Wpisz do każdej luki słowo które pasuje
Oceń!. Uwaga!. Uwaga!. U-BAHN ÜBER DER ERDEWpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam sprawdzian 2016 szóstoklasisty.Zadanie 2 W każdej linijce wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych pod względem znaczenia.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do pozostałych.. A. goniec, mat, wieża B. małżowina, słuch, kolczyk C. ogniwo, choinka,ozdoba D. królik, warzywo, korzeń W poprzednim pytaniu tego nie dodałam o jakie słowa mi chodziło!. W każdym punkcie podkreśl jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych.. Pięć wyrazów podano dodatkowo - nie pasująWpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.5.. Komentarze; Zgłoś nadużycie!. Uwaga!. Kraj nie mówi w żadnym języku, co najwyżej jego obywatele.. Przeczytaj tekst.Do każdej osoby (1-4) dopasuj miejsce, w którym chciałaby mieszkać.. 2012-02-06 17:46:11; W każdym zestawie znajdź jedno zwierze, które jest .Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Uwaga!. 5.Dopisz do każdego zestawu wyrazów słowo, które zawiera ch i pasuje do pozostałych pod względem znaczenia..

5 ... Do słowa I pasuje my.

Uwaga!. 2011-06-06 19:19:231 kwietnia, szóstoklasiści - po raz pierwszy - przystąpią do egzaminu z języka obcego.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru.. Zobacz więcej.. Dominik.. Wpisz odpowiednią literę (A-H) obok numeru każdej luki.. Uzasadnij pisownię każdego wstawionego .. wpisz utworzone wyrazy do odpowiedniej tabelki c) w każdej grupie ułóż wyrazy alfabetycznie Pisownia zgodna z zasasami Wyjątki 5. odszukaj w diagramie słów .. (0-3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1.-3.).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-4).. Wpisz odpowiedn - Pytania i odpowiedzi - Język angielski .. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Do każdego z nich dopasuj miejsce którym się on odbywa (A-D).. Wpisz rozwiązania w kratki.. Uwaga!. 5.0 2 głosy 2 głosy Oceń!. 2012-02-06 17:46:11 Wykreśl niepasujący wyraz z zestawu .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (2 pkt) 1.Przeczytaj tekst.. THE MYSTERY OF AMELIA EARHARTSpośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3..

Jeden z wpisów pasuje do dwóch zdań.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wpisz pasujący kraj.. który mówi po suahili.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Albo dany język może być językiem urzędowym danego kraju (lub jednym z języków).Przeczytaj tekst.. Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. Rozwiąż zadania i sprawdź, czy są .Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. Do każdej z opisanych sytuacji (1-2) dobierz właściwą reakcję.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. (8 pkt.). Zakreśl literę A, B lub C.. Uwaga!. Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do pozostałych.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uzasadnij swój wybór.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Większość uczniów zdawać będzie test z języka angielskiego.. B Yes, but only for .W każdym zestawie znajdź jedno zwierzę, które jest ,, intruzem".Zakreśl je i wyjaśnij, dlaczego nie pasuje do pozostałych..

W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.

(4 pkt) A. ate B. bought C. did D. had E. made F. was G. went H. wereUzupełnij tekst przepisu na sałatkę owocową, wpisując w każdą lukę (2.1. literę (A - G), którą został oznaczony odpowiedni wyraz z ramki.. Jedna reakcja nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. A. bring B. come C. far D. leave E. nice F. stay MOON RUBBISHOdszukaj wyrazowego intruza i wyjaśnij dlaczego nie pasuje on do pozostałych .. Język angielski - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE - znajdziecie tutaj.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Do you like drawing?Jeden wyraz podany jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.W lukach pod każdym przykładem wpisz numer, którym oznaczono zdanie nadrzędne, i pełną nazwę zdania podrzędnego.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Odpowiednie słowo z ramki wpisz do zdań.

(7 pkt.). Uwaga!. Uzasadnij swój wybór .. (1) Tam sięgaj, (2) gdzie wzrok nie sięga; Adam Mickiewicz ; zdanie podrzędne (1) Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, (2) które nic już zmienić nie mogą.Przeczytaj tekst.. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Zadanie 3 Wybierz czasownik pasujący do zdania i wpisz go w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego.. Przeczytaj tekst.. Dziękuję 2. .. Znajdź w diagramie nazwy 10 produktów spożywczych i wpisz je do odpowiednich .IV.. Sory!Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. take PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt