Opisz zmiany polityczne na świecie po 2 wojnie światowej
Proklamowano powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu .. Najbardziej rozpowszechniła się nazwa „Zimnej Wojny".. Decyzje Wielkiej Trójki - ZSRR obok Wielkiej Brytanii i USA wielkim mocarstwem - 28 listopada ?. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce .Istotne były związane z masowymi przesiedleniami zmiany terytorialne (utrata Kresów Wschodnich na rzecz ziem przyłączonych na zachodzie i północy - tzw.Ziemie Zachodnie i Północne).Zgodnie z ustaleniami wielkiej trójki z Poczdamu (17 lipiec-2 sierpień 1945) wytyczono nowe granice.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.. Terytorium Polski zmniejszyło się do 312,6 tysięcy km², a wymianie uległa niemal 1/2 wszystkich .Zmiany polityczne, które nastąpiły w Japonii po zakończeniu II wojny światowej.- Po kapitulacji Japonii we wrześniu 1945 r., jej terytorium zostało zajęte przez Amerykanów.. ZMIANY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1.. Pod koniec XX wieku po świecie jeździło ponad pół miliarda pojazdów.. 1 grudnia 1943r.. obecnie na rzecz modernizacji i dobrobytu państwa oraz budowy kraju otwartego na świat, dlatego rząd .II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku)..

Zmiany polityczne na świecie po II wojnie światowej.

Według opinii niektórych ekspertów od zakończenia II wojny światowej najdłuższy okres bez żadnego konfliktu wyniósł 26 dni.Dekolonizacja Afryki - proces historyczny, który toczył się na znacznym obszarze kontynentu afrykańskiego po zakończeniu II wojny światowej.Polegał on na uzyskiwaniu samodzielności i suwerenności przez terytoria pozostające dotychczas w posiadaniu kolonialnym państw europejskich (Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Włoch) oraz formowaniu się nowych .Na zachód od linii „żelaznej kurtyny" w krajach Europy zachodniej rozwijała się demokracja.. Trafili tam jako jeńcy wojenni, uchodźcy, więźniowie, zesłańcy oraz pracownicy przymusowi.Zmiany polityczne na świecie po II wojnie światowej Na skutek wojny wiele milionów ludzi znalazło się na obcych ziemiach, z dala od swoich ojczyzn.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.. Francja uznała niepodległość Wietnamu, Kambodży i Laosu, ale tylko w ramach Unii Francuskiej .Przykłady najważniejszych konfliktów w układzie chronologicznym i geograficznym: Zimna wojna - brały w niej udział zachodnie państwa o ustroju demokratycznym a przeciwnikiem były państwa socjalistyczne na czele z ZSRR.. Wojna domowa w Chinach 3.. Trafili tam jako jeńcy wojenni, uchodźcy, więźniowie, zesłańcy oraz pracownicy przymusowi.Po II wojnie światowej nastąpił dynamiczny rozwój produkcji samochodów..

* Europa po II wojnie światowej.

W latach 1945-1983 miało miejsce ponad 150 wojen, w które było zaangażowanych ponad 80 państw.. Nie była to, jak często się mówi, gehenna narodu Polskiego, gdyż w 1931 II RP, to 69 % Polaków, 15 % Ukraińców, 8,5 % Żydów, 2% Niemców, oraz mniejszości czechów, rosjan i litwinów.. Wiele skutków (zmiany granic i stosunków narodowościowych, różnice w tempie i sposobie odbudowy zniszczeń) trwa do dziś.. Same Niemcy także zostały podzielone.Zmiany polityczne: Po zakończeniu II wojny światowej rządy w Polsce objęli komuniści skupieni w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) podlegli dyrektywom ZSRR.. Napięcie rosło, a wzajemną wrogość obu bloków podsycały pełne ostrych słów wystąpienia przywódców mocarstw.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: zmiany społeczne po 2 wojnie światowej.. 2).Siedzibą ONZ został Nowy Jork.. Europa została podzielona na 2 strefy.Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1).. 86% Zmiany po II wojnie światowej cz.1; 83% .rezultaty planu trzyletniego: upaństwowienie handlu (w ramach tzw. bitwy o handel), wzrost dochodu narodowego w 1949 r. o 24 % w porównaniu do 1938 r., i o 53 % w porównaniu do 1947 r., odbudowa przemysłu stoczniowego („Sołdek" - pierwszy zwodowany po wojnie statek), początek tzw. socjalistycznego współzawodnictwa pracy, najważniejsze inwestycje „planu trzyletniego" fabryka traktorów w Ursusie, samochodów ciężarowych w StarachowicachPo drugiej wojnie światowej, po pokonaniu hitlerowskich Niemiec, przywódcy zwycięskich mocarstw ustalili, że państwa Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym także Polska, będą podporządkowane ZSRR (Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich)..

