Przeczytaj zdania i odpowiedz ustnie na pytania
Powiedz, YES lub NO, zależnie od tego, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Ćwiczenia polonistyczno - społeczny str. 28 ćw.Sprawdź swoje odpowiedzi na pytania w EX.1 Już wiesz, jakie tytuły ma ta bajka w wersji angielskiej.. 🎓 a. zanieczyszczenie wód, kłusownictwo, nadmierne połowy Odpowiedź na zadanie z Tajemnice przyrody 5 .. 3Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 2013-03-08 15:14:22; Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. W jakim celu?. Przeczytaj temat z podręcznika s. 153- 159.. Zrób zdjęcie i prześlij na what s up.Ex.. Komunikacja.. more - więcej.. Uczniowie chętni mogą zapisać do zeszytu utworzone zdania z ćw.2.. Przeczytaj głośno baśń pt. „Kto silniejszy" i odpowiedz na pytania zapisane na zielono.Podręcznik (nowy) - obejrzyj ilustracje najpiękniejszych miejsc na naszej planecie, przeczytaj o nich informacje na str. 6 i 7.. Zadanie 1 Dokończ zdanie Moja mama jest wspaniała, ponieważ…Przeczytaj tylko pytanie?. 2021-01-29 10:56:57 Napisz droge z punktu na ulicy bokserskiej (na dole mapki) do pętli autobusowej dla autobusu nr 157 2021-01-29 08:14:11Odpowiedz ustnie na pytania: 1.. Do czego wykorzystywano mass media w państwach demokratycznych, a do czego wPrzeczytaj tekst "Ale teatr" w podręczniku na stronie 80-81: ---ustnie odpowiedz na pytania od 1-4 pod tekstem w podręczniku na stronie 81..

Przeczytaj zdania i odpowiedz ustnie na pytania.

Odpowiedz ustnie na pytania zawarte w tekście korzystając z internetu lub innych dostępnych ci źródeł.. Temat: Współczesne problemy Ukrainy.. - Zadanie 4: Tajemnice przyrody 5 - strona 88Otwórz podręcznik na str. 44 i 45 i przeczytaj tekst pt. „Zamiana".. 4 s. 51 PRZYŚLIJ ZDJĘCIE Matematyka *Wszystkie nagrania dostępne w materiałach do zajęć w aplikacji teams.. Odpowiedz ustnie na pytania: Jakie mass media zyskały popularność w społeczeństwie?. Który bohater mitologiczny został przedstawiony na obrazie przez malarza?. Odpowiedz na pytanie: W jakich dziedzinach Polacy otrzymali Nagrodę Nobla?Odpowiedz ustnie na pytania: Przypomnij sobie jakie znaczenie ma woda w przyrodzie?. Wykonaj zadanie (praca będzie oceniana) 4.. Jakie były jego losy?. s. 37) - odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2 znajdujące się pod tekstem - wykonaj ćwiczenia 1 - 4 s. 50-51 - ułóż zdania pasujące do ilustracji (zgodnie z poleceniem) i zapisz je w zeszycie - ćw.. Jak wygląda namalowana postać?. Wtorek Podręcznik str.20,21 - przeczytajcie tekst ,Przeczytaj tekst s.230 i odpowiedz USTNIE NA PONIŻSZE PYTANIA - ZAPAMIĘTAJ!. W imieniu jakiej instytucji?. 5.1.Przeczytaj uważnie opowiadanie pt.:"Bardzo ważny telefon".. Co wyraża twarz namalowanej postaci?. Zad.11, 12/63 w ćwiczeniówce.. Dla chętnych: strony 9,10 w „cienkiej ćwiczeniówce".Ułóż w zeszycie z języka polskiego zdania z wyrazami trzmiel, sprzątać, krzew, chrząszcz..

🎓 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Czy w szkole jest złodziej?. Kto i w jakiej sytuacji jest przedstawiony na malowidle?. Kto dowodził powstańcami w Wielkopolsce?. Zadania do wykonania w dniu 21 kwietnia Język polski - Książka s. 75- 77.. Odpowiedz ustnie na trzy pierwsze pytania do opowiadania - podręcznik str.64-65.. W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja polonistyczna - ćwiczenia do tematu „Jesteśmy Europejczykami „ W matematycznych kartach pracy cz.5 - wykonujemy ćwiczenia ze str. 14,15. easy - łatwa.. Objaśnienia są na dole strony.. Podkreśl w przeczytanym wcześniej tekście wyrazy z literą ń.. // religia.Przeczytaj zamieszczony poniżej drugi list i odpowiedz na pytania.. 🎓 Przeczytaj tekst i odpowiedz - Zadanie 1: Gramatyka i stylistyka 8 - strona 76 🎓 A.. Przeczytaj wiadomości o polskich noblistach str. 106.. W jakim jest wieku?. 2/25 (Ustnie) Posłuchaj nagrania CD_1.47* i jednocześnie przeczytaj teksty z ćwiczenia 2, a następnie wybierz najlepsze zdjęcie (a-c) pasujące do pocztówki lub postu w mediach społecznościowych.. Jakie zmiany w życiu społeczeństwa przyniosła I wojna światowa?. Uzasadnij swoją odpowiedź, cytując odpowiednie zwroty i wyrażenia.- ćwiczenia polonistyczne str. 64 - wykonaj zad.. Przeczytaj rozdział: Wpływ mass mediów na społeczeństwa.. Zapoznaj się z filmami nt. rzeczowników złożonych:Zadanie 3 - uzupełnij zdania na podstawie tekstu, Zadanie 4 - uzupełnij tabelę dopasowując nazwę produktu do podanych wyrazów..

Przeczytaj zdania na temat Matta.

ZADANIE 3.. Odpowiedz ustnie na pytania: Z jakich przyczyn zmarła Maria Curie - Skłodowska?. 2.Z edukacji polonistycznej wykonaj ćw.1,2 i 3 str.71.. Otwórz zeszyt z polskiego: zapisz temat lekcji.. Ćwiczenia - Wykonaj ćwiczenia na str. 4 i 5.. Wyjaśnij skrót POW. Kto przybył do Poznania 26 grudnia 1918 r?. W jaki sposób została uhonorowana?. Język bohaterów różni się od siebie.Przeczytaj historyjkę i odpowiedz ustnie na pytania: Gdzie są dzisiaj bohaterowie historyjki?. Pamiętaj, że nazwy kontynentów piszemy wielką literą.- przeczytaj głośno wiersz „Na Wyspach Bergamutach" (Podr.. Na mocy jakiego postanowienia Wielkopolska wróciła do Polski ?. W zeszycie napisz jakie osoby pracują w teatrze i czym się zajmują.. Kto napisał list?. Lekcja 13.05.2020 r. Temat: Moja mama.. Zapisz słówka w zeszycie.. Przepisując zdania pamiętaj o zasadach kaligrafii, czasowniki podkreśl dwoma kreskami; - podręcznik str. 34 - 35 - przeczytaj tekst „Asy z naszej klasy", odpowiedz ustnie na pytania do tekstu, pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi pełnym zdaniem;Przeczytaj zdania i zdecyduj czy są poprawne czy nie jeśli nie to popraw.. 2011-04-11 20:48:04 proszę chociaż przeczytaj pytanie ;) 2010-12-22 18:30:17 Przeczytaj poniższe fragmenty Pisma Świętego i dokończ zdanie..

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.

Przeczytaj s. 231-232 i odpowiedz:Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wykonanie zadania wyślij na Messangera nauczyciela do 29 maja.. 3.Edukacja matematyczna - wykonaj ćwiczenia na str.43.Napisz zdania w zeszycie odnoszące się do przyborów szkolnych, jakie są wg wzoru w podręczniku w zadaniu 4 na stronie 5 ; Przeczytaj tekst i odpowiedz ustnie na pytania do tekstu w zadaniu 4 na stronie 51.. Przeczytaj ponownie oba teksty i odpowiedz na pytania .Zadanie: przeczytaj informacje na temat julii i odpowiedz na pytania this is julia tregaskes she s 15 years old her address is 41 brook street, penzance Rozwiązanie: a1 a2 my surname is tregaskes a3 t r e g a s k e s wymowa ti, ar, i, dżi, ej, es, kiuPrzeczytaj rozdział: Poświęcenie dla nauki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt