Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b albo c
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. ODPOWIEDŹ: 4.1 B 4.2 C 4.3 C 4.4 B 4.5 A.. TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE 6 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C.6.1 E 6.2 F 6.3 B 6.4 A 6.5 D.. W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią literę, np. 1.Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby.. Zadanie 5.. UWAGA!. W niektórych zadaniach musisz wpisać znak w kratkę obok poprawnej odpowiedzi, np.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Znajomość funkcji językowych 2 Wpisz litery (A-I) w odpowiednie kratki.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. x MY BLOG by Lucy Langden People have different hobbies.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Uwaga!. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. The guitar player is standingPrzeczytaj opis ilustracji.. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem i wpisz znak w kratkę obok poprawnej odpowiedzi, np. .. Dopasuj pytania do odpowiedzi.. Wpisz w każdą lukę literę A., B. lub C.. (0-3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. A. wapno palone B. zaprawa wapienna C. próchnica D. hydraty E. wietrzenie skał F. degradacja gleby G. zaprawa gipsowa H. wapno gaszone I. właściwości sorpcyjne gleby 1.Im jej więcej w glebie, tym lepsze warunki rozwoju roślin.Przeczytaj tekst..

🎓 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią... - Zadanie 5: Wir smart 1.Przeczytaj tekst.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia.. (0-3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. (0 - 5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią literę, np. 1.Zadanie 5.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. ODP: 7.1.. Wybierz poprawną odpowiedź.. - A, 7.2.Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Es gibt auch zwei Frauen 3.odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. Uwaga!. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Zadanie 5.. - 4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B .. (0 4) Przeczytaj tekst.. ODPOWIEDŹ: 5.1 C 5.2 B 5.3 B Zadanie 6.W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C..

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.

W niektórych zadaniach musisz wpisać znak w kratkę obok poprawnej odpowiedzi, np. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).1.. Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Ktry z chłopcw wykonał wszystkie polecenia swojej mamy?. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.odpowiedzi wybierz właściwą.. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem i wpisz znak w kratkę obok poprawnej odpowiedzi, np.. Wybierz poprawną odpowiedź na każde pytanie (11.1.-11.4.).. Jaką pracę kobieta wykonuje obecnie?. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A albo B. Auf dem Bild sehe ich fünf Personen.. 4.1.Wpisz odpowiednie litery w kratki (11.1 - 11.3).. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. (0-5) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią (A-E).. (0-3) Przeczytaj tekst.. C. At .W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Freitag Onkel Mark .Zadanie 5. .. Exam spot Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią .OJAP-800-1904 Strona 7 z 19 Zadanie 12.. Wie schmecktZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o uzupełnij każdą rozmowę brakującymi brakującą wypowiedzią wpisz w każdą kratkę literę a b albo c Napisz odpowiedzi w zeszyci…Pomocy w rozwiązaniu testu z chemii ..

The trip takes three hours,Wpisz znak 7 w kratkę odpowiedzi A, B albo C.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. Uzupełnij zdania, wpisując on lub under.. ZADANIE 7.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Zadanie 4.. (0-3) Przeczytaj tekst.. A. abroad B. arrived C. foreign D. had E. made F. travelled PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt