Przyjrzyj się obrazkowi następnie wykonaj polecenia
W razie potrzeby skorzystaj z dodatkowych źródeł informacji.. Przeczytaj mit o Syzyfie i wykonaj w zeszycie polecenia: 1,2 i 5/213.. "Pokutująca Maria Magdalena", a następnie na podstawie dostępnych źródeł odpowiedz na pytanie i wykonaj polecenia.. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Volumina Legum I już Korona i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.1.. Udowodnij, że obraz .. C. początek insurekcji kościuszkowskiej.. Taniec śmierci.. Określ tematykę obrazu.. Określ, co jest tematem dzieła.. Uzasadnij swoje zdanie .. A wybuch I .Przyjrzyj się obrazowi francuskiego malarza z XVIIw.. Kto jest autorem tego dzieła?. 3. Podaj tematykę dzieła.. Omów paletę barw zastosowaną przez malarza.. Zapoznaj się z nową wiadomością ze strony 214 i wykonaj polecenia: 6,7,8 ze strony 214. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Temat 3- Daremny trud Syzyfa- o karze za zuchwałość.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu?. Projekt i wykonanie:Przyjrzyj się obrazowi, następnie odpowiedz na pytania (podręcznik strona 191).. Wydarzenie, z którym jest związany ten obraz, to A. wybuch wojny polsko-rosyjskiej..

1.Przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenia.

Następnie wykonaj polecenia.. a) Dokończ zdanie.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Ustal, które elementy dzieła są realistyczne, a które - fantastyczne.. B) Podaj rok, w którym miało miejsce wydarzenie przedstawione na obrazie.Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.. 1.KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Napisz, co się działo w państwie, gdy doszło do wydarzenia ukazanego na obrazie.Przyjrzyj się zamieszczonej w podręczniku (s. 225) reprodukcji obrazu Matthiasa Grünewalda Ukrzyżowanie, stanowiącego środkową część ołtarza z Isenheim, a następnie wykonaj polecenia.. b) Napisz nazwę formacji wojskowej, w której walczył w czasie I wojny światowej.. 2. Podaj datę powstania tego dzieła.. 5.Wykonaj pracę twórcza(polecenie 6).. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Tak, masz rację, „dzi" to spółgłoska".. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. Czy „dzi" to samogłoska czy spółgłoska?. _____Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 4. Podaj technikę malarską, w której dzieło zostało wykonane..

Przyjrzyj się obrazowi Jana Matejki i wykonaj.

Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Odpowiedz, jakie wydarzenie z historii Polski zostało ukazane przez artystę.Przyjrzyj się obrazkowi holenderskiego malarza z pierwszej połowy 17 wieku Następnie wykonaj polecenia 1 Zobacz odpowiedź magdasal magdasal a) Na obrazie została przedstawiona scena - zdjęcie Jezusa z krzyża.. Następnie wykonaj polecenia Praca z ilustracja al Opisz, jaka scena została przedstawiona na obras bi Okrell, skąd artysta zacterpil inspiracje do malowania dziela c) Podas, kto jest glowny postacią ukazanej sceny,Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 70 i wykonaj polecenie .. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.Przyjrzyj się ilustracji (zwróć uwagę na plastyczność przedstawienia Dawida), a następnie wykonaj ćwiczenie.. D. uchwalenie Konstytucji 3 maja.Przyjrzyj się ilustracji, następnie wykonaj polecenia.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.8.Przyjrzyj się poniższemu obrazkowi: Kogo on przedstawia?.

Następnie wykonaj polecenia.

Podziel wyraz „dziadek" na sylaby a następnie na głoski.. R16j3YLkRnw4R Dawid Źródło: David Gaya, Dawid, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.Przyjrzyj się powyższej ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńska - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rokKarta pracy do dzieła sztuki Matthias Grünewald Ukrzyżowanie, ołtarz z Isenheim Przyjrzyj się zamieszczonej w podręczniku (s. 149) reprodukcji obrazu Matthiasa Grünewalda Ukrzyżowanie, stanowiącego środkową część ołtarza z Isenheim, a następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. a) Podaj imię i nazwisko mężczyzny na zdjęciu.. 2019-11-21 19:30:27 Obejrzyj ilustrację, a następnie wykonaj polecenia .. w 1792 r. B. elekcja Stanisława Augusta.. Określ, co przypomina - Twoim zdaniem - kształt znajdujący się w centrum obrazu.. Poniatowskiego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się obrazowi, a następnie wykonaj ustnie polecenia..

b) Do ...Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

Wpisz obok każdej z nich odpowiednie oznaczenie literowe.Przyjrzyj się reprodukcji dzieła Bernta Notkego Taniec śmierci i wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Napisz, jakie wydarzenie historyczne przedstawił Jan Matejko na swoim obrazie.. Następnie wykonaj polecenia.. Tak, to dziadek!. Odszukaj w słowniku języka polskiego znaczenie słowa Maestro Napisz jakimi cechami powinna się odznaczać tak nazwana osoba.Uważnie przyjrzyj się mapie a następnie wykonaj polecenia,B i C B. Korzystając z mapy i legendy pod nią uzupełnij tabelę : C. jak oceniłbyś sytuacje gospodarcza Królestwa Polskiego ?. Przeczytaj utwór ze strony 192 i wykonaj polecenia pod tekstem.. 2.Przeczytaj tekst źródłowy i obejrzyj obraz Stanisława Bagieńskiego.Przyjrzyj się fragmentowi obrazy Jana Matejki.. c) Wymień trzy funkcje pełnione przez niego w niepodległej Polsce.. Napisz, jak nazywają się przedstawieni władcy.. Na obrazie Grünewalda widnieje pięć postaci.. Źródło: A) Napisz, które wydarzenie z okres wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII upamiętnia prezentowany obraz Januarego Suchodolskiego.. jest przykładem stylu gotyckiego w malarstwie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt