Narysuj i opisz budowę mchu płonnika
Opisz rysunek przedstawiający budowę mchu płonnika - użyj odpowiednich słów: chwytniki, zarodnia z zarodnikami, łodyżka ulistniona, łodyżka bezlistna (trzonek), 2.. 3.Proszę o pomoc daje naj!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.1.. Logowanie.. Pytania i odpowiedzi.. Są drobne, mierzą od 1 do 10 cm; tylko wyjątkowo osiągają większą wysokość.. Korzenie są zazwyczaj cienkie i krótkie.. Sporofit zbudowany jest ze stopy, zwykle dużej sety i zarodni, zawierającej w środku charakterystyczną kolumienkę.. - scharakteryzuj środowisko życia mchów - narysuj i opisz budowę mchu na przykładzie mchu płonnika.. Opisz lub narysuj przebieg cyklu rozwojowego mchu.. /4p./ Wyjaśnij jakie organy przedstawiono na rysunkach A i B,wskaż je na planszy z cyklem rozwojowym mchu płonnika /Polytrichum/ oraz wymień typy komórek, które się w nich znajdują.. Jego część nadziemną stanowi prosta lub rozgałęziona ulistniona łodyżka.Budowa mchu płonnika:-zarodnia-rozwijają się w niej zarodniki-czepek-osłania zarodnię-bezlistna łodyżka-utrzymuje puszkę z zarodnikami-ulistniona łodyżka-utrzymuje części nadziemne w pozycji pionowej,wznosi do góry listki,na szczycie między listkami rozwijają się rodnie i plemnie-listki-pobierają i magazynują wodę,wytwarzają składniki pokarmowe-chwytniki (ryzoidy)-przytwierdzają mech do podłożaNarysuj schemat budowy mchu płonnika 1 Zobacz odpowiedź spx OSZYSTWO ..

Narysuj i opisz budowę mchu płonnika.

Wzorując się na ilustracji w podręczniku (str. 116 )wykonaj i opisz schematyczny rysunek budowy zewnętrznej mchu płonnika.. Polub to zadanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Opisz środowisko w którym występują mchy.. Największe z paprotników były drzewiaste, osiągały wielkość do kilkudziesięciu metrów, np. lepidodendrowce mogły osiągnąć wysokość 40 m. Narysuj schemat cyklu rozmnażania mchu?. Narysuj i opisz budowę mchu płonnika Zadanie 4 Do podanej niżej części rośliny dopisz ich funkcję Część rośliny Funkcja Chwytniki Ulistniona łodyżka 1.. Biologia cz. 1, t. 1 - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego zakres rozszerzony.Dokonaj obserwacji przy u życiu lupy budowy morfologicznej naturalnego okazu mchu płonnika.. Zarodnia Zarodniki Zadanie 5Mchy (Bryophyta) - gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach.. c) Narysuj i opisz cykl rozwojowy mchu ( na ocenę celującą)• poznanie budowy i cyklu rozwojowego • zdolności mchy rozpoznawanie wykazanie i dla człowieka 2.. 3.Narysuj i opisz cykl rozwojowy mchu (na ocenę celującą) Opisz znaczenie mchów w przyrodzie i gospodarce człowieka.1..

Narysuj i opisz budowę mchu?

Korzystając z podręcznika wykonaj polecenia: 1.. Do podłoża przymocowane są przy pomocy chwytników.. Obrastają one gęsto łodyżkę.Budowa i rola tkanek roślinnych.. Mech płonnik - budowa zewnętrzna.. (4 przykłady) III Wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniówce (dla chętnych).Płonnik (Polytrichum Hedw.). Co zrobid Przeczytad podręcznik strona 114-120 Wykonaj polecenia.. Jest dosyć duży, osiąga nawet 30 cm wysokości.. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają mchy w przyrodzie.. Stanowią one warstwę asymilacyjną.Mchy to rośliny o prostej budowie.. Korzystaj ąc z rysunku i tekstu z podr ęcznika ustal z jakich cz ęści składa si ę mech płonnik oraz okre śl ich zwi ązek z życiem na l ądzie.. Przytrzymują one mech w podłożu.. Przeczytaj informacje z podręcznika strony 115-116.. Zaznacz miejsce, gdzie zaszła mejoza.. Opisz sposób, w jaki HIV powoduje zanik odporności organizmu Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.. Wykonaj polecenia: 1. b) Wypisz siedliska występowania mchów.. Zamiast korzeni mają chwytniki, które są cienkimi, nitkowatymi wyrostkami łodygi.. Na górnej stronie listka płonnika, na warstwie skórki, znajdują się gęsto ustawione pionowe blaszki, zbudowane z komórek o dużej zawartości chlorofilu.. Opisz rozwój mchu płonnika używając określeń: plemniki, kiełkują, rodnie, bezlistna łodyżkaTemat: Mchy..

Narysuj i opisz budowę zewnętrzną mchu płonnika.

Cześć zewnętrzną łodyżki jest okryta przez skórkę, składającą się z pojedynczej warstwy komórek przylegających do siebie ściśle .Budowa anatomiczna zarodni: Ścianki zarodni często mają podłużny pierścień komórek o pogrubionych ścianach wewnętrznych i cienkich zewnętrznych , tworzący zmyślny mechanizm otwierający : gdy zarodnia dojrzewa i wysycha, komórki tracą turgor , zapadają się, i wysypują zarodniki.POLSKI Temat: "Janko Muzykant" - podsumowanie.. Można go spotkać w całej Polsce.. Porównaj budowę anatomiczną listka płonnika i torfowca w oparciu o rysunek z podręcznika.. Nazwij elementy budowy anatomicznej.. Płonnik pospolity rośnie w wilgotnych lasach i na łąkach.. 2012-06-01 11:03:39 Budowa i funkcje mchu płonnika 2012-12-20 23:38:51 Opisz rozmnażanie i rozwój ryb !. Praca zbiorowa pod red. Dziękuję za nadesłane prace z lektury (proszę uczniów, którzy jeszcze nie wysłaliMchy posiadają wielokomórkowe chwytniki..

Budowa mchu płonnika .

Przeslij zdjęcia na Messenger Cezary JakubaszekTaka budowa pozwala na osiąganie ogromnych rozmiarów.. Występuje gromadnie, tworząc puszyste darnie.. Biologia - szkoła podstawowa × Narysować schemat budowy mchu na przykładzie płonnika pospolitego.. Pamiętaj: Napisz zwięźle i na temat :) Daję naj!🎓 Narysować schemat budowy mchu na przykładzie płonnika pospolitego.. - rodzaj mchów z rodziny płonnikowatych (Polytrichaceae).Należą do niego gatunki kosmopolityczne.W Polsce występują cztery gatunki płonnika.Niektóre mchy, m.in. płonnik, mają listki wielowarstwowe, na całej powierzchni od spodu i od góry pokryte warstwą komórek skórki.. Rejestracja.. Liście dzielą się na płonne, czyli asymilacyjne, nazywane trofofilami i sporofile, na .Narysuj na kartonie w postaci uproszczonego schematu cykl rozwojowy mszaka.. Opisz rysunek przedstawiający budowę mchu płonnika- użyj odpowiednich słów: chwytniki, zarodnia z zarodnikami, łodyżka ulistniona, łodyżka bezlistna, 2.. Sporządź notatkę w zeszycie.. Wykonaj rysunek w zeszycie i opisz.2.. ( powtórzyć) Temat: Mchy - budowa i rola.. Zaznacz następujące elementy budowy: chwytniki, łodyżka ulistniona, trzonek (łodyżka nieulistniona), zarodnia.. 1.Korzystając z podręcznika wykonaj polecenia: podr.115 -120 a) Narysuj i opisz budowę mchu płonnika.. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę.Budowa, rola i modyfikacje korzenia, łodygi i liścia.. Budowa wewnętrzna łodyżki jest stosunkowo prosta.. 2011-09-12 20:02:21Narysuj boisko do koszykówki wraz z jego wymiarami 2.. /2p./ POLECENIE DLA GRUPY IVTemat : Środowisko życia i budowa mchów.. 2.Wypisz siedliska występowania mchów.. - Płonnik pospolity - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Zapłodnienie musi odbywać się w wodzie, najczęściej w kropli wody,deszczu.. Mchy są w postaci drobnych łodyżek, które pokryte są listkami.. Co to jest tkanka 2.Wymień przykłady tkanek roślinnych 3.Jakie funkcje pełni korzeń, łodyga, liść I kwiat 4.Rodzaje systemów korzeniowych 5.Narysuj i opisz budowę liścia 6.Rodzaje liści 7.Wymień elementowy mchu płonnika 8.Wymien po 3 nazwy roslin nagonasienych i okrytonasienychBudowa paproci.. Zapoznaj się z cyklem rozwojowym mchy ( dla chętnych ) strona 117 podręcznikBudowa mchu płonnika morfologiczna anatomiczna .. zeszycie i opisz.. Budowa, rola i modyfikacje korzenia, łodygi i liścia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt