Napisz dialog używając podanych wyrazów what are you doing on friday
Potłukłeś ulubiony wazon mamy.7 Napisz pytania do podanych odpowiedzi.. Uzupelnij dialog, uŽywajqc wlaŠciwych form czasowników live, like lub want.. Wykorzystaj zaproszenie z çwiczenia 1. jako wzór.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiedni wyraz obok numeru luki.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Napisz do swojego kolegi/koleżanki list, w którym: .. Ułóż dialog używając podanych słów.. Każdy wyraz może być użyty tylko raz.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Nastqpnie popatrz na tabelke i odpowiedz na pytania.. 4 p.75 Napisz dialog pomiędzy ratownikiem medycznym a Dan'em.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (1-3).. .Co powiesz po angielsku w podanych niżej sytuacjach?. Napisz zwrot lub zdanie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji.. Powiedz koledze żeby nie pił wody z kranu.. Poradź koleżance, którą boli ząb, żeby poszła do dentysty.. .Zadaj dowolne, poprawne gramatycznie i logicznie, pytania do podanych odpowiedzi.. W možesz wpisaé maksymalnie trzy wyrazy.. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Hewczuk - język angielski Marzena Molecka-Reiniger - język niemiecki Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego 342[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy .Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów..

Napisz pytania, uŽywajqc podanych wyrazów.

6 Ułóż dialog do kolejnego zadania .Przepisz zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.. 75 Przetłumacz podane zwroty na język polski.. Przeczytaj zdania.. I went to 3 Uzupełnij tabelę czasownikami z ramki w czasie past simple.. Do każdego pytaniaa.. 6 VOCABULARY 1 Uzupełnij definicje.. 14.Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasowników podanych w nawiasach.. nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Hi Derek,1Or you can take pictures of your notes and send them to me.. Połącz prawą stronę z lewą: What is it?. Ułóż z nimi pytania oraz odpowiedzi używając czasu Past Simple .. Połącz ze sobą polskie i angielskie słowa: 1.Uzupełnij zdania 1-6, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. W podanych liczebnikach uzupełnij brakuj ące litery: se_en eig_t f_ve thre_ fo_r si_ II.. ___ / 5 3 Dopasuj rodzaj tekstów do podanych przykładów.. Sprawdê, czy nie ma b∏´dów.. A lessons B break C learning D lunch E doing F languages Zadanie egzaminacyjne 6 Przeczytaj informacje na temat trzech ofert praktyk zawodowych dla uczniów (A-C) oraz pytania ich dotyczące..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt