Napisz notatkę o efekcie cieplarnianym
To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćEfekt cieplarniany, inaczej szklarniowy powodowany jest zachwianiem stanu równowagi między energią słoneczną ogrzewającą Ziemię a promieniowaniem podczerwonym wysyłanym przez nagrzaną powierzchnię Ziemi, spowodowanym nadmierną emisją tak zwanych gazów cieplarnianych, np.: CO2, ozonu, freonu, CH4.Tak jak napisałem, to trochę uznaniowe nazywanie odkrywcą efektu cieplarnianego.. Efekt cieplarniany to zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze.. odp.. • Dziura ozonowa • Kwaśne deszcze • Efekt cieplarniany Dziura ozonowa Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym).. Szacuje się, że podnosi on temperaturę powierzchni o 20 - 34 °C.. Jego udział w tworzeniu efektu cieplarnianego wynosi 12%.. - Efekt cieplarniany jest zjawiskiem - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Niekiedy, choć rzadko, zamiennie używa się również terminu „efekt szklarniowy", a to ze względu .Efekt cieplarniany.. ( ma być tego więcej niż 10 zdań)Jak zapobiegać efektowi cieplarnianemu ?. Premium .🎓 Napisz krótko czym różni się efekt cieplarniany od globalnego ocieplenia.. Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.Efekt cieplarniany (naturalny), jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia na Ziemi..

2010-11-12 13:06:48 Napisz krótką notatkę o Słońcu.

.Ozon O 3 jest to trój atomowa odmiana tlenu.. Wykorzystanie programu komputerowego „Zielony Pakiet" Metody aktywne praca w grupach , doświadczenie „ model Ziemi ogrzewanej przez Słońce" Aktywacja uczniów do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.Dołącz do Paxi, badając efekt cieplarniany, aby dowiedzieć się więcej o globalnym ociepleniu.★ Subskrybować: notatkę o hymnie.. Wcześniej zagadnie było tematem ściśle naukowym.. Jest to proces, w którym absorpcja i emisja promieniowania podczerwonego przez gazy atmosferyczne ogrzewa dolną atmosferę i powierzchnię planety.. Naturalnie występujące gazy cieplarniane podnoszą przeciętną temperaturę Ziemi o około 33 °C, dzięki .Proszę o szybką odpowiedź:) Napisz o efekcie cieplarnianym.. Rozwiązania zadań.. Premium .Od czasu odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia nad Antarktydą powiększyła się o 15%.. Pytania i odpowiedzi.. EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m.in. cieplnego).. j.w. Proszę o jakieś konkretne przykłady z krótkim omówieniem ( wyjaśnieniem pojęcia itp. ) :) dam łapki, a najlepszemu - naj..

O efekcie cieplarnianym w mediach pojawiło się więcej informacji wraz z prognozami globalnego ocieplenia.

Przyczyny tworzenia się dziury ozonowej nad Antarktydą: W atmosferze wieją wiatry, które roznoszą zanieczyszczone gazami, w tym freonami, powietrze po całej kuli ziemskiej, także nad obszary Antarktydy, mimo iż znajduje się ona .Ciekawa polemika z BaldTV.. Jest on spowodowany głownie wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.. Gdyby efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura Ziemi wynosiłaby ok. -19 °C.Efekt cieplarniany - to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie.. Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie - księżycu Saturna.. Rozwiązania zadań.. Średnia temperatura naszej planety wynosi 14 - 15 °C.. Moim zdaniem Orestes zamiata BaldTV pod dywan, a szkoda bo kiedyś BaldTV jawił się jako dobry, niezależny dokument, a ostatnio coraz bardziej widać w nim tendencje do szukania sensacji i potwierdzania teorii spiskowych, czyli robienia materiału pod publikę, masowego odbiorcę, typowego "Mirka myśliciela" i "kanapowego buntownika", niż pod fakty i .. Efekt ten jest wywoływany przez atmosferę, a polega na ograniczeniu możliwości wypromieniowania ciepła z powierzchni Ziemi w przestrzeń .Zanieczyszczenia powietrza.. Jest ono niebezpieczne, ponieważ uszkadza materiał genetyczny komórek skóry, w wyniku, czego przyspiesza ich starzenie się.Efekt cieplarniany (naturalny), jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia na Ziemi..

Występowanie w atmosferze gazów cieplarnianych umożliwia życie na naszej planecie gdyż bez nich temperatura spadłaby znacznie poniżej zera.Napisz krótko o: efekcie cieplarnianym i jego skutkach i sposobach ochrony środowiska +0 (1) Odpowiedź.

Nie jest to ten sam ozon który znajduje się w stratosferze i pochłania promieniowanie ultrafioletowe.. Szacuje się, że podnosi on temperaturę powierzchni o 20 - 34°C.. Do gazów cieplarnianych zaliczmy m.in. tlenek węgla (IV), parę wodną, gazowe węglowodory (np. metan).. Średnia temperatura naszej planety wynosi 14 - 15°C [4].. Protokół z Kioto doprowadził do znaczącej obniżki emisji dwutlenku węgla przez państwa, które go podpisały, a to poskutkowało obniżeniem temperatury powietrza w skali świata.Gaz cieplarniany, gaz szklarniowy (GHG, z ang.greenhouse gas) - gazowy składnik atmosfery biorący udział w efekcie cieplarnianym.. Gazy cieplarniane przepuszczają większość docierającego do planety elektromagnetycznego promieniowania słonecznego (zwanego krótkofalowym), a pochłaniają promieniowanie podczerwone (zwane długofalowym) z planety.źródła: wikipedia.pl google grafika ściąga.pl google.pl Przyczyny efektu cieplarnianego Efekt cieplarniany to oczywiście podniesienie się temperatury na Ziemi, co wywoła trudne do przewidzenia lawinowe reakcje: Topnienie lodowców i zalewanie przez ich wody obszarów nadmorskich,EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracja dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania - tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.Efekt cieplarniany odkrył w 1824 Jean Baptiste Joseph Fourier, a jako pierwszy ilościowo przeanalizował Svante Arrhenius w 1896..

2011-03-06 10:58:30 napisz krótką notatke prasową o zanieczyszczeniach pana fogga 2015-03-29 16:27:41 Napisz e-maila po angielsku o zanieczyszczeniach w mieście 2012-11-21 17:12:36🎓 Napisz krótko czym różni się efekt cieplarniany od globalnego ocieplenia.

Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.. 2012-11-28 20:55:28 Referat o efekcie cieplarnianym 2010-05-07 15:16:20SKUTKI efektu cieplarnianego: Efekt cieplarniany to oczywiście podniesienie temperatury na Ziemi, co wywoła trudne do przewidzenia lawinowe reakcje: Topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich, co zaskutkuje utratą miejsc życia i pracy dla ludzi (np. gęsto zaludnione żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły) i może spowodować duże konflikty społeczne.Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) .Proszę o odpowiedź:) Napisz o efekcie cieplarnianym.. Jego duże stężenie jest szkodliwe dla organizmów żywych.Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania - tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania.Napisz krótką notatkę o fermentacji?. W powstaniu efektu cieplarnianego największy udział mają para wodna i dwutlenek węgla.. Mowa tu o ozonie znajdującym się w przyziemnych warstwach atmosfery..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt