Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych cu3 po4
to parametr ten należy podać w nawiasie.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadanie 1.. Np. H 2 O to wzór sumaryczny wody.. Rozwiązania zadań.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: 1 napisz nazwę soli lub wzór sumaryczny o Rozwiązanie:1 napisz nazwę soli lub wzór sumaryczny o o mg s napisz nazwę soli i wzór sumaryczny o o mgso4 siarczan vi magnezu k2co3 napisz nazwę soli węglan potasu chlorek magnezu napisz wzór sumaryczny mgcl2 o n o o o ca o n napisz nazwę soli o azotan v wapnia ca no3 2 fosforan v cynku napisz wzór sumaryczny zn3 po4 2 znso3 .Występowanie w przyrodzie.. zapamiętać, że KAŻDA SÓL POCHODZI OD JAKIEGOŚ KONKRETNEGO KWASU I MA JEGO RESZTĘ KWASOWĄ !. Pytania i odpowiedzi.. I tak, chlorek żelaza(III), .. Wskaż prawidłową nazwę związku o wzorze Cu3(PO4)2. fosforan(V) miedzi(II) fosforan miedzi fosforan(V) miedzi fosforan miedzi(II)🎓 Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?.

Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. W przypadku wody, której wzór sumaryczny jest następujący: H 2 O, stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów tlenu wynosi 2 : 1.. 240Napisz nazwy i wzory sumaryczne kwasów, od których pochodzą sole o podanych wzorach.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.Wracamy do naszego polecenia „Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) wapnia" Wzór sumaryczny to taki „zwykły", bez kresek.. Napisz wzór .Zapisz wzór sumaryczny soli zbudowanej z kationów potasu i jonów fosforanowych(V).. Stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów chloru równy jest 1 : 1.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. np. mamy napisać wzór sumaryczny związku składającego się z atomów:Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.. Dlatego, aby jednoznacznie określić rodzaj związku, np. tlenku, w jego nazwie podaje się często wartościowość połączonego z tlenem pierwiastka.Wzór sumaryczny określa skład jakościowy i ilościowy związku chemicznego.. .wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

Wzór strukturalny (wzór kreskowy) określa skład jakościowy i ilościowy oraz sposób powiązania poszczególnych atomów w cząsteczce (kreska obrazuje wiązanie chemiczne).. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. Cu3(PO4)2, FeBr3, MgSO4, ZnCl2, Li2SO3, Al2S3…Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Uzupełnij tabelkę.. 2009-11 .napisz wzory sumaryczne podanych soli 2008-09-15 19:14:33 Wzory sumaryczne następujących soli 2009-08-07 15:26:43 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

2012-09-07 19:23:55Wzory i nazwy soli.

Występujący naturalnie jako skała fosforyt wapnia nie jest substancją czystą, lecz zawiera w swej strukturze inne substancje takie jak piasek czy wapień.Występuje on w Maroku, Izraelu, Egipcie, na Filipinach i na półwyspie Kolskim ().Naturalnie występujące złoża fosforanu wapnia zawierają 30-40% masowych P 2 O 5.. Nazwa systematyczna: Wzór:Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz, że reakcja Przedmiot .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.

W pierwszym tlenku ołów ma wartościowość cztery, w drugim zaś - dwa.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Ocena użytkowników: 3 .. 2010-04-12 18:25:08; Podaj nazwy soli i zapisz dysocjacje każdej z nich: MgCO3, K2SO4, Al(NO3)3 i FeCl2 2013-06-03 22:04:54; Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. 285Na przykład w chlorowodorze o wzorze sumarycznym HCl na jeden atom wodoru przypada jeden atom chloru.. Jeżeli we wzorze strukturalnym przy symbolach poszczególnych atomów zaznaczone zostaną wolne (niewiążące) pary elektronowe, to .Zadanie: zad 1 podaj wzory soli Rozwiązanie:siarczan vi miedzi i cu2so4 pb no3 4 azotan v ołowiu iv fosforan v potasu kno3 sns2 siarczek cyny iv azotan v magnezu mg no3 2 cu3 po4 2 fosforan v miedzi ii siarczan iv glinu also3 caco3 węglan wapnia węglan iv ołowiu iv pb2co3 fecl3 chlorek żelaza iii siarczek żelaza iii fe2s3 fecl2 chlorek żelaza ii chlorek wapnia cacl2 ag3po4 aotan v .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejAlkohole o podanych wzorach sumarycznych: 2013-01-20 15:21:51; Podaj nazwy soli o podanych nazwach .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Rejestracja .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory(b) 2010-03-11 16:09:35 zad1 podaj nazwy soli zad2 Napisz wzory sumaryczne 2014-09-23 15:45:14 Napisz wzór azotan V wapnia , narysuj jego wzór strukturalny oraz podaj 3 reakcje otrzymywania tej soli 2012-04-21 21:25:06Wartościowość pozostałych pierwiastków podana jest w nazwie związku, w treści zadania lub odczytujemy ją z Układu Okresowego.. Teraz musisz koniecznie(!).Komentarze

Brak komentarzy.