Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji następnie wykonaj polecenia napisz jaka formacja
Pierwsze igrzyska w Olimpii w 776 roku p.n.e.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. swiczenia sladami przeszlosci 3 zadanie 4 str 75Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Koronacja Karola Wielkiego na cesarza w 800 roku.. 3 4 OCEAN INDYJSKI OCEAN ATLANTYCKI OCEAN SPOKOJNY 25 000 40 000 60 000 60 000 30 000 40 000 40 000 35 000 120 000 100 000 200 000 15 000 13 000 10 000 35 000 LEGENDANastępnie wykonaj polecenia.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1.. Rozwiązania zadań .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. a) Napisz, jaka formacja wojskowa została ukazana na ilustracji.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Następnie wykonaj polecenia.. a następnie dopasuj do każdej postaci właściwe in- formacje.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 maja upadek powstania kościuszkowskiego trzeci rozbiór Polski bitwa pod Racławicami 1 3 4 .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

W XVI wieku, na polecenie Zygmunta Starego, przebudowana została przez włoskich architektów na okazałą renesansową rezydencję królewską.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. • przyjęcie chrztu przez .doszło, a następnie zaznacz tę datę na osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. życie ludzi w XIX wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, jakie korzyści odniosło państwo polsko-litewskie w wyniku wydarzenia.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Określ, jakie elementy portretu świadczą o tym, że ukazana postać jest królem.Plików w katalogu: 1 57 KB.wid6_test_r_iv_a - Sprawdziany z historii ,,Wczoraj i dziś`` klasa.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i zjazdy szlacheckie.. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.. 1.wymień trzy głowne cele przyświecające ukazanym na ilustracji działaczkom kobiecego ruchu.. Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracją:parowiec,kolej,latarnie elektryczne.Napisz w jaki sposób ułatwiły one..

Oblicz, w którym ...Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.

1500 rok 1000 rok 500 rok *5. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. Następ-nie wykonaj polecenia.. 2 Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Wpisz w wolne kratkiPrzyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. b) wyjaśnij co decydowało o przewadze przedstawionych żołnierzy nad przeciwnikiem podczas bitwy.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. W XVI wieku, na polecenie Zygmunta Starego, przebudowana została przez włoskich architektów na okazałą renesansową rezydencję królewską.. Użyj cudzysłowu i dwukropka .. Następnie.. B. Zapisz w zeszycie rozmowy osób ukazanych na ilustracjach .. Ilustracja przedstawia: 1. skrzynkę .. 10. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. Następnie na podstawie mapy z podręcznika wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Następnie wykonaj polecenia.nauczycielom polecamy historia dzień dobry kl 6; sprawdzian nowe juz w szkole 2 pdf; Historia klasa 5 sprawdziany życieSprawdziany Z Historii Wczoraj I Dzis Klasa 5 .Przyjrzyj się mapie, a następnie uzupełnij tekst.. Zaznacz kolorem czerwonym terytorium starożytnego EgiptuPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A. Zadaj pytania do wyróżnionych zaimków ..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroNastępnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj .przyjrzyj sie karykaturze i wykonaj polecenia.. Napisz, jaki styl architektoniczny reprezentuje przedstawiona budowla.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A wybuch I .4 - obok tego, które zdarzyło się najpóźniej.. B. Wyjaśnij, co decydowało o przewadze przedstawionych żołnierzy nad przeciwnikiem podczas bitwy.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. 2. na podstawie rysunku napisz, jakie obawy mogło rodzić u przeciwników równouprawnienia przyznanie praw kobietom.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie -8.4.2015 (17:52) .Karta pracy dla klasy V Przyjrzyj się ilustracji.. Bitwa pod Maratonem w 490 roku p.n.e. Chrzest Polski w 966 roku.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. Wykonaj polecenie do mapy.. Rozpocznij od zdań : Maja wskazała sukienkę i powiedziała do Gosi., Antek pocieszał Filipa.7.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. wykorzystaj związki utworzone z podanych wyrazów 2015-09-22 19:30:332 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji..

2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

a) napisz jaka formacja wojskowa została ukazana na ilustracji.. 2. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i zjazdy szlacheckie.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 majaNapisz na podstawie zamieszczonej ilustracji, jakie cztery korzyści dawał pierwszym ludziom ogień.. 1 Zadanie.. a) Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku.. Jaką część mowy zastępuje każdy z nich ?. Napisz, jaka formacja wojskowa została ukazana na ilustracji.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. 2019-11-21 19:30:27 przyjrzyj się uważnie zamieszczonej ilustracji a następnie opisz ją za pomocą 4 zdań pojedynczych.. A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznejB) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lataPrzyjrzyj się rysunkom , a następnie wykonaj zadania .. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. Następnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj .Poprzednie Następne > Jula0309 0 rozwiązanych zadań.. Następnie wykonaj polecenia.Jak w to wejdzie cie wyświetli wam się ilustracja - MidBrainartPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. 3 Zadanie.. 6 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. PS: daje 41 pkt i chodzi o obrazek falangi macedońskiej z ćwiczeń: wczoraj i dziś klasa 5 str 32Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Praca z ilustracją a) Napisz, kogo przedstawia portret.. b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.Napisz przy zdaniach prawdziwych „prawda" a przy nieprawdziwych „fałsz" .. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt