Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia
Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.Następnie wykonaj polecenia.. Oglądasz stare wydanie książki.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńska - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rokPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.Następnie wykonaj polecenia.. Swoje wyobrażenie na temat podpisania unii lubelskiej uwiecznił na obrazie namalowanym w XIX wieku polski malarz historyczny Jan Matejko .. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

Następnie wykonaj polecenia.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. [A] 50 rok p.n.e. .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. c) Zapisz na osi czasu datę koronacji Bolesława Chrobrego na króla.Uczeń: dowie się jakie były przyczyny i skutki unii polsko-litewskich w Krewie i Horodle; pozna położenie Krakowa, Wilna, Malborka, granice Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, państwa Zakonu Krzyżackiego; pozna postać Władysława Jagiełły, Jadwigi Andegaweńskiej, Ulricha von Jungingena, Witolda.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. A wybuch I .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. UWAGA!. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu Następnie wykonaj.. b) Uzupełnij zdanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego..

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. wypisz trzy cechy klimatu .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.Od tego czasu oba kraje pozostawały w .. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok 4 Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania .6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. c) Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, (.. ), wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój !Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. Temat: Arabowie i początki islamu Książka: Wczoraj i dziś klasa 5 Zadanie, i strona: zad 2, str 59 Treść zadania: Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Atlas historyczny, WWW.wlaczpolske.pl A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego..

przyjrzyj się zamieszczonym fotografiom następnie wykonajNastępnie wykonaj polecenia.

Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 3 Zadanie.. Kazanie Jana Pawła II Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.. 1000 rok 1050 rok 1100 rok Praca z osią czasuPrzeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.. Oceń, który z potomków Bolesława Chrobrego: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel czy Bolesław Śmiały, ma Twoim zdaniem największe zasługi w pokonaniu kryzysu państwa polskiego w XI wieku.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.Oś czasu: 1384 - Jadwiga Andegaweńska królem Polski, 1385 - unia w Krewie, 1386 - Władysław Jagiełło królem Polski, Zadanie 1 Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 maja3..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. • przyjęcie chrztu przez .1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zjazd gnieźnieński odbył się w _ _ _ połowie _ _ _ wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.. a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym datom.. [A] bitwa pod Kircholmem - 1605 rok [B] odsiecz wiedeńska - 1683 rok [C] bitwa pod Chocimiem - 1673 rok [D] obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Na osi czasu kolorem seledynowym zaznaczono okres potopu szwedzkiego (lata: 1655 - 1660).. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. 2 Zadanie.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoliUczeń pozna i zrozumie: informacje na temat powstania, granic Rzeczpospolitej Obojga Narodów; funkcjonowanie ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w szczególności takie jego aspekty, jak: wolna elekcja, monarchia elekcyjna, sejm; fakt zróżnicowania religijnego i narodowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów; pojęcia: unia lubelska, szlachta, wolna elekcja, sejm, senat, izba poselska .4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. W ćwiczeniu zaznacz ten okres pionowymi liniami !. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. 3 odpowiedzi .. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. 1 Zadanie.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt