Napisz wzory lub nazwy soli a) azotan (v) żelaza (iii) b) siarczan (iv) glinu c) cu2co3
HNO3 → Ca(NO3)2Napisz wzór sumaryczny soli: a) chlorek potasu b) chlorek żelaza(III) c) chlorek magnezu d) siarczek glinu e) siarczek litu f) siarczan(IV) baru g) siarczan(VI) sodu h) węglan wapnia i) azotan(V) magnezu j) fosforan(V) żelaza(II)1.napisz wzory i nazwy systematyczne soli .. węglan miedzi (II)- azotan(V)glinu- fosforan(V)wapnia- chlorek żelaza(III)- NaNo3- pbS- MgSo3- Al2(So4)3- 2.uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolityc…Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.. Język polski.. siarczek miedzi (I) FeCl3 - chlorek żelaza (III) Na2SO3 - siarczan (IV) sodu Na2SO4 - siarczan(VI) sodu Ca(NO3)2 .Wzory w chemii piszemy zawsze na odwrót, więc piszemy: ZnSO 3.. I na pewno ma powstać Ca(NO3)2.. Nazewnictwo soli .. O tak: → Ca(NO3)2 Piszemy teraz wzór kwasu w substratach (po lewej stronie od strzałki).. Ta sól pochodzi od kwasu HNO3.. B. Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia.Azotan glinu, Al(NO 3) 3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i glinu na +3 stopniu utlenienia.Związek ten występuje jako nonahydrat Al(NO 3) 3 ·9H 2 O. Siarczan(VI) magnezu z uwagi na swój smak zyskał nazwę: sól gorzka.. PbI2 jodek ołowiu .. Lektury .. Podaj wzory soli: a) węglanu sodu, siarczanu (VI) glinu, azotanu (V) wapnia b) chlorku potasu, fosforanu (V) magnezu, siarczku ołowiu (II) c) siarczanu (IV) sodu, siarczanu (VI) żelaza (III), chlorku glinu 2..

Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.

Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwszy odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, a drugi do metalu.. Dnia 22 października, jako w dniu uroczystości z okazji zawarcia pokoju, jego cesarska wysokość raczył być obecny w katedralnej cerkwi Przenajświętszej Trójcy, gdzie, po odprawieniu liturgicznych modłów, odczytano wpierw traktat zawarty z jego wysokością królem szwedzkim i z koroną szwedzką, potwierdzający pokój wieczysty.Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.. Człon pochodzący od reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych).Play this game to review Chemistry.. CuCl 2 to:Kryształy większości soli są bezbarwne, ale występują również sole barwne, np.: sole miedzi są zielone lub niebieskie, chromu - fioletowe, zielone, żółte lub pomarańczowe, niklu - zielone, żelaza - żółte, brązowe lub zielone.. Z roztworów wodnych krystalizuje jako dziewięciohydrat, w formie jasnofioletowych kryształków o zapachu kwasu azotowego, dobrze rozpuszczalnych w wodzie, o gęstości 1,68 g/cm 3 i temperaturze topnienia 47 °C.. Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, węglan cyny(II).. 2) węglan wapnia - zależy czy III czy V .a) azotan (V) amonu b) siarczan (VI) wodorotlenowy glinu c) siarczan wodoru potasu [ Dodano: 3 Czerwiec 2008, 20:57] d) i e) nie mam pojęcia f) azotan sodu g) siarczek miedźi h) nie mam pojęcia i) chlorek żelaza j) chlorek wodorotlenu (II) k) jodek ołowiu l) nie mam pojęciaUstaliliśmy zatem, że wzór soli o nazwie azotan(V) wapnia to Ca(NO3)2..

Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy.

Prosze napisz wzory i nazwy systemaryczne soli: -węglan miedzi 2 -azotan 5 glinu -fosforan 5 wapnia -chlorek żelaza 3 -NaNo3 -PbS -MgSO3 dam naj :)Temat: Budowa i otrzymywanie soli.. Budowa soli.. Azotan(V) to sól kwasu azotowego (V) - HNO 3.Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii.. Ma silne właściwości utleniające; ma działanie .Napisz nazwy (a) i wzory (b) soli.. Na pewno będzie strzałka.. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania soli: a) siarczanu (VI) magnezu, chlorku litu b) węglanu potasu, azotanu (V) magnezu c .Start studying Kartkówka Chemia - wzory i nazwy soli.. Wykorzystuje się go przy produkcji włókien do żarówek oraz jako katalizator przy rafinacji .Są też takie, które w literaturze opisuje się jako ostre lub orzeźwiające (azotan(V) potasu).. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 + ) i anionów reszty kwasowej.2..

wzory i nazwy soli DRAFT.

Jedynek w chemii się generalnie nie pisze, więc wzór sumaryczny to: ZnSO 3. wzory i nazwy soli.. Zaczynamy zatem pisanie równania reakcji otrzymywania tej soli.. Played 0 times.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Kwasy H SO Kwas siarkowy VI H SO Kwas siarkowy IV HNO Kwas azotowy V HNO Kwas azotowy III H PO Kwas fosforowy V HClO Kwas chlorowy.. Większość soli ma wysoką temperaturę topnienia i różną rozpuszczalność w wodzie.Podaj wzór azotanu(V) sodu.. Jakie wydarzenie jest opisane i z którego roku?. Zn''SO 3 '' - wartościowości da się skrocić przez 2, więc mamy Zn'SO 3 '.. Fe(NO2)3 - azotan(III .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Potrzebuje nazwy soli :chlorek sodu, siarczek żelaza (II), bromek baru, azotan (III) glinu(III), krzemian(IV) sodu(III) 2011-04-18 19:41:18; Napisz wzory sumaryczne soli: a)siarczan(IV)magnezu ,b) azotan (V) żelaza (III) ,c)chlorek niklu(II): 2010-03-09 22:33:10; Potrzebuję pomocy:siarczan (VI) litu, Ca3(PO4)2, PbSO3, Fe(NO3)3, azotan (v .Zadanie: napisz równania dysocjacji jonowej soli a azotan v sodu , b azotan v baru , c chlorek żelaza iii , d siarczan vi litu , e bromek magnezu Rozwiązanie: azotan v sodu , nano3 gt na no3 b azotan v baru ca no3 2 gtAzotan żelaza(III), Fe(NO 3) 3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i żelaza na stopniu utlenienia III..

Przykład 3: Ustal wzór sumaryczny azotanu(V) żelaza(III).

Azotany występują w przyrodzie jako minerały.. Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub grup amonowych NH 4 +) oraz reszt kwasowych.. Krystaliczne ciało stałe, higroskopijne, o słabym zapachu kwasu azotowego.Wodne roztwory mają odczyn kwaśny.. CaCl2*6H2O sześciowodny chlorek wapnia ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt