Opisz dwa alternatywne źródła energii
Jak powstaje energia elektryczna?. Zadanie premium.. 128 Zadanie.. Zalicza się do nich energię: wiatru, promieniowania słonecznego, pływów morskich, wód geotermalnych, wód płynących, wiązania jądra atomowego oraz biogaz, biomasę roślinną i zwierzęcą.Kolejnym argumentem potwierdzającym konieczność stosowania alternatywnych źródeł energii jest fakt iż roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kw. zapobiega wyemitowaniu do atmosfery następujących zanieczyszczeń: • dwutlenek siarki 2.000kg • dwutlenek azotu l. 500kg • dwutlenek węgla 250.000kg • pyły i żużle 17.500kg W świetle powyższych argumentów należy stwierdzić iż przy obecnych perspektywach rozwoju technologicznego i .Do alternatywnych źródeł energii zalicza się energię: wody, wiatru, Słońca, geotermalną, jądrową, biomasy i energię pozyskiwaną z wodoru.. UWAGA!. Rodzaje alternatywnych źródeł energiiAlternatywne źródła energii - przykłady Jakie znamy rodzaje alternatywnych źródeł energii elektrycznej?. 127 Zadanie.. Czytaj wiecej Fotowoltaika dla gospodarstw .Rozwiązaniem problemu może być wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, do których zaliczamy źródła korzystające z innych zasobów niż organiczne paliwa kopalne, takie jak paliwa nuklearne, wodór, zasoby odnawialne i odpady nie ulegające biodegra-dacji.Polska jest zasobna w odnawialne źródła energii..

Energia jądrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii.

Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami.. Pierwsze z nich wykorzystują naturę, siły występujące w przyrodzie natomiast drugie to synteza paliw, czyli zastąpienia dobrze znanych węglowodorów występujących naturalnie.Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie Nieodnawialne źródła energii- to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie.. Oglądasz stare wydanie książki.. energia słoneczna.. Źródła energii odnawialnej W prawodawstwie polskim odnawial-ne źródło energii zostało zdefiniowane w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmiana-mi, ostatnia z dnia 08 stycznia 2010 r.).Alternatywne źródła energii, to coraz częściej stosowane rozwiązanie, w celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej..

Jest ona np. aż o 65% tańsza od energii pozyskiwanej z wiatru.

Pierwszy artykuł z serii możesz zobaczyć tutaj.. Poprzednio zająłem się opisaniem dwóch najciekawiej zapowiadających się źródeł energii odnawialnej, która mogłaby być naszym ratunkiem w sytuacji, gdy nieodnawialne źródła po prostu ulegną wyczerpaniu.Pierwszy artykuł z serii możesz zobaczyć tutaj.. Dziś pragnę opisać kilka źródeł, które może są znane Wam już bardzo dobrze, jednak z pewnością są warte .Wymień alternatywne źródła energii i je opisz 2 .. energia wiatru.. Uważa się, że potencjał techniczny tych źródeł wynosi 3,850 PJ rocznie, co stanowi ok. 90 % zapotrzebowania na energię naszego kraju.. Energia geotermalna - jest wewnętrznym ciepłem Ziemi zgromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.Alternatywne źródła energii zasadniczo można podzielić na odnawialne oraz syntetyczne.. Spadek popularności konwencjonalnych źródeł energii, jak: węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa, to wynik m.in stale zmniejszających się zasobów, oraz tego, iż ich wykorzystywanie do produkcji energii, jest bardziej niekorzystne dla środowiska .Alternatywne źródła energii Energia słoneczna dla domu Rozwiązania fotowoltaiczne dla domów oraz małych i średnich budynków..

Wydawać by się mogło, że z prądu moż...alternatywne źródła energii: energia wody.

Są to przede wszystkim: Mała elektrownia wodna; wiatrak / turbina wiatrowaDo alternatywnych metod pozyskania energii zaliczamy energię wodną (koła wodne), powietrza, wiatru (turbiny wiatrowe, wiatraki), słoneczną (kolektory słoneczne), geotermiczną pochodzącą z Ziemi, biomasę, biopaliwo.. energia; źródła; alternatywa; zadanie dodane 8 listopada 2010 w Geografia przez użytkownika madzia2151 (10) [Szkoła podstawowa] edycja 8 listopada 2010 przez użytkownika misio.Warto zauważyć, że o ile pozostałe alternatywne źródła energii dostarczają prądu bądź ciepła o niskiej temperaturze, z roślin można pozyskać energię w postaci chemicznej, przydatnej w transporcie, nie tylko drogowym, ale też lotniczym i morskim.Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii , czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa , węgiel , gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin [a]Wymień dwa alternatywne źródła energii.. 126 Zadanie.. To do alternatywnych źródeł elektrycznej energii należeć będzie przyszłość, z uwagi na minimalny, bądź nawet zerowy .Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów 1.2..

Alternatywne źródło energii - rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców.

Ich budowa jest kosztowna, skomplikowana i powoduje zbyt dużą ingerencję w środowisko naturalne (prądy morskie mają ogromne znaczenie .Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie pozyskiwanej z nich energii.. Dotyczy to wytwarzania energii .ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII Rodzaje, wady i zalety Dlaczego powinno się korzystać z alternatywnych źródeł energii?. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów.Odnawialne źródło energii - jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Energia jest dla nas oczywistym sposobem zasilania wszelkich potrzebnych urządzeń: czy to podłączanych do gniazdka, czy też działających z wykorzystaniem baterii.. Energia geotermalna - jest wewnętrznym ciepłem Ziemi zgromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.Odnawialne źródła energii to nie tylko wiatr, słońce i woda.. energia geotermiczna.. Prowadzi ono do roztapiania lodowców, a przez to mogą zostać zalane niżej .Źródła pozyskiwania energii - alternatywy Źródła pozyskiwania energii - alternatywy.. Odnawialne źródła energii to: - Energetyka słoneczna - Energetyka wodna - Podmorskie młyny - Energia fal - Energia Wiatru - Energia Ziemi Energetyka słoneczna: Jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.. Poprzednio zająłem się opisaniem dwóch najciekawiej zapowiadających się źródeł energii odnawialnej, która mogłaby być naszym ratunkiem w sytuacji, gdy nieodnawialne źródła po prostu ulegną wyczerpaniu.. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne źródło energii można w pewnym sensie uznać także tę część odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do .Praca kontrolna do liceum temat opisz alternatywne zrodła energii.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Posts about Alternatywne źródła energii written by admin.. Ponieważ zasoby energii odnawialnej charakteryzują się jednak dużą zależnością od: pory roku, cyklu dobowego dnia i nocy, warunków .Na zlecenie Dalkia S.A., wykonaliśmy dla serwisu biocity.pl, poświęconego propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju i poprawie komfortu życia w mieście, serię.. Energia prądów morskich, pływów i falowania.. Mimo ogromnego potencjału - energia drzemiąca w morzach jest dwa razy większa niż w wodach śródlądowych - takich placówek jest niewiele.. Czytaj więcej Panele solarne dla firm Montaż paneli fotowoltaicznych dla firm i zakładów pracy jest opłacalna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt