Napisz zdania. użyj zwrotów this is i these are
Dwa wyrazy są zbędne.. Napisz zdania na temat chłopca.. Użyj słów z ramki.. Użyj czasownika TO BE i koń.. 9 Downloads .. Uzupełnij zdania przyimkami z ramki.Napisz zdania, używając czasu present simple lub present continuous oraz zwrotów podanych w nawiasach.. </p><p></p><p>Among .formami czasowników z ramki.. Popatrz na obrazek z ćwiczenia 2.. 1 Tłumaczysz koledze, dlaczego ostatnio nie masz czasu na wspólne wypady do kina.. 9 PKT/____ V - brakuje jednego słowa → - zamień kolejność dwóch wyrazów.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Teraz, w stronie biernej jest to wykonawca czynności (THE AGENT).. Użyj is lub are oraz czasowników z ramki.. Porównajcie swoje odpowiedzi.. Przeczytaj ponownie tekst w ćwiczeniu 1 i napisz, czy podane zdania są prawdziwe (T), fałszywe (F),3. you / send the postcards yet.. Użyj czasu present simple lub present continuous.. Napisz, jakie prace wykonują członkowie rodziny Gloomów.. Jeśli jednak uznamy, że chcemy o nim w zdaniu wspomnieć, to zawsze 'doczepiamy' go na końcu zdania za pomocą 'BY'.III.. Check you can do these things: 1 Umiem używać .EvoPlus2 - Testy3 Puzzle P zle Zone Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. Napisz zdania twierdzące w czasie teraźniejszym Present Continuous używając czasowników podanych w zdaniach.. 7 Zapisz skrócone formy czasownika to be..

Napisz zdania.

(I / study a lot / moment) .4 Uzupełnij zdania odpowiednią formą wyrazów w nawiasach.. C - skreśl jedno słowo X - zmień jedno słowo.. 2 Popatrz na obrazek.. eat lunch go out .Na koniec trzeba się zastanowić, co zrobić z byłym podmiotem ( w moim przykładzie to THEY).. Użyj formy czasu Present simple.. (she) 5 Napisz pytania do ilustracji.. Popraw błąd w każdym zdaniu według podanego klucza, napisz poprawne zdania.. Napisz zdania o sobie, używając podanych kolo kacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt