Popatrz i napisz there's lub there isn't
Mogą one również oznaczać „istnieje/ą".. 2 Napisz cztery zdania o obrazku.. Napisz zdania.. "There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot.. Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami there isn't a lub there aren't any _____ British boys in my class.. 2 Popatrz na obrazek.. botlle-bottle .. iki lub inne .Przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym występuje wtedy zwykle określnik any (żaden ,żadna, żadne) lub przedimek nieokreślony.. 85 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.5 Revision Unit Test A There is, there are 4 Uzupełnij zdania o rzeczach znajdujących się na stole, wstawiając There islub There are.. gdzie?. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie -16.10.2016 (17:18) Odpowiedzi Ewulka19914 rozwiązane zadania Ewulka1991.. Zacznijmy od znaczenia - there is oznacza „znajduje się", a there are - „znajdują się".. gdzie?. BYK12345KUKUJKU1 rozwiązane zadanie BYK12345KUKUJKU.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. (W pokoju gościnnym nie ma żadnego angielskiego obrazu) There's no bank in this town.. 85 Co powiesz w sytuacjach 1-3?. (W wazonie nie ma żadnego dużego kwiatka).Napisz krótkie dialogi na podstawie obrazków.. umywalka.. Przydatne rozwiązanie?. (ponieważ pytania tworzymy przez inwersje pytań twierdzących) 4.There are any tomatoes in the bag.. Popatrz i zapamietaj..

Popatrz i napisz There's lub There isn't.

Słowo „ten" (this), „tamten" (that), „te" (these) lub „tamte" (those) są słowami z których warto skorzystać.1.. There any bananas (liczba mnoga, banany możemy policzyć, np. 1 banan) 5.. There an egg (bo sie zaczyna na samogłoskę 'e', jajko jest też w liczbie poj, dlatego an) 4.. How much, how many 5 Napisz pytania dotyczące rzeczy z ćw.. W odpowiedziach dopisz godziny, o których wykonujesz dane czynności.. W pytaniach: - zaczynamy od "Is there" + rzeczowniki policzalne liczby pojedynczej oraz rzeczowniki niepoliczalne.Start studying New English Adventure 3 - Unit 4 There's a park.. zad 2/53 - nagranie.. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a.1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargul | Przełam blokadę językową i .There are sandwichesThere are chicken legsThere's an appleThere's a botlle of water .. Szkoła podstawowa Popatrz na obrazek i napisz cztery zdania, uzywając there's i there are 2 Zobacz odpowiedzi amiii325 amiii325 There are sandwiches.. (W tym mieście nie ma banku)..

Przeczytaj zdania i zaznacz "there is" lub "there are".

napisz zdania używając there is , there are , there isn't lub there aren't oraz podanych nazw miejsc zdań musi być 8. restaurants , shops , a cathedral , statues , museums , a market , a theatre , a cinema , a oto są przykłądy zdań z1.. 4, używając How muchlub How many.drodzy uczniowie klasy 5. jĘzyk angielski- klasa v. plan zajĘĆ: wtorek: 10:50 - 11:35. czwartek: 8:55 - 9:40. piĄtek: 9:50 - 10:35Kiedy chcemy pokazać daną rzecz lub osobę, pokazując jednocześnie naszemu rozmówcy o czym mówimy, musimy odnieść się do konkretnego przedmiotu lub człowieka.. (W garażu nie ma żadnego samochodu).. Tak więc: There's (jest w l.pojedyńczej) There isn't (nie ma w l.pojedyńczej) There are (są w l.mnogiej) There aren't any (nie ma w l.mnogiej) Np.zad.. Zadanie.. (W garażu znajduje się samochód).. There are some cigarettes in the box.Pamiętaj że w przypadku zdań przeczących w licznie pojedynczej stosujemy there isn't a A w liczbie mnogiej there aren't any.. Służą one do mówienia o tym, że czegoś nie ma.. _____mobile phone on my desk- używamy "there isn't" z rzeczownikami policzalnymi liczby pojedynczej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.. Wspomnianych konstrukcji używamy w przypadku, kiedy chcemy wskazać miejsce, gdzie znajduje się, lub brak jest określonego przedmiotu.There isn't a cat in the garden..

"There is" oznacza "jest, znajduje się", a "there are" - "są, znajdują się".

Gary chce nam wytłumaczyć ja k powiemy, że czegoś nie ma w liczbie pojedynczej lub mnogiej.. Napisz w zeszycie zdania wykorzystując podane wyrazy (te zaznaczone na zielono).. There some tea (tj. wcześniej- ciecz) There a sandwich ( bo l. poj, i zaczyna sie na spółgłoskę) Pozdrawiam :)Grammar Steps 1 Grammar Steps 1 My home Unit 3 27 There's / There are 1 Uzupełnij zdania, wpisując There's lub There are.. Popatrz i ponumeruj.. Takie zdania tfumaczymy od koóca.. 2011-11-14 18:21:29 Uzupełnij zdania wstawiając have has got hasn't lub haven't 2012-04-16 17:50:16 Uzupełnij zdania , używając is, isn 't, are lub aren 't 2010-10-03 12:22:32angielski spójrz na rysunek ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt