Napisz opowiadanie odtwórcze na podstawie wybranego mitu
Jest podobne do streszczenia.. Bibliografia .Napisz w zeszycie krótkie opowiadanie zatytulowane Poczqtek ich znajomo§ci.. Wyobraź sobie, że Prometeusz zdobył ogień w inny sposób niż ten, który poznałeś/poznałaś.. Wzbogać swoje opowiadanie dialogiem.. Pamiętaj o poprawności językowej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej.. Temat 1.. We wstępie powinniśmy zawrzeć informacje o autorze, ciekawostki, tytuł książki, filmu etc., a także być .5.. Musimy pamiętać o tym, że zarówno treść, jak i imiona bohaterów czy wydarzenia nie mogą ulec zmianie.. Zawiera zdarzenia w porządku chronologicznym, te same motywy bohaterów i imiona.. 77% Daniel Defoe "Robinson Crusoe" - opowiadanie odtwórcze.. Opowiedz pisemnie filmową wersję mitu o Syzyfie (opowiadanie odtwórcze) lub .. oryginalna czy filmowa - podoba Ci się bardziej i dlaczego?. Jeżeli masz możliwość, napisz opowiadanie w dokumencie tekstowym.Otwórz podręcznik na stronie 270.. Znajdziesz tu dwie przykładowe wypowiedzi twórcze na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego, zamieszczone w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.Napisz tutaj lub w zeszycie opowiadanie na podstawie historyjki, uwzględniając poniższe punkty: Opowiadaj z perspektywy mrówki, słonia albo niewidocznego obserwatora.. Opowiadanie odtwórcze.. Otóż w dużej mierze przypomina ono streszczenie..

Napisz opowiadanie twórcze na podstawie wybranego mitu.

Wymyśl inne (nowe) wersje znanych mitów.. Ty musisz historię troszkę wzbogacić, czasami dokończyć, dodać nowe szczegóły.. Pracę napisz w dokumencie tekstowym i wyślij na adres [email protected] c) Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos.Lekcja do podręcznika "Nowe słowa na start"Opowiadanie odtwórcze - Dedal i Ikar.. Przedstaw dzieła literackie, w których występują jednostki zbuntowane i wyobcowane.Przydatność 70% Funkcjonowanie wybranego mitu w literaturze i sztuce /mit ikaryjski/.. Ćwiczenia - do wyboru.. Uporządkuj wiedzę na temat postaci, które opiszesz - ich zachowania, wyglądu, cech charakteru, przyzwyczajeń.. O Przypomnij sobie treść utworu, na podstawie które­ go będziesz pisać opowiadanie.. Jak potoczyłyby się losy Syzyfa, gdyby zrozumiał, że popełnił błąd,Opowiadanie odtwórcze - co to takiego?. Więcej » Opowiadanie z dialogiem o wakacjach .Temat: Piszemy opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści Wybierz jeden z podanych tematów.. Napisz inne zakończenie mitu.. Powinno być napisane w sposób ciekawy, obrazowy, tak żeby zaintrygować czytelnika, przy czym sens oryginału nie może zostać zafałszowany.Więcej wskazówek i podpowiedzi, jak napisać opowiadanie twórcze, znajdziesz w VICTORZE 5/2019.. a) Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie..

Napisz opowiadanie odtwórcze na podstawie wybranego, poznanego mitu.

Przeczytaj uważnie tekst!. Pani Emilia, idąc po schodach, spojrzała na nas i aż się zdziwiła.. Proszę wybrać jeden temat.. Wyślij opowiadanie na adres [email protected] iii Pracaw grupie Przyjrzyjcie sie ilustracjom, a nastepnie na ich podstawie ulóŽcie krótkie opowiadanie z dialogiem.Jak napisać opowiadanie?. Kultura grecka i rzymska, obok tradycji judeochrześcijańskiej stanowi podstawowe źródło kultury europejskiej naszej ery .W starożytnej literaturze i sztuce , opartej w dużej mierze na mitologii , której charakterystyczną cechą jest metaforyka i symbolika, odnaleźć można archetypy, prawzory .Napisz opowiadanie na dowolny temat.Wydarzenia ujmij achronologicznie(Od końca ) [Język polski] (3) Opowiadanie odtwórcze pod tytułem "Mały Książę, róża, lis i wąż" [ Język polski ] (2) Ballada rybka opowiadanie czyniące naratora sługą [ Język polski ] (3)- opowiadanie twórcze (napisane na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych), - opowiadanie odtwórcze (zredagowane na podstawie utworu literackiego, filmu, spektaklu teatralnego itp.).. Lekcja - opowiadanie z elementami groteski.. (1 godz.) Opowiadanie odtwórcze-to opowiadanie napisane na podstawie jakiegoś istniejącego już innego utworu- opowiadania, mitu , powieści, historyjki obrazkowej, itp. Ty musisz historię trochę wzbogacić, czasami dokończyć, dodaćNapisz opowiadanie z dialogiem ..

Masz tam przykład opowiadania twórczego na podstawie mitu.

Napisz streszczenie Mitu o Prometeuszu - w sześciu zdaniach.. Zdecyduj się na narrację trzecioosobową ( nie bierzesz udziału w wydarzeniach).Klasa 5 Temat: Opowiem, jak było - czyli jak napisać opowiadanie odtwórcze.. Ludzie, którzy się nie godzą na zastany porządek świata.. Zadanie nie powinno być trudne, jesli znasz dobrze utwór, na podstawie , którego piszesz opowiadanie .Opowiadanie na podstawie mitu o Odyseuszu; Opowiadanie stylizowane na baśń; Ignacy Krasicki - Opowiadanie na podstawie bajki "Kruk i lis" Opowiadanie odtwórcze na podstawie Aktu IV komedii pt. „Zemsta" Napisz opowiadanie na wybrany temat.Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku wybranego spośród powyższych (SO 2, Cr 2 O 3, NO) reagującego z kwasem solnym i zasadą sodową, wiedząc, że produktem reakcji tego tlenku ze stężonym, wodnym roztworem NaOH jest związek kompleksowy (hydroksykompleks), w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 6.Początek ich znajomości na podstawie mitu Persefona i hades lub syzyf i Charon .. Napisz opowiadanie pod tytułem Mój jeden dzień w XI.. 10 godzin temu; Napisz wypracowanie o XIX wiecznej Warszawie 11 godzin temu; Potrzebuje na dziś Rozprawka spotkanie wrogów.. Zwróć uwagę, w jaki sposób autor wprowadza istotne elementy do swojego tekstu: -określa czas i miejsce zdarzeń, - odwołuje się do mitu, -wprowadza dialogi, opisy, zwrot akcji, elementy charakterystyki..

Napisz opowiadanie twórcze, w którym przedstawisz nową wersję tego ...6.

To opowiadanie napisane na podstawie jakiegoś istniejącego już innego utworu- opowiadania, mitu , powieści itp. Ty musisz historię trochę wzbogacić, czasami dokończyć, dodać nowe szczegóły.. Potop 2021-01-23 13:52:30Opowiadanie odtwórcze - co to takiego?. W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.Jak napisać opowiadanie odtwórcze na podstawie konkretnego dzieła?. Na korytarzu rozbrzmiał dzwonek na lekcję.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. Wykonaj zadanie 5: opowiadanie odtwórcze.. To opowiadanie napisane na podstawie jakiegoś istniejącego już, innego utworu - opowiadania, powieści czy mitu.. Napisz przetworzoną wersję wybranego mitu w formie opowiadania (praca dla chętnych).. Opowiadanie napisz w zeszycie i wyślij zdjęcie do sprawdzenia do poniedziałku do godz.18.00.. Przeczytaj przykładowe opowiadanie odtwórcze zamieszczone w podręczniku na s. 226.. Pamiętaj .Wymyśl i napisz opowiadanie twórcze rozpoczynające się od wybranego zdania: 2021-01-24 23:09:30 Rehabilitacja Kmicica, sytuacja w kościele (w Upicie).. Wszystkie prace zostaną ocenione.. Odwolaj sie do treŠci wybranego mitu — moŽesz na przyklad odtworzyt wydarzenia dotyczqce Persefony i Hadesa lub Syzyfa i Charona.. Zapoz.Opowiadanie odtwórcze na podstawie lektury, filmu itp. Odtworzenie przebiegu zdarzeń.. (268) .. Omów to zagadnienie odwołując się do wybranych przez siebie dzieł.. Opowiadanie odtwórcze na podstawie mitu o Dedalu i Ikarze „Podniebna podróż" .. Wpleć w tekst opis miejsca (sceneria) i bohaterów zdarzeń (rozwścieczony ogromny słoń, biedna malutka mróweczka) oraz elementy grozy ( nic z niej nie zostanie .redaguje opowiadanie na podstawie obejrzanego filmu; tworzy własną wersję wybranego mitu.. Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. Wykorzystaj przydatne .. Zadanie nie powinno być trudne, jeśli znasz dobrze utwór, na podstawie którego masz pisać .Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie.. Napisz swoją pracę tak, żeby wykazać, że dobrze znasz „Balladynę" Juliusza Słowackiego.. Cała 2g zebrała się pod salą nr 24 i czekała na nadejście nauczycielki matematyki.. 78% Losy Małego Księcia - opowiadanie odtwórcze; 73% Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt