Opisz warunki naturalne grecji
2012-04-03 19:18:47; W jaki sposób warunki naturalne wpłynęły na powstanie cywilizacji Sumerów?. Pasma oraz łańcuchy górskie stanowiące większą część powierzchni GracjiGrecja pozostaje pod wpływem klimatu śródziemnomorskiego.. Demokracja ateńska Demokracja w Atenach heloci hierarchia społeczna w starożytnej Sparcie jakie prawa posiadali Heloci Starożytna Grecja starożytna Grecja warunki naturalne Starożytna Sparta starożytna Sparta położenie starożytna Sparta warunki naturalne.Bogactwem Grecji były surowce naturalne jak np. ołów, srebro, żelazo.. Srebro, miedź i ołów znajdowano w Attyce (góra Laureion) i Cykladach, zasoby drewna były niewielkie.- wpływ na warunki naturalne w starożytnej Grecji miały pasma i łańcuchy górskie oraz liczne wzniesienia, stanowiące około 70% powierzchni.Około 30% nadawało się pod uprawę.. Pasma oraz łańcuchy górskie stanowiące większą część powierzchni GracjiOpisz warunki naturalne panujące w Grecji.. Szybko rozprzestrzeniła się na wyspach Morza Egejskiego i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.. Czym zajmowali się jej mieszkańcy >?. 5.Wymień źródła wiedzy na temat świata mykeńskiego.opisz warunki naturalne w egipcie i mezopotamii .. Większość Grecji właściwej stanowią góry, głównie wapienne, wytwarzające mało gleby i bardzo podatne na erozję.. dział: Życie gospodarcze.. 2011-12-19 16:11:59; W jaki sposób Egipcjanie wykorzystywali warunki naturalne do swojego rozwoju ?.

Warunki naturalne Grecji.

4.Przedstaw najwybitniejsze osiągnięcia cywilizacji minojskiej i mykeńskiej.. Granice morski stanowi morze Śródziemne i jego odnogi (Morze Jońskie i Egejskie).. Cennym surowcem był także marmur, w wielu gatunkach.. 2012-09-29 20:41:33Większośc powierzchni Grecji pokrywają góry.Panuje tam klimat sródziemnomorski/dwie pory roku-upalna i deszczowa/.Wysokie temperatury były męczące dla ludzi i zwierząt,wysuszały rzeki i potoki.Brak wody uniemożliwial pracę na polach.Na żyznych glebach które znajdowały sie w dolinach uprawiano oliwki,winorośla,zboża i drzewa owocowe.Warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji: Cywilizacja grecka narodziła się na Półwyspie Bałkańskim.. Obejmuje południową część Półwyspu Bałkańskiego oraz 114 dużych wysp i prawie 2000 małych wysepek.Wykształceniu się systemu miast-państw, jak nieprecyzyjnie nazywa się grecką polis, sprzyjały warunki naturalne, charakteryzujące się licznymi, izolowanymi przez pasma górskie, dolinami oraz brak poważniejszego zagrożenia zewnętrznego.. 3.Omów główne elementy struktury społecznej i państwowej Krety minojskiej oraz Grecji mykeńskiej.. Grecja - najwyższe szczyty i stosunki wodne.Warunki naturalne: -Grecji -Sparty -Polis..

Dlatego ich warunki naturalne nie były dobre.

Stolicą Grecji są Ateny (około 770 tysięcy mieszkańców), które w starożytności.. poleca 77 %Opisz położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji.. Są co najmniej cztery miesiące ze średnią temperaturą ponad 10 °C, w zimie mogą zdarzać się przymrozki.Położenie geograficzne Grecji Grecja to państwo położone w południowo-wschodniej Europie.. Ważnym surowcem była też glinka, którą wykorzystywano do produkcji ceramiki.. Warunki naturalne Grecji.. Niewielkie żyzne równiny są w większości wtłoczone między masywy górskie.2.. Cechuje go łagodna zima z suchym, gorącym latem.. Szybko rozprzestrzeniła się na wyspach Morza Egejskiego i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.. Wskaż tereny, na których Grecy założyli ich .. Starożytna Grecja - powtórzenie Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e. 490 p.n.e., Bri(sh Museum, domena publiczna .. opisany w nim model wychowania.Dominującym elementem półwyspu są Apeniny, przetykane żyznymi dolinami i porosłe najbogatszymi w basenie Morza Śródziemnego lasami, nieprzetrzebionymi do czasów nowożytnych.. Pasma oraz łańcuchy górskie stanowiące większą część powierzchni GrecjiGrecja w przeważającej części (80%) jest krajem górzystym, a najwyższy jej szczyt stanowi góra Olimp (2917 m n.p.m.) - powszechnie znana jako siedziba staroż.. Poszczególne polis różniły się między sobą ustrojem politycznym i strukturą społeczną.Położenie geograficzne Grecji Państwo w pd. -wsch. Europie, obejmujące południową część Półwyspu Bałkańskiego oraz kilkaset wysp na Morzu Egejskim i Morzu Jońskim..

Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje Warunki naturalne.

Warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji: Cywilizacja grecka narodziła się na Półwyspie Bałkańskim.. Swoim zasięgiem obejmowała Grecję kontynentalną, wyspy Morza Egejskiego oraz wybrzeża Azji Mniejszej.Położenie geograficzne i warunki naturalne - położona jest w południowo - wschodniej Europie, graniczy z Macedonią, Bułgarią i Turcją.. Obszar Grecji zdominowany jest przez tereny górzyste, które przecinają doliny.Starożytna Grecja - położenie, warunki naturalne, informacje Grecy są ludem indoeuropejskim.. Warunki geograficzne a) Położenie: południe Europy, półwysep bałkański, górzyste ukształtowanie terenu, brak żyznych gleb, silnie rozwinięta linia brzegowa b) klimat: śródziemnomorski czyli ciepłe i suche lato, łagodna i deszczowa zima.1.Opisz warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji.. Biologia;Gospodarka Grecji jest społeczną gospodarką rynkową, od 2002 r. środkiem płatniczym jest euro.Kołem napędowym rozwoju gospodarki były inwestycje związane z przygotowaniami do Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2004 r. Usługi wytwarzają 78,3% produktu krajowego brutto, przemysł - 18%, rolnictwo - 3,6% (2011).Produkt krajowy brutto na mieszkańca w 2007 roku wyniósł $27 360 .Jaki wpływ miały warunki naturalne na wybór miejsc, w których zakładano kolonie?.

2010-12-08 16:27:36Bogactwa naturalne Grecji były ograniczone.

Grecja leży w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. Szybko rozprzestrzeniła się na wyspach Morza Egejskiego i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.. Szybko rozprzestrzeniła się na wyspach Morza Egejskiego i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.. W cywilizacjach rozwijających się na Bliskim Wschodzie dominowałyWarunki naturalne panujące w starożytnej Grecji: Cywilizacja grecka narodziła się na Półwyspie Bałkańskim.. Tekst źródłowy Zadanie.. Inne uwarunkowania panowały w Italii, na Półwyspie Apenińskim.1.. W najcieplejszym miesiącu średnia temperatura wynosi ponad 22 °C.. Zadanie.. 2.Porównaj funkcje oraz wygląd pałaców minojskich i mykeńskich.. Pierwsze plemiona greckie w starożytności uważały, że pochodzą od legendarnego władcy Hellena - protoplasta greków.Starożytna Grecja leżała na płw bałkańskim, 3/4 jej terenu to góry, dlatego nie mili oni zbyt dużo ziemi pod uprawę.. 2010-03-29 22:24:11 Czy położenie geograficzne , klimat, warunki geograficzne miały wpływ na funkcjonowanie starożytnej Grecji ?. ,,Historia wokół nas'' KL.6 ( strona.27 zadanie.3 ) Opisz uzbrojenie żołnierzy : - SZWEDZKIC.. Wykreśl z poziomych rzędów diagramu litery składające się na nazwy grodów , w których w 1000 roku.. Grecja obejmuje część Półwyspu Bałkańskiego oraz liczne wyspy m.in. Kreta, Eubeja, Cyklady, Sporady, Północne i Południowe, Wyspy Jońskie).Warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji: Cywilizacja grecka narodziła się na Półwyspie Bałkańskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt