Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4
Uzupełnij luki 9.1 -9. zgodnie z treścią tekstów.. należy.. Odpowiedź na pytania 10.1- 10.4 zgodnie z jego treścią.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Not many people know, however, that there was a real person who hadUzupełnij Definicję, wpisując w luki odpowiednie liczby.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.4.). 1 C 10.2 B 10.3 E należy.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz poprawne uzupełnienia zdań (8.1.-8.3.).. Uwaga!. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. SmallpoxPrzeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2011-09-10 14:03:08 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Zadanie 9.. 2008-09-29 17:15:28Przeczytaj tekst.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj ą do żadnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 3.1.-3.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz odpowiedni ą liter ę (A-F) obok numeru ka żdej luki.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij zadania, wpisując swoje odpowiedzi w luki w języku angielskimZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimpomożecie przeczytaj tekst .. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Last week many of usPrzeczytaj tekst.. .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. zgodnie z treścią tekstu.. Spo śród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj ą luki 8.1.-8.3.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

Przeczytaj teksty A-E.

Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uwaga!. należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej luki.. Uzupełnij luki (9.1. zdaniami (A - D) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz poprawne uzupełnienia zdań (8.1.-8.3.).. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Zadanie 10 (0 -4 pkt.). One of the weirdest sports is toe wrestling.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Do każdego z nich dopasuj właściwy temat (A-D).Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. -7.3. wybierz .. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu..

Przeczytaj tekst.

Na początku myślałam, że to nic nowego, ale niektóre rzeczy mnie .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. - 9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Mama pyta: PaulProszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. ODPOWIEDŹ: 10. odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst.. Cześć Tomku, znalazłam dobry materiał do Twojej prezentacji o zdrowym odżywianiu.. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej .Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. na jego podstawie uzupełni luki w zdaniach 10.1-10.4 w języku angielskimZadanie 10 (4 punkty / _____ ) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst.. (0-3) Przeczytaj teksty (9.1.-9.3.).. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej luki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt