Wpisz w podane wyrazy w luki
Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Bogumiła Tomaszewska-Osowiecka SP Śniadowo 2.. IS lub Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: sabina3 29.4.2010 (13:41) Na już!. Jadwiga Grodzka SP KołomyjaWpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2012-04-26 16:13:20 Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35Wpisz we właściwe luki podane wyrazy.. Ich … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.🎓 Wpisz podane wyrazy w odpowiednie luki.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. W wolnym czasie gram w squasha.Podane czasowniki wpisz do odpowiedniej części mapki.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-4.. 2011-09-25 11:01:16; Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35; wpisz podane rzeczowniki w poprawnej formie.Skorzystaj z odpowiedniego słownika 2011-02-16 16:22:38; Wpisz podane czasowniki osobliwe do odpowiednich rubryk tabeli 2012-09-18 20:03:26Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny..

Wpisz w luki podane wyrazy.

Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazPrzeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Wpisz czasowniki w formie odpowiedniego czasu.. Interesuję się turystyką, jestem miłośniczką kultury indyjskiej.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zapytaj rówieśnika, jakie lekcje ma w środę .. 2,Wybierz poprawną .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. sprechen • die • Zimmer Lernen in.Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny.. W wolnym czasie gram w squasha.Uzupełnij podane zdania.. W XVII wieku najsłynniejszym konfliktem polsko-szwedzkim była wojna zwana (2.). Podaj nazwę parku narodowego, na terenie którego odbyła się wycieczka oraz numer, którym oznaczono ten park na mapie.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Wpisz w luki odpowiednie wyrazy.. Dwa wyrazy podano dodatkowo.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. warm • offen • laut • dunkel • Schlüssel • Abfall • zumachen • ausmachen • an - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Wpisz podane wyrazy w odpowiednie luki 1 Zobacz odpowiedź monikath483 monikath483 A: Bahnhof..

Dwa wyrazy podano dodatkowo.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 0 cukiereczek (Gość) Nie Gru 6, 2009, 10:56 .Wpisz podane wyrazy w odpowiednie luki.. Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemiecki (DAJE NAJ, NA DZIS Z NIEMIECKIEGO) 1.. Następnie zaznacz mapę pogodową, której dotyczy tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. - Komm in der (2) _____ zu mir, Nico.Dann wiederholen wir die Grammatik.Wpisz podane wyrazy w odpowiednie luki.. Katarzyna Ostrowska SP Żelechy 3.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Od czterech lat uczę tego języka.. - Der Intercity 901?. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz w poprawnej formie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wpisz odpowiednie wyrazy w luki 1-10.. I usually Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: kp76 20.6.2010 (06:22)3 Uzupełnij zdania 1-4.. Interesuję się turystyką, jestem miłośniczką kultury indyjskiej.. 2013-10-15 19:12:00 Wpisz podane czasowniki w odpowiedniej formie 2017-10-13 00:08:46 wpisz odpowiednie wyrazy w luki 2011-02-06 11:31:59Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Uwaga!. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E .Wpisz podane wyrazy do odpowiednich tzn. warm • offen • laut • dunkel • Schlüssel • Abfall • zumachen • ausmachen • an - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki ..

10.Wpisz podane wyrazy w odpowiednich miejscach.

.pracuje w aptece-.. Jedno zdanie zostało podane .Wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Bardzo proszę na pomoc Uzupełnij luki wpisując podane niżej wyrazy w odpowiednie miejsca : specjal , quite , painful, absolute, loud, poor 1.. Ułóż zdania z podanymi niżej wyrazami: kształt, pszczoła, bukszpan, gżegżółka, pszenica 1.. Wpisz w luki podane wyrazy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt