Napisz podane zdania w czasie przeszłym perfekt
( niemiecki ) 2011-05-22 15:06:49Przydatność 70% Czas przeszły Perfekt.. (11 pkt.). Meine Mutter.. fur mich ein pausebrot.. (machen) 3.Napisz zdania w czasie przeszłym perfekt i prateritum .. I niech max tam bedzie 10-12 zdań.Zadanie: opisz swój dzień po niemiecku w czasie perfekt 16 Rozwiązanie: ich stehe um 6 30 uhr auf wstaję o 6 30 .1.Zapisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Viel Spaß beim Lernen.Podziel się tym ćwiczeniem ze znajomymi i kliknij lajka lub udostępnij je na innym portalu społecznościowym.Napisz zdania w czasie przeszłym perfekt: 1.. Perfekt=czasownik posiłkowy+Partizip II 1.. Składa się on z czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II.. Składa się z dwóch części: a) z czasownika posiłkowego (haben lub sein), który odmienia się i stoi w zdaniu na miejscu orzeczenia; b) z imiesłowu Partizip II, który stoi na końcu zdania.. Pamiętaj o użyciu czasownika posiłkowego.. CZASOWNIKI POSIŁKOWE HABEN / SEIN.. Jeśli masz problem ze wstawianiem umlautów przeczytaj ten wpis Układ klawiatury niemieckiej.. A mianowicie: czas przeszły Perfekt oraz Plusquamperfekt, które są czasami złożonymi.. 2.Z podanych wyrazów ułóz zdania w czasie przeszłym Perfekt.Czas przeszły Imperfekt to nazwa niemieckiego czasu przeszłego prostego.. 7.W dialogach rozmawiając o wydarzeniach w przeszłości..

Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.

Uzupełnij podane zdania czasownikiem posiłkowym oraz imiesłowem czasu przeszłego.. Jego druga nazwa brzmi Präteritum.. Prosze aby był to dzień z zycia dziewczyny.. Widać tutaj ewidentny skutek.Czas przeszły Perfekt - pytania.. Na przykład - Jestem na wakacjach.. Czas przeszły Perfekt jest czasem przeszłym złożonym.. i) Nimmst du heute das Auto zur .Napisz 4 zdania w czasie przeszłym i przetłumacz bringen Przedmiot: Język niemiecki / Szkoła podstawowa 2 rozwiązania autor: dusia98-98 12.10.2010 (15:03)W języku niemieckim występują trzy czasowniki posiłkowe.. Napisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Drugi czasownik jest na końcu zdania i wyraża czynność (Partizip II).Czas przeszły Perfekt jest zaprzeczeniem Präteritum.. _____ Sie kauft ein T-Shirt.Wie lautet der Satz in der Perfektform - Jak brzmi to zdanie w czasie przeszłym Perfekt.. Są to: haben (mieć), sein (być) oraz werden (stać się, zostać).. W czasie przeszłym Perfekt pomiędzy przedrostek a czasownik właściwy wchodzi przedrostek „-ge-".Wie lautet der Satz in der Perfektform - Jak brzmi to zdanie w czasie przeszłym Perfekt.. Natomiast złożony oznacza, że jego konstrukcja (w odróżnieniu od czasów prostych) składa się z co najmniej dwóch .Naprawdę nie warto przepisywać tego „na żywca", lepiej pomyśleć chwilę i napisać coś swojego..

Mein Tag - wypracowanie w czasie przeszłym Perfekt.

6.Die Waren hat in ein Lager geladen.Napisz tekst w czasie przeszłym Perfekt, o tym jak Christian spędził wakacje.. CZASOWNIK POSIŁKOWY HABEN - ODMIANADo stworzenia zdania w Perfekt potrzebujesz jak wspomniałam dwóch czasowników: Jeden czasownik pomaga tylko stworzyć zdanie i nic nie oznacza ( Hilfsverb ).. Kupiłem wycieczkę dwa tygodnie temu.. Jeśli masz problem ze wstawianiem umlautów przeczytaj ten wpis Układ klawiatury niemieckiej.. Pierwsze dwa używane są podczas tworzenia form czasów przeszłych złożonych Perfekt i Plusquamperfekt (w tym przypadku czasownik posiłkowy występuje w czasie Imperfekt, „dopełnieniem" jest imiesłów czasu przeszłego Partizip II), a także w trybie .Mówiąc o przeszłości posługujemy się najczęściej czasem przeszłym Perfekt, który jest czasem dokonanym i złożonym.. Jest to czas dokonany.. PERFEKT - TWORZENIE.. Używamy go w przypadku kiedy wykonana, zakończona przez nas czynność wpływa na nasze życie.. 82% Opis dnia w .Opisz mi swój poprzedni dzien w czasie przeszłym perfekt (j.niemiecki)..

2.Uzupełnij zdania czasownikiem w czasie przeszłym perfekt: 1.

Składają się one z dwóch części, z czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II.W czasie teraźniejszym Präsens i przeszłym Präteritum przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego oddziela się od czasownika właściwego i występuje na końcu zdania.. Takim pomocnikiem w zdaniu może być „ haben " lub „ sein „.. Tworząc zdania w czasie przeszłym Perfekt musisz najpierw odmienić czasownik haben lub sein w czasie teraźniejszym.. Już widzimy, że drugie zdanie będzie w czasie Perfekt.. W języku niemieckim są trzy czasy przeszłe.. Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym.. Określenie dokonany oznacza, że czynność opisana w tym czasie jest uważana za dokonaną, czyli zakończoną, taką, która już się odbyła.. Präteritum używa się przede wszystkim w w języku pisanym (gazety, prace naukowe, ale także oficjalny e-mail ) lub języku mówionym oficjalnym (wiadomości w telewizji czy radiu)Wieczorem oglądałam telewizję, czytałam książkę.. Wypracowanie jest na poziomie gimnazjum, może być pomocne jako podsumowanie tematu o czasie przeszłym Perfekt.. Odpowiedz pełnym zdaniem w czasie przeszłym Perfekt na zadane pytania..Komentarze

Brak komentarzy.