Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach na2s kno2
Rozwiązania zadań.. W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, silnie higroskopijne o zapachu siarkowodoru.Tworzy hydrat Na 2 S·9H 2 O. .. należy za nazwą metalu, w nawiasie podać stopień utlenienia metalu w tym wodorotlenku.. Pomocy!. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Właściwości.. 2 0. ewka13 22.2.2011 (22:22)Sole to grupa związków chemicznych o jonowej budowie, które składają się z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. CaCO 3 - węglan wapnia.. KNO 3 - azotan(V) potasu, dobrze rozpuszczalny Na 3 PO 4 - ortofosforan(V) sodu, dobrze rozpuszczalny CaS - siarczek wapnie, nierozpuszczalny FeCl 3 - chlorek żelaza(III), dobrze rozpuszczalnyZadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli..

2012-02-18 21:13:55; Podaj nazwy soli o podanych wzorach.

PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. około godziny temu.. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Język polski.. Podaj przykład lektury obowiązkowej, w którym można by było napisać takie opowiadanie.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Azotan potasu (nazwa Stocka: azotan(V) potasu, nazwy zwyczajowe: saletra potasowa, saletra indyjska), KNO 3 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów, sól potasu i kwasu azotowego.. Azotan potasu występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu w krajach o suchym, gorącym klimacie, m.in. w Chinach i Indiach.Z tych państw był sprowadzany do .Azotan (III) potasu KNO2 - znalazł zastosowanie w produkcji barwników azowych, w chemii analitycznej do określania rzędowości amin oraz do nitrozowania - stosowany jest w fotografii jako sensybilizator (uczulacz), - ma niebagatelne znaczenie w konserwacji mięsa (oznaczenie EWG - E249), gdyż zapobiega tworzeniu się jadu kiełbasianego .. (1915) Chemia dla wyższych klas gimnazjalnych Jakubowski, Lwów nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli..

Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?

2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Nazwij sole: KNO 3, Na 3 PO 4, CaS, FeCl 3 i określ ich rozpuszczalność w wodzie.. Zadanie jest zamknięte.. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.Napisz nazwy soli i wzory soli.. azotyn potasowy Ogólne informacje Wzór sumaryczny KNO 2: Masa molowa: 85,10 g/mol Wygląd białe lub żółtawe higroskopijne kryształy Identyfikacja wzór nazwa NaOH wodorotlenek sodu Mg(OH) 2 wodorotlenek magnezu Al(OH) 3 wodorotlenek .Nomenklatura systematyczna konst.. Rozwiązania zadań.. Pytania i odpowiedzi .. Zastosowanie.. 🎓 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. 285Wodorosiarczan potasu, E515 (nazwa Stocka: wodorosiarczan(VI) potasu), KHSO 4 - nieorganiczny związek chemiczny , sól potasowa kwasu siarkowego .. Nazwy soli przyjmują końcówkę:-ek w wypadku soli pochodzących od kwasów beztlenowych-an, kiedy do czynienia jest z solą .Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) Rozpuszczalność soli w wodzie..

Lektury; Jak napisać ... Nazwy systematyczne wybranych kwasów.

2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Trzy kondensatory o pojemnościach 4 nF, 5 nF i 6 nF połączono szeregowo .Napisz nazwy i wzory sumaryczne kwasów, od których pochodzą sole o podanych wzorach.. NaF - fluorek sodu.. Sposoby klasyfikacji kwasów.. Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanieWzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.Tworząc nazwy systematyczne wodorotlenków, należy podać słowo „wodorotlenek" oraz nazwę metalu wchodzącego w skład wodorotlenku w formie dopełniacza..

2017-03-19 18:22:34wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.

Metody otrzymywania kwasów.Podaj pęłną nazwę systematyczną związków o wzorze sumarycznym: 2010-02-01 15:47:12 Napisz reakcję hydrogenacji katalitycznej pirymidyny, gdzie powstaje piperydyna o wzorze sumarycznym C5H11N 2016-05-03 00:23:25Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych 2020-03-27 18:37:59 Podaj nazwy następujących soli 2013-08-17 12:43:59 Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. Stosowany jest jako dodatek do żywności z grupy środków pomocniczych.1.. Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - …Napisz nazwy soli i wzory soli.. Pytania i odpowiedzi .. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .🎓 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. Stosowany jest m.in. jako środek redukujący, odczynnik chemiczny w garbarstwie do usuwania sierści ze skór, do produkcji barwników siarkowych.. pH: około 12,4 (100 g/l H 2 O, 20 °C)Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia .Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. a) Fel2 b) Al2(CO3)3 c) Sn(NO3)2 d) CrPO4 e) AgSO4 f ) MnSO3 g) CuS h) HgCl2 Zgłoś nadużycie.. Najlepsze rozwiązanie..Komentarze

Brak komentarzy.