Przyjrzyj sie ilustracji zamieszczonej przy tekscie
Może wymagać: odniesienia się do indywidualnych doświadczeń .. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie zamieszczonej ilustracji a następnie opisz ją za pomocą 4 zdań pojedynczych.. Opisz (ustnie) zabudowania zagrody wiejskiej i jej otoczenia, nazwanie jej mieszkańców.. Co - wedlug ciebie - moga oznaczyc postaci u dolu ilustracji.. .Istnieją jednak także inne rodzaje tego znaku, których używamy przy cytowaniu w tekstach.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Poniżej polecenia znajdują się dwie ilustracje.. 2011-10-26 18:24:36Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Jeden z nich siedzi na leżaku.Rynek - centrum średniowiecznego miasta .. Są to m.in. cudzysłów francuski (« ») i niemiecki (» «), które służą do oznaczania cytatów tzw. drugiego stopnia (wewnątrz wypowiedzi).. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. • Co symbolizują wyciągnięte ręce?. - - porozmawiaj z rodzicami na temat zajęć w gospodarstwie wiejskim.. ( Ma byc pelna wypowiedz.). Powiedz domownikom: a) co robią dzieci na ilustracji, b) co zbudowała dziewczynka, c) co zbudował chłopiec.. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień.. To zadanie musi być rozwiązane indywidualnie przez każdego ucznia..

Przyjrzyj się ilustracji zamieszczonej obok tekstu.

1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. Historyk z zamiłowania oraz z zawodu.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Zawsze pośrodku nowo zaplanowanego miasta znajdował się rynek.Tam powstawały najważniejsze budowle: ratusz - siedziba władz miejskich - i kościół, w którym koncentrowało się życie duchowe mieszkańców miasta.Obok ratusza znajdował się dom wagi miejskiej, w którym kupcy mogli sprawdzić ciężar sprzedawanych towarów, a kupujący .Przyjrzyj się ilustracji i wymień towary, które oferują sprzedawcy.. Do każdego rysunku przyporządkuj nazwisko jego twórcy.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. Pisanie zdań o pracach wykonywanych na wsi i czytanie wybranych wypowiedzi pisemnych.Przyjrzyj się sytuacji przedstawionej na ilustracji.. Użyjemy ich, jeżeli cytujemy tekst, który znajduje się już w cudzysłowie (np. cytat w cytacie).Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. Następnie wykonaj polecenia.. Uzasadnij swój wybór, wskazując na związek treści wybranego przez Ciebie tekstu z sytuacją przedstawioną na ilustracji..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Następnie wykonaj polecenia.. Oblicz, w którym .94 Polska pierwszych Piastów 5 Przyjrzyj się portretowi Bolesława Chrobrego.. pytanie zadane 23 października 2014 w Zadania domowe przez użytkownika niezalogowany.Poniżej zamieszczona została ilustracja autorstwa Jana Marcina Szancera4.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.3.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. 48Uzupełnij prawidłowo tekst.. Ustal, do której lektury konkursowej została stworzona - podaj tytuł utworu, imię (imiona) i nazwisko jego autora oraz gatunek literacki.. Na podstawie ilustracji wykonaj poniższe polecenia.Uzupełnij tekst.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Co symbolizuja wyciagniete recePrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. • Co - według ciebie - mogą oznaczać postaci u dołu ilustracji?. Praca z ilustracją a) Napisz, jakie oznaki władzy Bolesława Chrobrego zostały ukazane na ilustracji.. Średniowieczny targ.. Wyszukaj na ilustracji obiektów, w których nazwach występuje głoska z.. Wpisz w wolne kratkiPolecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się zwierzętom na poniższych ilustracjach..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

Piekarz przy pracy (karta ze średniowiecznego kalendarza - miesiąc grudzień) domena publiczna .4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroPrzyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. b) Na pisz imię i nazwisko autora ukazanego obrazu.. Odpowiedz, czym zajmowała się przedstawiona postać w starożytnej Grecji.. W centralnej części tego obszaru widoczne są pomarańczowe dachy budynków ukła-dające się w geometryczne wzory.. W czasie przebudowy zamku przy katedrze na Wawelu wzniesiono renesansową kaplic .. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. „F" - przy fa.. Ilustracja przedstawia: 1. skrzynkę .- przyjrzyj się ilustracji zamieszczonej w ćwiczeniach, opowiedz co ona przedstawia .. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:222 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. domena publiczna.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Posłuchaj lub przeczytaj samodzielnie tekst zamieszczony pod ilustracją.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715)..

4.Przyjrzyj się ilustracji.

Następ-nie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.. 3 odpowiedzi.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.Przyjrzyj sie ilustracji zamieszczonej przy tekscie i objasnij, w jaki sposób nawiozuje do sytuacji bohaterki.. Odpowiedz na pytania.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Jedno z nich jest .. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.Przyjrzyj się dokładnie ilustracji zamieszczonej w podręczniku na s. 209 „Tereny zagrożone powodziami w połu-dniowo-wschodniej części Wrocławia".. Pierwsza ilustracja przedstawia grafikę z książki dla dzieci, na której znajduje się scena pikniku dwóch krokodyli.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.Uzupełnij poniższy tekst.. Przyirzvi sie ilustracii zamieszczonej przy tekście i objaśnii, w jaki sposób nawiązuje do bohaterki.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Ciekawostka.. wykorzystaj związki utworzone z podanych wyrazów 2015-09-22 19:30:33; Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Odpowiedz na pytania.. synem, Kazimierza Jagiellończyka, Władysław Warneńczyk, bratem, wnukiem, Zygmunt Stary, Fryderyk, Kazimierz Jagiellończyk, syn .. 2011-12-07 20:33:43 Przyjrzyj sie ilustracji , a nastepnie odpowiedz na pytania .. Widzimy na niej ludzi ukazanych w najróżniejszych sytuacjach z życia .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napisz przy zdaniach prawdziwych „prawda" a przy nieprawdziwych „fałsz" .. 2014-05-31 10:28:44Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Za pisz, kiedy władca Polski uzyskał każdy z przedstawio- nych przedmiotów..Komentarze

Brak komentarzy.