Przeczytaj zdania a następnie zapisz je we właściwej kolejności
Zapisz je.. Zapisz w zeszycie zasady zwane etykietą językową.. Zapisz litery w kolejności, na jaką wskazują liczby.. 3 Znajdź i zapisz ukrytą literę.. • Ułóż zdania z wyrazów w ramkach w odpowiedniej formie i zapisz obok.. 67+ 28= 84 100-5= 44+40= 47 98-14= 36+36= 95 91-19= 5.Przeczytaj uważnie tekst po cichu, a następnie odpowiedz na pytania.. W atmosferze, gdzie jest bardzo zimno skrapla się lub zamienia w kryształki lodu.. b) Podkreśl właściwe dokończenie zdania.-zad 3 przeczytaj zdania i uzupełnij je naklejkami -zad 4 posłuchaj rymowanki i przekreśl te zdania których NIE słyszysz, następnie połacz zdania z ilustracjami załącznik 2 - KLIKAJ -zad 5 ponumeruj dialog w odpowiedniej kolejnościMożna je przeczytać w gazecie, może dotyczyć sprzedaży samochodu.. Rozwiązanie.Ułóż ilustracje we właściwej kolejności, aby powstała historyjka obrazkowa.. 6.Przeczytaj informacje w podręczniku na temat oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języja oraz różnicach między językiem mówionym i pisanym (s. 302-304).. Pedagogiczne Test trzecioklasisty.. Uczniowie klasy szóstej i ich wychowawca pojechali busem na wycieczkę do pobliskiego lasu.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj jeszcz raz opowiadanie o pielgrzymce księcia Władysława na Święty Krzyż, a następnie ułóż wydarzenia we właściwej kolejnościSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?.

Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.

Przyporządkuj osobom właściwe końcówki osobowe czasowników i napisz je w zeszycie razem z osobami.. Wypisz do zeszytu, co było w Hollywood: W roku 1900; W roku .Przeczytaj alfabet , a następnie pod spodem napisz w kolejności wielkie i małe litery .. Pomyśl, czy Olek postąpił słusznie, odmawiając kolegom?. Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Możesz poćwiczyć podczas nadchodzących wakacji .. Wykonaj zadanie 1 str. 74 podr.. (lekcja 151)Z pozostałych wyrazów ułóż zdanie poprawnie gramatycznie.. Połącz zdania z obrazkami.. Jestem misiem o bardzo małym rozumku.. Wypisz nazwy osób występujących w tekście we właściwej kolejności alfabetycznej.4.. Przeczytaj zdania w podręczniku na str.7; Spróbuj wyjaśnić dlaczego wiatrak się kręci.. Opracuj we właściwej kolejności plan wycieczki szkolnej.. Lesson 08.06.2020 r. i 09.06.2020 r. .. 9/87- ułóż wyrazy we właściwej kolejności tak aby powstały zdania pytające.. Powstaje chmura.. 3 na str.57 napisz życzenia urodzinowe dla babci.. Rozszyfruj kod, aby utworzyć rzeczowniki i przymiotniki.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Proszę o zrobienie Ex.. :) 2011-03-25 18:28:36; Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 2015-10-15 19:43:47; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie: Present simple lub Present continuous..

Możesz wykorzystać wyrazy z ramki.wklej je we właściwej kolejności.

Z lądów i mórz paruje wilgoć.. Tezeusz • przypłynąć • statek • na .Najpierw przeczytaj zdania, następnie obejrzyj fragment filmu i uporządkuj zdania we właściwej kolejności.. Minotaur • pokonać • Tezeusz • miecz.. Październikowe słońce przyjemnie grzeje.. Królik wyszedł z norki popędził na pomoc do Krzysia.. postanowić • Ariadna • pomóc • młodzieniec.. Powstałe wyrazy oddziel przecinkami.. nad • krąży • kwitnącą • Gołąb • łąką.w ćw.2 ustal właściwą kolejność wydarzeń w historyjce obrazkowej , a następnie do każdego obrazka napisz jedno zdanie o tym, co się na nim dzieje.. Staraj się je zawsze stosować.. Przeczytaj tekst.. 89 (podręcznik).. Praca z tekstem źródłowym a) Wy jaśnij, dlaczego przed turniejem sprawdzano herb i wyposażenie osób, które zgło-siły się do udziału w zawodach rycerskich.. 91 (podręcznik).. Następnie wybierz z tabeli właściwy zaimek osobowy lub osobę i przeczytaj zdania.. Przeczytaj uważnie wyrazy.. Po tygodniu Puchatek schudł i przy pomocy przyjaciół wrócił do domu.. Para wodna zatrzymuje się najpierw w powietrzu.. Pokoloruj właściwą głoskę w kwadracie.. Proszę o zrobienie Ex.. Proszę o zrobienie Ex.. opuścić • nić • dzięki • młodzieniec • labirynt.. Przeczytaj wskazówkę.. Naucz się czytać tekst.17 2 Przeczytaj zdania i zaznacz: prawda lub fałsz ..

Następnie zapisz zdania do zeszytu.

Zapisz je.. Odczytaj godziny na zegarze, powiedz ,która będzie godzina na każdym z nich po upływie .. Zapisz właściwe działania wykorzystując kostki domina , zad.1,2 s.43 ćw.. ro nie ma lak , ko oł, ma, ródło, ewię oro przechodzić rozchodzić pochodzić zachodzić listopad w padaUłóż trzy zdania o zabawach dzieci na ilustracji i zapisz je w zeszycie- zadanie prześlij do sprawdzenia.. Wysłuchaj nagrania tekstu „Hollywood - then and now" - nagranie 2.63.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.1 Odmiana czasowników regularnych.. Meine Oma kann sehr gut Italienisch.Następnie przeczytaj zdania w ramkach i dopasuj je do emocji.. właściwych ilustracji.. P gracz, mąka, bułka, zawsze miska, ołówek, szafa, żaba .. 18.pisz we właściwe miejsca podane wyrazy .1.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.1/100- przeczytaj dialogi I spróbuj ułożyć je we właściwej kolejności.. Porozmawiaj z rodzicami o sytuacji przedstawionej w utworze.. mat.-przyr.Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i uzupełnij nimi podane zdania.. nie trzeba przepisywać:) 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.5.2015 (12:35) - przydatność: 84% - głosów: 24 poci-g-sici-ga.jpg 70 KBPrzeczytaj zdania i określ do jakich uroczystości szkolnych odnoszą się - zadanie 2, str. 54..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Zapisz je.. 89 (podręcznik).. Dodaj s- i utwórz wyrazy.. Następnie .3 Przeczytaj tekst dotyczący roli heroldów w czasie turniejów.. UWAGA!Zapisz poniższe zdania w czasie Perfekt.. 3 Pod tekstem znajdziesz fioletową zakładkę - Check your understanding: ordering, otwórz ją i ułóż zdania we właściwej kolejności, zgodnie z treścią tekstu.. Para wodna, kiedy zbierze się jej za dużo, przenosi się wysoko do atmosfery.. Napisz w zeszycie przedmiotowym nazwy 12 miesięcy we właściwej kolejności, następnie sprawdź poprawność wykonania zadania z nagraniem 62 (do cwiczenia.pl).. Ponumeruj obrazki.. Utrwalamy alfabet- wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str.3; Wpisz właściwe litery, a następnie odszyfruj wyrazy-ćw.4, str.4Podkreśl zdanie, które pochodzi z tekstu.. There's a gorilla.Zapisz je na właściwej liście w swoim zeszycie.. ich (ja) - … wir (my) - … du (ty) - … ihr (wy) - …Przepisz te zdania we właściwej kolejności.. 4 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Pakiet treningowy Edukacja polonistyczna 8.odkreśl rzędy, w których wyrazy zostały zapisane w kolejności alfabetycznej.. Następnie przeczytaj go samodzielnie.. Lesson 2 Basic & Challenge 1 Połącz zdania z obrazkami.. Kubuś Puchatek był strasznym żarłokiem.. Następnie wykonaj polecenia.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: zadanie 5, 6 i 7 na stronie 33.. Kliknij z zakładkę Check your understanding: true or false - przeczytaj zdania i oznacz je jako True lub False.5.. ///// Przeczytaj w podręczniku na s. 68 opowiadanie o Olku.. Postaraj się zapisać kolejne zdanie tak, by powstało opowiadanie.. Przetłumacz zdania na j. niemiecki z zadania 8 na stronie 47 i zapisz je w zeszycie, a następnie prześlij do sprawdzenia.. Śledź tekst w książce.. Oblicz i połącz przykłady z właściwym wynikiem..Komentarze

Brak komentarzy.