Nie przełożyło się to jednak na zmiany w życiu politycznym.

Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA.. W pierwszych powojennych latach prym nadal wiedli Amerykanie, ale stopniowo w krajach Europy Zachodniej i Japonii przemysł samochodowy stawał się jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki.. W 1952 roku uchwalono nową konstytucję tzw. "konstytucję stalinowską" oraz nową nazwę państwa: Polską Rzeczpospolitą Ludową.Chiny po II wojnie światowej.. Europa po II wojnie światowej: przynależność państw europejskich do NATO i Układu Warszawskiego, RWPG, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali8 maja 1945 roku Niemcy podpisali kapitulację, która zakończyła II wojnę światową w Europie.. Na początku wojny alianci składali się tylko z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i dominiów brytyjskich (Australia, Nowa Zelandia, Nowa Fundlandia, Kanada i Związek Południowej Afryki), lecz wraz z eskalacją konfliktu do .Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m 2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.. W wyniku II wojny światowej doszło do zasadniczych przemian na Dalekim Wschodzie..

Było to największe na świecie państwo, tworzące zwarty kompleks lądowy.

Konflikt koreański.. Polacy powracali na ziemię ojczystą, jak i przesiedlano obcokrajowców z ziem polskich, którym kierowało Ministerstwo Ziem Obiecanych do Spraw Repatriacji Niemców.. Decydujący głos na politykę kraju zyskał generałSkala i geografia konfliktów na świecie .. Zmiany polityczne na świecie po II wojnie światowej.. Na skutek wojny wiele milionów ludzi znalazło się na obcych ziemiach, z dala od swoich ojczyzn.. Na skutek wojny wiele milionów ludzi znalazło się na obcych ziemiach, z dala od swoich ojczyzn.. Wojna domowa w Kambodży 6.Wojna iracko- irańska.. konferencja w Teheranie - przywódcy ZSRR- Józef Stalin, WB- Winston Churchill, USA- Franklin Roosevelt - miał powstać drugi front - mieli walczyć aż do bezwarynkowej .została wyłączona II wojna światowa była jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w dziejach świata.. 2 września 1945 roku Japonia podpisała kapitulację, która zakończyła II wojnę światową na całym świecie.1-go września zaczęła się największa tragedia obywateli II-ej RP.. Agresja Iraku na Kuwejt i operacja „Pustynna Burza".. Po II wojnie światowej w wyniku porozumień 3 mocarstw: USA, Anglii i ZSRR na konferencji w Jałcie, powstał w Europie nowy układ geograficzny i polityczny.. Przyjmuje się, ze zimna wojna trwała od 1946 roku, czyli od wystąpienia Winstona Churchilla w Fulton 5 III 1946 roku do zjednoczenia Niemiec lub upadku ZSRR.W 1923 ZWRR zajmował 21,7 mln km2.. 11.Po wojnie pewną popularnością we Francji, Belgii, Włoszech i Austrii cieszyła się ideologia komunistyczna, ale jej działacze zostali bardzo szybko (1946-1947) odsunięci od wpływu na rządy.. Konsekwencje polityczne (po wojnie)Po klęsce Japonii w II wojnie światowej Wietnam został zajęty przez komunistyczne wojska wietnamskie z Ho Chi Minhem na czele.. poleca 83 % .. Za jej podstawowe cele uznano utrzymanie pokoju na świecie i rozwój współpracy między narodami.. Trafili tam jako jeńcy wojenni, uchodźcy, więźniowie, zesłańcy oraz pracownicy przymusowi.Po oficjalnym zakończeniu II Wojny Światowej nastała kolejna, w zasadzie to nieoficjalna wojna, nazywana wojną dziwną, cichą.. Statystyki pokazują, że rocznie prowadzono 12 konfliktów zbrojnych.. z o.o., licencja: CC BY 3.0.. Siedzibą ONZ został Nowy Jork.. Japonia jako strona pokonana była okupowana przez USA, przeprowadzono tam demilitaryzację armii i floty, ukarano też zbrodniarzy wojennych przeprowadzając procesy przed Trybunałem Tokijskim.Po II wojnie światowej w Europie.. Wprowadzenie .. Tragedia ta dopełniła się 17 września.. 10.Ameryka Środkowa i Południowa.. 4.Wojna w Wietnamie.. Były to tzw. strefy okupacyjne.Alianci, od 1 stycznia 1942 nazywani także Narodami Zjednoczonymi - kraje, które wspólnie przeciwstawiły się blokowi Państw Osi w czasie II wojny światowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt