokratesie.. Jest też dobrem najwyższym, o które człowiek winien zabiegać, nie licząc się z niebezpieczeństwami i śmiercią.Poglądy · Wiara w absolutne znaczenie dobra i cnoty.. • Poszukiwacz prawdy • Mistrz w stawianiu wnikliwych pytań i prowadzeniu rozmowy • Ojciec etyki • Ten, który wiedział, czego nie wiedział • W przeciwieństwie do sofistów uważał, że istnieją normy uniwersalne i bezwarunkowe oraz że mowa dobra to mowa prawdziwa, a nie skuteczna.Siwek).. Sokrates (469-399 r. p.n.e.), wielki filozof, uważany za ojca filozofii, nie był bynajmniej demokratą - uważał, że nie wszystkim dana jest mądrość, cnota - a co za tym idzie, prawo do rządzenia.. Intelektualizm etyczny.. W centrum filozoficznego systemu znajduje się tu pojęcie uniwersalnej cnoty.. Czołowymi jego przedstawicielami byli Protagoras, Hippiasz i Gorgiasz.. Każdy człowiek jest wyposażony w indywidualną duszę, która jest siedzibą cnót (areté).. W młodości trudnił się rzeźbiarstwem tak jak jego ojciec.. […] Z Sokratesem - cyli z Jędrzkiym Kudasikiym - było tak, ze baba jego Wanda, nie zodno Ksantypa, wziyna sprawę w swoje ręce i chłopa z biydy wyciągła.. 4 Zadanie.. 3 Zadanie.. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) - filozof, jeden z trzech - obok Sokratesa i Platona - najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.Nazywany też Stagirytą (od miejsca urodzenia) lub po prostu Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).. Był twórcą odmiennego od platonizmu i równie spójnego systemu .SOKRATES (470-399 przed Chr.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt