Opisz właściwości tlenu
Występowanie.. W stanie ciekłym ma skłonność do rozkładu wybuchowego przy kontakcie ze śladowymi ilościami substancji organicznych i reduktorów, a także w wyniku wszelkich gwałtownych zmian fizycznych, np. wstrząsu, raptownego ogrzania lub ochłodzenia itp.Opisz właściwości azotu, tlenu, wodoru oraz tlenku węgla(IV).. Zaobserwował wydzielanie się gazu podczas ogrzewania i osadzanie się kropelek rtęci na ściankach naczyniaWŁAŚCIWOŚCI: Symbol chemiczny: O-gaz-bezbarwny-bezwonny-słabo rozpuszcza się w wodzie - nieco cięższy od powietrza - podtrzymuje spalanie, sam natomiast się nie pali - w temperaturze pokojowej łączy się z nielicznymi pierwiastkami, natomiast podwyższenie temperatury powoduje, że tlen chętnie wchodzi w reakcję niemal ze wszystkimi pierwiastkami.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tlen należy do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie.. Tlen jest gazem niepalnym, ale podtrzymującym palenie.. Określ które właściwości trombocytów pozwalają na utworzenie skrzepu i zasklepienie rany.. Stwarza to poważne zagrożenie zdrowia i życia człowieka.Właściwości tlenku węgla(IV) .. tlenu, argonu i pozostałych gazów szlachetnych tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym.. - słabo rozpuszcza się w wodzie.. Należy w 16. grupy i 2. okresu układu okresowego..

Posiada właściwości redukcyjne.

Wyjaśnij, dlaczego pierwiastki tworzące w układzie okresowym 18. grupę nazywamy gazami szlachetnymi.. *bezbarwny.. Małe cząsteczki polarne np. cząsteczki wody, przechodzą tylko w ograniczonym stopniu.. *łączy się z niemetalami tworząc tlenki.Tlenki Tlenki to dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami.. W warunkach normalnych (0°C, 1013,25 hPa) tlen jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, tworzącym cząsteczki dwuatomowe.Zawartość tlenu w skorupie ziemskiej wynosi 49,4%, upoważnia do stwierdzenia, że pierwiastek ten jest najbardziej rozpowszechnionym na całej Ziemi.. Polega on na tym, że zwierzęta tlen pobierają z atmosfery, a następnie wydzielają CO 2, który jest wykorzystywany przez rośliny do wydzielania tlenu.. Tlen rozpuszcza się w wodzie.Spajder.. Pomimo niskiej temperatury wrzenia powietrze może być utrzymywane w stanie ciekłym nawet w temperaturze pokojowej.Podst.. Tlen jest bezbarwny.. W artykule opisał produkcję wody gazowanej, polegającą na dodawaniu kwasu do kredy w celu.Właściwości błon biologicznych: .. Przez błonę mogą swobodnie przenikać małe cząsteczki niepolarne, np. tlenu.. Otrzymywanie: Jako produkt spalania węgla przy niedostatecznej ilości tlenu.. Podst. właściwości tlenu: -gaz -bezbarwny -bezwonny -słabo rozpuszczalny w wodzie -niemetal -łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki -podtrzymuje spalanie, sam się nie pali W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen,.Właściwości tlenu: właściwości fizyczne: *gaz..

Właściwości i zastosowanie tlenu .

Tlen jest około dwa razy lepiej rozpuszczalny w wodzie niż azot.. Wzór ogólny tlenków: XaOb X - atom dowolnego pierwiastka, O - atom tlenu, a - ilość atomów pierwiastka X, b - ilość atomów tlenu Nazwy tlenków: tlenek (nazwa pierwiastka) (wartościowość pierwiastka), jeśli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość wówczas nie podaje się jej.Tlen i jego właściwości W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen , ogrzewając związek chemiczny - tlenek rtęci(II).. Spala się w tlenie do dwutlenku węgla (niebieski płomień) 2 CO + O 2 → 2 CO 2.. Tlenek ten można bardzo łatwo rozpoznać, używając wody wapiennej.. Występuje także w gazach kopalnianych .Tlenki - nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen.Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H 2 O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO 2), dwutlenek węgla (CO 2).Przydatność 65% Występowanie, otrzymywanie, właściwości tlenu.. Do naczynia z Ca (OH) 2 wprowadza się rurkę z gazem.. Matematyka.. Tlen wykazuje słabą rozpuszczalność w wodzie.. Jeśli gazem jest CO 2 następuje zmętnienie wody wapiennej.. właściwości tlenu:-gaz -bezbarwny-bezwonny-słabo rozpuszczalny w wodzie-niemetal-łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki-podtrzymuje spalanie, sam się nie pali W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen, ogrzewając związek chemiczny - tlenek rtęci(II)..

właściwości chemiczne: *niemetal.

); powietrze rozpuszczone w wodzie zawiera 35,6% tlenu.3.. O- tlen; wartościowość II MatO- 16u MO- 16g O2- tlen, O3- ozon- odmiany alotropowe Odmiany alotropowe- różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej.Czad to zwyczajowa nazwa tlenku węgla(II), który powstaje przy niecałkowitym spalaniu paliw (drewno, olej, gaz) przy ograniczonym dostępie tlenu.Tlenek węgla(II) jest toksycznym, bezbarwnym, bezwonnym gazem, zwanym cichym zabójcą.. Dana jest liczba 4^6*5^8.. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i jest wchłaniany do krwioobiegu, blokując dopływ tlenu, gdyż tlenek węgla(II) wiąże się z .Zadanie: najlepsza odpowiedz opisz zastosowanie tlenu Rozwiązanie: tlen jest gazem, który ma zastosowania w palnikach acetylenowo tlenowych, w medycynie podawanyJest nietrwały termicznie i rozpada się stopniowo do tlenu już w temperaturze pokojowej.. Podaj zasady pracy z substancjami o właściwościach wybuchowych.Zadanie: najlepsza odpowiedz opisz zastosowanie tlenu Rozwiązanie: tlen jest gazem, który ma zastosowania w palnikach acetylenowo tlenowych, w medycynie podawany Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb..

właściwości chemiczne : - niemetal.

Tlen jest bez zapachu oraz smaku.. -bezbarwny.. a) Dana liczba jest mniejsza/większa niż liczba 10^8.Właściwości chemiczne.. Rozpuszczalność powietrza w wodzie wynosi 23 mg/l (25 °C, 1 atm.. Jest pierwiastkiem warunkującym życie na Ziemi.. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i jest wchłaniany do krwioobiegu, blokując dopływ tlenu, gdyż tlenek węgla(II) wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen.. Jest niemetalem.. Zastosowanie: - środek medyczny (w chorobach serca, płuc, szoku pouderzeniowego), - aparaty tlenowe do oddychania, - materiały wybuchowe, - przeysł chemiczny, - palniki acetylenowo-tlenowe do spawania i cięcia metali (w 3000 sopniach Celciusza) 4.Właściwości fizyczne i chemiczne tlenu Jeden litr powietrza waży 1,293 g w normalnych warunkach, kiedy temperatura spada do -140 ° C, powietrze staje się bezbarwną przezroczystą cieczą.. Odpowiedzi: 416 Wiarygodność: 63%: Właściwości: - gaz - bezbarwny, bezwonny, - słabo rozpuszczalny w wodzie - niemetal - łączy się z niemetali i metalami tworząc tlenki - podtrzymuje spalanie, sam się nie pali Zastosowanie: - palniki - butle gazowe - produkcja kwasów (kwas azotowy (V)) - maski tlenowe - tlen z powietrza do .Właściwości chemiczne: Jest substancją obojętną, nie reaguje z wodą, kwasami ani zasadami.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Rozpuszczalność tlenu w wodzie słodkiej wynosi 8,3 mg/l, a w wodzie słonej (3,5% soli) 6,6 mg/l (25 °C, 1 atm.).. *słabo rozpuszcza się w wodzie.. około 3 godziny temu.. Zaobserwował wydzielanie się gazu podczas ogrzewania i osadzanie się kropelek rtęci na ściankach naczynia.właściwości fizyczne: - gaz.. Tlen w temperaturze -1900C oraz w zwiększonym ciśnieniu ulega skropleniu.Tlen i jego właściwości.. odpowiedział (a) 08.10.2008 o 10:04.. Właściwości: - gaz - bezbarwny, bezwonny, - słabo rozpuszczalny w wodzie - niemetal - łączy się z niemetali i metalami tworząc tlenki - podtrzymuje spalanie, sam się nie pali Zastosowanie: - palniki - butle gazowe - produkcja kwasów (kwas azotowy (V)) - maski tlenowe - tlen z powietrza do procesorów .Właściwości fizyczne tlenu Najważniejsze właściwości tlenu podano w punktach: 1.. Tlenek węgla (IV), inaczej dwutlenek węgla, jest jednym ze składników powietrza, który występuje w różnej .Re: opisz właściwości i zastosowanie tlenu: celusia.. Aby przyspieszyć lub umożliwić transport niektórych substancji są wykorzystywane białka błonowe.Opisz znaczenie tlenu w przyrodzie i zastosowanie.. - podtrzymuje spalanie.W środowisku naturalnym mamy do czynienia z zamkniętym obiegiem tlenu..Komentarze

Brak komentarzy.