Uzupełnij informacje na temat przeczytanego tekstu wpisz odpowiednie litery
Piszemy o wydarzeniach, polityce .Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Rozpocznij od wyglądu zewnętrznego, a następnie na podstawie zachowania przedstaw cechy charakteru.. Utwór ''O złodzieju'' zawiera elementy 5.1_____.Jest to tekst 5.2_____.. - Nazwijcie rysunki.. 5.1 A. rzeczywiste i fantastyczne 5.2 A. literacki B. rzeczywiste i prawdopodobne B. informacyjny C. prawdopodobne i fantastyczne C. reklamowy Ćwiczenia 2 Między nami język polski 6 zadanie 5 strona 99Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - strona 99Uzupełnij informacje na temat przeczytanego tekstu.. zwruć uwagę na to , że pierze litery każdego hasła są już podane Ułóż podane wydarzenie według chronologii Przejście przez Morze Czerwone Plagi Egipskie Powołanie Abrahama Józef sprzedany przez braci Powołanie Mojżesza Pascha Ucieczka .25 czerwca 2020 r.- Wakacyjna podróż przez Śródziemie.. 5 Zadanie.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Zeszyt ćwicze .Wpisz wybrane litery w oznaczone miejsca, a dowiesz sie, jakie ptaki zostaly ukazane na.. przeprowadzono badania , jakie pojazdy przejeżdżają szosą łączącą Bukowo z Lipnem i w jakim kierunku jadą .. Kazimierz Wielki był synem A Wacława II.. Temat 46 ( 9 czerwca - wtorek ): Australia..

Uzupełnij informacje na temat przeczytanego tekstu.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. E. Sacha Temat: Poznajemy instrumenty - z wizytą w szkole muzycznej.Jest on najbardziej odpowiedni do pisania tekstu, np. podczas tworzenia dokumentu.. Przeczytaj tekst znajdujący się poniżej, a następnie wykonaj zadania do tekstu: - zadanie 4 - wpisujemy w luki w tekście odpowiednie literki, które symbolizują wycięte zdania.Zad 2.Uzupełnij tabelę na podstawie mapy zamieszczonej na s.58 podręcznika.Wpisz w odpowiednie rubryki po trzy nazwy kolonii greckich położonych w poszczególnych rejonach świata.. 7 Zadanie.. Cel i opis zajęć:Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Te zadania są z ćw.. W tym celu zapisz wyrażenia z ramki w odpowiednich kolumnach.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. UWAGA!. 7.05.20 Temat: Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Mszy Świętej.. - Kto przeczyta uzupełnione zdanie?. - Podkreślcie w nich litery „ć".. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij luki na podstawie przeczytanego tekstu.. Edukacja wczesnoszkolna - muzyka kl. I p.. Zadanie 5 ze strony 37..

🎓 Uzupełnij informacje na temat przeczytanego tekstu - Zadanie 5: Między nami 6.

Uwaga - niektóre informacje możesz wykorzystać dwukrotnie.. Informacje o książce.. UWAGA!. Uzupełnij na podstawie tekstu następujące zdania: .. zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli .. Oglądasz stare wydanie książki.. 3 Zadanie.. 8 Zadanie.. Uzupełnij tekst.. 4.Oceń które informacje dotyczą nicieni a które płazińców.. Nadajcie nazwę Waszej krainie albo tytuł mapie .Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas.. Próba określenia, na czym polega humorystyczny charakter historyjki.. wpisz do tabeli brakujące liczby…a następnie wykonaj zadanie 2, w którym musisz wpisać odpowiednie słowo w odpowiednim czasie.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Jabxghu7770 o 1.Streść w punktach opinię każdej z autorek na temat Biblii.. 4 Zadanie.. Zadanie premium.. Na podstawie tekstu lektury dopisz epitety - wyrazy (najczęściej przymiotniki) będące określeniem rzeczownika, na przykład: ciepły wiatr oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. stukot kopyt bądź inne określenia.. 2010-02-08 17:18:44 Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi bohaterów tekstu .3.. Przeczytaj zdania.. 2.Wykonaj ćwiczenia utrwalające umiejętność rozpoznawania trybu orzekającego, rozkazującego, przypuszczającego.. Rozmowa na temat przeczytanego fragmentu i opowiadanie jego treści..

Rozmowa na temat przeczytanego fragmentu i opowiadanie jego treści.

Wypowiedzi narratora na temat głównego bohatera są A/B, ponieważ składają się C/D.. KARTA PRACY NA PODSTWIE PRZECZYTANEGO POWYŻEJ TEKSTU 1.. UWAGA!. W imieniu dziewczynki opowiedz o miejscu, do którego się wprowadziła - kamienicy.Na podstawie informacji z tekstu krótko opisz tę postać.. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tego, co się zdarzyło.- Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij metryczkę lektury - ćwiczenie 1 str. 48 Karty ćwiczeń - Wykonaj i zapisz obliczenia w ćwiczeniu 4, 5, 6 ze str. 31 w Kartach matematycznych *Wersja do druku: Gorące słońce Afryki.. Poziom szczegółowości 5: Szczegóły całego tekstuTen poziom daje użytkownikowi pełne informacje na temat tekstu, takie jak poziom nagłówka, typ czcionki, jej rozmiar i formatowanie, kształt punktorów, typ listy itd.. - Pisanie liter, wyrazów i zdań z literami „ć", „Ć".Uzupełnij zdanie.. wpisz podane związki .Najbardziej grzejące rzeczy w polskim internecie, o których mówią Polacy.. Jest to szczególnie przydatne .Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwe litery.. Uwaga - niektóre informacje możesz wykorzystać dwukrotnie.. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tego, co się zdarzyło.. "Śladami przeszłośći" nowa era 1.gim pomóżcie to na dzisiaj prosze!Ex.1.p.81 Napisz nazwy sklepów zaczynające się na wskazane litery..

Wpisz odpowiednie litery.

Znajdziesz tu informacje z kraju i ze świata.. Uzupełnij dialog Ex.4.. 5 Zadanie.. 2013-01-21 18:21:07; Uzupełnij poniższy tekst.. Dopisz nazwę środka transportu Ex.3.. Wykonaj na kartce A4 zadanie egzaminacyjne z arkusza egzaminacyjnego z 17.04.2019 nr .. Na podstawie przeczytanego tekstu - oceń czy zdania są prawdziwe - postaw literę P - prawdziwe, F - fałszywe .. Podkreśl odpowiednie numery przyporządkowane określeniom, tak aby zdania były przwdziwe.. complete- uzupełnij.). 2 Zadanie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wykonaj polecenia a odgadni hasła i wpisz je kolejnow odpowiednie miejsca literowanego węża.. 2012-12-04 17:22:58; Uzupełnij ponizszy tekst.Temat na dziś: Utrwalenie wiedzy o czasownikach modalnych - ćwiczenia gramatyczne.. Wpisz w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.- Przeczytajcie wyrazy na głos.. Popatrz na ilustracje, w każde zdanie wpisz odpowiednią formę czasownika "to be" w czasie przeszłym EX.5.Uzupełnij w zeszycie tabelkę.. A.Mają wydłużone,…1.Przypomnienie wiadomości na temat trybów czasownika - ustnie.. Wpisz odpowiednie litery według klucza liczbowego str. 89.. Oglądasz stare wydanie książki.. Możemy przeczytać informacje zamieszczone w ramce na pierwszym obrazku, a następnieZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij tabelę dotyczącą represji stosowanych przez niemieckie i radzieckie władze wobec Polaków w czasie 2 wojny światowej.. - Pokolorujcie jednakowo rysunek oraz tło wyrazu, który jest jego podpisem.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Praca z tekstem uczniowie otwierają komiksy na stronie 3, na której zaczyna się historia, i dowiadują się, co zaszło pewnego dnia w chatce Jagi i Łamignata, uważnie czytają tekst.. A. subiektywne C. wyłącznie z faktów B. obiektywne D. z faktów i opinii Zadanie 2.Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiednie litery przyporządkowane określeniom , tak aby zdania były prawdziwe.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Są u nas wywiady, opinie i felietony.. Proszę o pomoc !. Informacje o książce.. Uczniowie opowiadają ją krótko własnymi słowami.. Zeszyt ćwicze .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 3 Zadanie.. 6 Zadanie.. W podanych wyrazach wpisz brakujące litery: rz, ż, ó, u, h, ch2.. Dziś ostatnia lekcja w tym roku szkolnym- mam dla Was propozycję nie tylko na ten dzień, ale na całe wakacje.. Wykonaj ćwiczenie na str. 86-87.. C Władysława Łokietka.. Wyobraźcie sobie trasę Waszej wymarzonej podróży, niekoniecznie do miejsc realnych i stwórzcie, wzorem Tolkienowskiej, mapkę Waszego wakacyjnego Śródziemia.. Proszę o szybką pomoc!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt