Zapisz w tabeli informacje dotyczące wielkich odkryć geograficznych
opłacalne stało się uprawianie ziemi -rozwój rolnictwa -rozwój .Odkrycia Geograficzne.. Odkrycie, że Ziemia jest większa niż przypuszczano 5.Rozpowszednienie niewolnictwa 6.Nawracanie pogan Przyczyny: 1.. W tekście jest szesnaście pól na które należy przeciągnąć i upuścić właściwe informacje znajdujące się pod tekstem.. Uwaga niektóre skutki mogą pojawić się w obu kolumnach: praca niewolnicza, uprawa nowych roślin, praca niewolnicza, zmiana religii, możliwość szerzenia chrześcijaństwa, nieznane dotychczas choroby, rozwój i bogacenie się .Katalog ściąg i wypracowań z zakresu Geografia.. Wraz z ojcem i stryjem dotarł do Chin, przemierzając jedwabny szlak.Był on jednym z pierwszych przedstawicieli Zachodu, który dotarł do Państwa Środka.Jego podróże zostały spisane w książce znanej jako Opisanie świata przez Rustichella z Pizy w czasie, gdy Marco Polo .. Rozwój handlu.. Zaloguj się, aby móc korzystać z tej opcjiPrzyczyny dualizmu gospodarczego Wielkie odkrycia geograficzne.. Rozprzestrzeniło się niewolnictwo, ożywił się handel, rozbudowała się wiara chrześcijańska, wzbogaciła się wiedza o świecie, zaczęto wydawać ksiązki i mapy o tych miejscach.. 2011-09-11 13:30:04; pozytywne i negatywne skutki odkryc geograficznych 2009-10-12 18:07:38; Uzupełnij tabelę , wpisując w odpowiednie rubryki pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych..

🎓 Zapisz w tabeli informacje dotyczące wielkich odkryć geograficznych.

Rozwój państw kolonialnych.. Europa i świat.. Pełnił funkcję kosmografa podczas portugalskiej wyprawy do wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, od ujścia Magdaleny do Bahia Blanca.. Miejsce, w którym dokonano obserwacji, położone jest na półkuli południowej.. Rozwój kartografiiKrzysztof Kolumb, kat.. Karty pracy ucznia.. W dziedzinie sądownictwa parlament angielski rozpatrywał sprawy dotyczące postawienia w stan oskarżenia osoby, która pełniła funkcje urzędniczą.W 1838 kontynuował swoje badania na Hawajach i wyspach Polinezji, 1839-1844 w Australii, na Nowej Zelandii i Tasmanii.. Odkrył najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych - Góry Śnieżne, określił wysokość najwyższego szczytu Australii i nazwał go Górą Kościuszki.ZBOŻA - rozmieszczenie upraw zbóż w Polsce.. Nowe uprawy i plantacje 2.Pojawienie się nowych religii, kultur 3.Rozpowszednienie chorób 4.. Wykorzystaj podane wyrażenia .. Wnioski te zapisz w tabeli.. a) dla Europy: - rozwój nauki - opanowanie dróg morskich, które stały się szlakami komunikacyjnymi - nowe gatunki roślin (kukurydza, pomidory) - rozwinięcie handlu morskiego - rewolucja cen - 1513- powstanie pierwszej giełdy - sprowadzenie chorób z "Nowego Świata" b) dla "Nowego Świata": - upadek starych kultur - wyginięcie ludów - przymus .• wynikające z porównania liczby miast powyżej 50 tys. mieszkańców w Wielkiej Brytanii (Anglii) i Rosji w 1700 r. i 1800 r. • dotyczące przyczyn zmian w liczbie miast na wskazanych obszarach..

Przyczyny wielkich odkryć geograficznych;Skutki wielkich odkryć geograficznych.

Nie musisz podawać liczby miast.Oceń prawdziwość podanych informacji (patrz → barwny materiał źródłowy do zadań 34. i 35.).. NA6: Polski, Historia, Geografia, WOS, Angielski, .. Wielkie odkrycia geograficzne - przyczyny, przebieg i ich znaczenie .. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych były następujące: Chęć odnalezienia drogi .Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw: POZYTYWNE a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana (1519-1522) c) napływ do Europy cennych kruszców, m. in.. Chęć zdobycia sławy i bogactwa 4. .. Skutki : 1. złota i srebra do wybijania monet, d) wzbogacenie techniki i nauki, e) przeniesienie .Dokonane na przełomie xv i xvi wieku oraz w wieku xvi odkrycia geograficzne otworzyły nowe możliwości dla europy i nie tylko warto rozdzielić skutki wypraw.. Poszukiwanie bezpiecznej (morskiej) drogi do Indii 3.. Wzrost zaludnienia.. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz .Spośród wymienionych wydarzeń z czasów wielkich odkryć geograficznych oznacz litera A wydarzenie chronologiczne pierwsze a litera B ostatnie.. Informacje o innych kontynentach dochodziły od kupców, dyplomatów, a nawet szpiegów..

2010-09-17 22:55:11; Pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych?

Postęp techniczny.. Sprawdzone hasła: Wielkie odkrycia geograficzne Skutki wielkich odkryć geograficznych w XV wiekuW 1500 przyłączył się do wyprawy V.Y.. 3.W XIV wieku pojawiła się zasada, że każdy nowy projekt, aby stać się obowiązująca ustawą musi zostać uchwalony przez obie izby oraz uzyskać potwierdzenie przez monarchę.. 2012-11 .Podziel skutki odkryć geograficznych na odnoszące się do Europejczyków i dotyczące mieszkańców kolonii.. O wiele mniej znali Azję i pozostałe tereny.. Pszenica- uprawiana jest na około 20 % powierzchni wszystkich gruntów ornych w Polsce.W strukturze upraw dominuje przede wszystkim na Żuławach, Kujawach, Nizinie Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej, Podkarpaciu i w Wielkopolsce.1-Bartłomiej Diaz-odkrył Przylądek Dobrej Nadziei (1487 rok) 2-Vasco da Gama-wytyczył szlak drogi morskiej do Indii (1498 rok) 3-Krzysztof Kolumb-odkrył Amerykę (1492 rok) 4-Amerigo Vespucci-opisał kontynent odkryty przez Kolumba (1496 rok) 5-Ferdynand Magellan-jego wyprawa potwierdziła tezę o kulistości Ziemi (1519-1522 rok)Skorzystaj z banku słów.".. Europejczycy sprowadzali stamtąd cenne przyprawy oraz pachnidła pochodzące z Indii oraz Chin.Marco Polo (ur.15 września 1254 w Wenecji, zm. 8 stycznia 1324 tamże) - wenecki kupiec i podróżnik..

Wstaw znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Ciekawość świata 2.. Cristóbal Colón (ur. prawdopodobnie między 25 sierpnia a 31 października 1451 w Genui, zm. 20 maja 1506 w Valladolid) - włoski żeglarz, podróżnik i nawigator, tercjarz franciszkański.. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materia .. Krystian Chariza i zespół, Wielkie odkrycia geograficzne, j0000008FHB5v32_0000005C.. Odkrycie Ameryki ,pierwsza podróż dookoła świata, odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei, odkrycie drogi morskiej do Indii.Europejczycy w imieniu władców zaczęli podbijać teretoria i wprowadzać swoje: rządy, kulturę, wiarę chrześcijańską i obyczaje.. Dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów.. 1.WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE 1. uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi wielkich odkryć geograficznych da… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi wielkich odkryć geograficznych.Odkrycia geograficzne trwały jeszcze przez kolejne lata XVI wieku, doprowadzając do poszerzenia wpływów Europejskich.. w latach 1501-1502.Informacje o aktualizacjach.. Rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych.. Data wyprawy Odkrycie/dokona Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość.. Po gimnazjumWielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .Scharakteryzuj przemiany społeczno- gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.. W Europie Zachodniej rozwinęła się gospodarka towarowo-pieniężna, a na .Przyczyny wielkich odkryć geograficznych: Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii - od czasu wypraw krzyżowych w europejskiej gospodarce ważną rolę odgrywał handel z krajami Bliskiego Wschodu.. Podsumowanie .. I tak: w latach 1534 - 1535 Francuz Jacques Cartier odkrył Zatokę Świętego Wawrzyńca, od 1577 do1580 Anglik Francis Drake zorganizował kolejną podróż dookoła świata,W okresie starożytnym i średniowiecznym znajomość świata ograniczała się do terenów Europy i Afryki Północnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt