Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi is there any sugar yes there is
Poniżej znajdziesz 5 pytań.. 2013-10-15 15:15:28 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi .. Uzupełnij luki od 1 do 6 w tekście, wstawiając there was/there wasn't/there were/there weren't.. 2011-12-18 15:59:452 Napisz pytania, używając podanych słów.. Powodzenia!Wyrazy uzupełnione są napisane wielkimi literami.. Musimy jeszcze użyć czasownika, za pomocą którego pytanie zostało zadane (będzie to np. operator, czasownik modalny lub have albo to be).. Premium .there is / there are; przyimki dobieranie zadanie otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań pytania o informację, udzielanie informacji i wyjaśnień | zadanie otwarte: uzupełnianie luk e-mail: odpowiedź na ogłoszenie wybór wielokrotny, zadania otwarte: tłumaczenie fragmentów zdań CULTURE & SKILLS: GraffitiKrótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.. 2013-05-23 20:29:54 Uzupełnij zdania i pytania 2011-11-22 12:31:27 Uzupełnij pytania i odpowiedzi 2012-11-03 12:15:03Jak utworzyć pytania i przeczenia w czasie Present Simple?. Napisz krótkie odpowiedzi na pytania lub zadaj pytania pasujące do podanych odpowiedzi.. - Tam był samochód na ulicy.. (Nie ma cukru w mojej herbacie) Konstrukcją THERE IS buduje się pytania poprzez inwersję.. Are there any eggs?lub rzecz, używamy zwykle odpowiedzi krótkiej, czyli słowa 'There ' oraz czasownika w postaci twierdzącej lub przeczącej..

Uzupełnij pytania używając Was there/ Were there .

- Nie, nie było.. Uzupelnij pytania uzywajac do lub does nastepnie napisz krotkie odpowiedzi 2. uzupelnij dialog wyrazeniami w odpowiedniej formie DAJE NAJUzupełnij pytania do podanych odpowiedzi.. - Tak, był.. "There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot.. Pytania z "There is" oraz "there are" tworzymy w następujący sposób: - zaczynamy od "Is there" + rzeczowniki policzalne liczby pojedynczej oraz rzeczowniki niepoliczalne.. - Zadanie 5: New English Plus 1.Materiały ćwiczeniowe wersja pełna - strona 39Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2013-05-23 20:29:54 Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika be.. Popatrz na ćw.. Uwaga!. Następnie napisz odpowiedzi .. Dopisz krótkie odpowiedzi.. House riddles (2)Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (Nie ma żadnego powietrza w tej butlce) There's no love in the world.. Zapraszamy do nauki z serwisem Szlifuj swój angielski.There were a lot of people.. - zaczynamy od "Are there" + rzeczowniki policzalne liczby mnogiej.. Zwróć uwagę jakie pytanie masz ułożyć ogólne czy szczegółowe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz wyrażenia z nazwami opakowań według wzoru..

🎓 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi.

- Czy tam był samochód na ulicy?. House riddles (1) Uzupełnij zdania podanymi wyrazami tak, aby były poprawne gramatycznie i zgodne z ilustracją.. N:IV Uzupełnij pytania w czasie Present perfect, używając wyrazów w nawiasach.. There is / are Zdania oznajmujące I.Uzupełnij zdania.. Nie ma żadnej miłości na świecie) There's any suger in my tea.. Następnie popatrz na obrazek z˝ćwiczenia 1 i˝napisz krótkie odpowiedzi.. Odp.. Krótkie odpowiedzi z "there is/are" tworzymy następująco: Odpowiedzi twierdzące: Yes, there is.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o hej pomocy w anglikuu!. Pytania i odpowiedzi.. Dopisz krótkie odpowiedzi.. uzupełnij pytania wyrażeniami Is there i Are there napisz odpowiedzi w zeszycie potem dopisz krótkie…- "are there" z "any" używamy z rzeczownikami policzalnymi liczby mnogiej Krótkie odpowiedzi z "there is/are" tworzymy następująco: Odpowiedzi twierdzące: Yes, there is.. Przeczytaj poniższe zadanie i odpowiedzi na pytania.. Yes, _____.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.. tak na marginesie milahaha napisała źle np. w pytaniu użyła is a w odpowiedzi areUłóż pytania lub napisz krótkie odpowiedzi zgodnie z ilustracją.. W ćwiczeniu 2 masz za zadanie uzupełnić dialog wpisując w każdą lukę jedno słowo.. Ułóż zdania oznajmujące na temat żywności, która znajduje się na ilustracji..

Napisz pytania w czasie Past simple, używając Was there / Were there.

Rozwiązania zadań.. 4 breakfast making Dad isUzupełnij pytania do podanych odpowiedzi.. Na .🎓 Uzupełnij dialogi, wpisując pytanoa i krótkie odpowiedzi.. Pamiętaj, żeby stosować konstrukcję czasu Present perfect czyli odpowiedniego operatora have/has (w zależności od osoby) w pytaniu i krótkiej odpowiedzi.. Np. Were there any plastic bags .W ćwiczeniu 1 masz za zadanie napisać pytania z konstrukcją be going to i połączyć je z odpowiedziami.. Napisz pytania w zależności od tego, czy zilustrowane rzeczownikiUzupełnij pytania czasownikami z nawiasów we właściwej formie.. 2013-04-16 20:27:151 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulThere was a car on the street.. 'Yes, there .. "There is" oznacza "jest, znajduje się", a "there are" - "są, znajdują się".. Odpowiedzi twierdzące Odpowiedzi przeczące 'Is there a plate on the table?'. (Nie ma wody w mojej szklance).. Odpowiedzi przeczące: No, there isn't.. Wybierz trzy z nich, które .. N Zapamiętaj, jak budować pytania w języku angielskim i jak udzielać krótkich, konkretnych odpowiedzi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt