Przeczytaj fragment tekstu i wykonaj zadania
Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. następnie wykonaj polecenia 2013-12-15 14:10:30 Przeczytaj i wykonaj polecenia .. 2010-01-24 19:05:39SPRAWDŹ SIEBIE 1 Przeczytaj fragment wywiadu i wykonaj zadania zamieszczone pod tekstem.. Zadanie 14.. Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromny, lecz majestatyczny.. Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę (fragment) Pierwszą zamieszkiwał Król.. Mały Książę spytał:Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Za Twoi rozkazaniem w brzegach morze stoi, A zamierzonych granic przeskoczyć się boiprzeczytaj fragment kroniki Wincentego kadłubka, a nastypnie wykonaj polecenia 2009-05-01 20:10:38 zad.. Zobowiązania Kościoła katolickiego wobec państwa 1.. (3 pkt) Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia A i B. Obserwując charakter chłopca, nieugięty i oporny wobec wszelkiego przymusu, Filip spostrzegł, że łatwiej z nim dojść do celu przez rozumne słowo, niż przemocą.Zadanie 27.. Potrafię już formatować czcionki.. Wszystko da się przenieść na ekran.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. Zadanie 2.. Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.. Szkoła branżowa I stopnia.Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

2015-12-13 18:51:52 Przeczytaj uważnie fragment tekstu , a nastepnie wykonaj polecenia 2017-03-29 15:12:26 Na podstawie tekstu źródłowego krótko scharakteryzuj rolę radia.. Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i odpowiedz jaką nazwę nosi ten dokument oraz kto był jego autorem.. Obecnie przeważa pogląd, że system feudalny był rodzajem organizacji rycerstwa jako warstwy rządzącej.Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj zamieszczone pod nim zadania a i b. Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto [.]. postanowiliśmy, iż dotąd na potomne czasy nic nowego stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i .. B) Przedstaw środki, które autor wskazuje kolejnym pokoleniom Polaków jako pożądane formy walki o polskość.W prztoczonym fragmencie duch pokazuje Scrooge'owi jego ___ C. Uczę się kopiować i przenosić określony fragment teksu.. (2 pkt) Na podstawie tekstu Žródlowego i wlasnej wiedzy wykonaj polecenia.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie.. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali, Którą po stronie jednej ośliniłaPrzeczytaj poniższy fragment.. W pierwszym akapicie tekstu narrator zwrócił uwagę na , aby podkreślić jego C .2.Przeczytaj podany niżej tekst i wykonaj umieszczone pod nim polecenia:,,Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował Tyś fundament założył niobeszłej ziemi I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi..

Następnie wykonaj polecenia .

Przeczytaj i posłuchaj nagrania do tekstu ze str. 80 ( zad 1 str 80) w podręczniku, wypisz słownictwo , które sprawia ci trudność i użyj słownika aby je przetłumaczyć.przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia.. Zadanie 4.. Poprawne odpowiedzi w zadaniach zamkniętych zaznacz kółkiem lub krzyżykiem.5.. Pytanie tylko - po co?. Jaka szkoda, że nie zrezygnował - ze swego - Jerzy Skolimowski.Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. TROPICIELKA MITÓW Rozmowa z dr hab. Katarzyną Marciniak o pożytkach ze znajomości antyku AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: Czym Niegdyś kolonie były niedostatecznie zarządzane, teraz miały nadmiar zarządców.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Uczę się przenosić określony fragment tekstu.. 2013-03-06 15:42:39Przeczytaj fragment listu hetmana Stanisława Żółkiewskiego do żony, pisanego 6 października 1620 r. z obozu pod Cecorą, i na jego podstawie powiedz, dlaczego dla kolejnych pokoleń stał się on wzorem żołnierza i obywatela.. Uczę się przenosić określony fragment tekstu.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej [.,]..

; Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia .

(2 pkt) Na podstawie fotografii rzeŽbç z Zamku Królewskiego w Warszawie "Ykonaj polecenie.. „Niepodległość" bowiem oznaczała pełną suwerenność wraz ze wszystkim, co z tego statusu wynika.Zadanie 7.. Platon, Uczta [fragment]Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Uczę się kopiować i przenosić określony fragment teksu.. Siergiej Eisenstein chciał zekranizować Kapitał Marksa, zrezygnował jednak z tego pomysłu.. (1 pkt) Na podstawie tekstu podaj jedną cechę charakteru króla StanisławaPrzeczytaj uważnie fragment tekstu i na jego podstawie oraz posługując się wiedzą własną wykonaj zadania.. Uzupełnij poniższe zdanie.Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy ,a następnie wykonaj polecenia.. Rozmowa z podróżnikiem Markiem Kamińskim (fragment) Co Pana motywuje do odbywania ekstremalnych wypraw i ciągnie do surowości śniegowych krain?. Przeczytaj fragment artykułu Nasze grzechy (1872 r.) autorstwa Bolesława Prusa i wykonaj polecenia A) Wyjaśnij, jakie przyczyny zewnętrzne miał na myśli autor, mówiąc, że nad nimi nie ma potrzeby się rozwodzić.. 🎓 Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenie - Zadanie 2: Historia 1.. Miłościwa Jejmość Pani, a Pani małżonko ma sercem ukochana i wieczyście miła.Przeczytaj fragment kroniki Galla Anonima.Narysuj w zeszycie na podstawie tekstu drzewo genealogiczne pierwszych piastów..

(0-1) Przeczytaj poniższy fragment utworu.

2.Przeczytaj poniższy fragment tekstu i wykonaj polecania.. prosze jak najszybciej .dziekuje:) Sławek mamlał apetycznie bułkę.Znał kolejnośc zajeć i kolejność słów.W dole ,na podwórku widzianym z ukosa, na razie nic się nie działo,Było to niezwykle dziwne podwórko.Wieczorem nikt na świecie nie umiałby przejść przez nie bez strachu,no , może umiałby ojciec ,bo on był stąd.Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie wykonaj polecenia.. 2013-02-26 16:35:09 Przeczytaj fragment reguły Benedykta.. Zmieniłeś się.. [w:] M. i A. Szypowscy, Warszawskî Zamek Królewski, Warszawa 1989, il.. (SP08) Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia A i B. Obserwując charakter chłopca, nieugięty i oporny wobec wszelkiego przymusu, Filip spostrzegł, że łatwiej z nim dojść do celu przez rozumne słowo, niż przemocą.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Jowita Kurach Przestrzeń do myślenia.. - krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia.. 2013-10-08 16:06:16Przeczytaj fragment recenzji Mateusza Wernera i wykonaj podane zadania.. (1p) „Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości…".Zadanie 5.. Jan Kochanowski O żywocie ludzkim Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, .. Pan Tadeusz (fragment) Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy, .. z tekstu Nazwa środka stylistycznego określenie funkcji Funkcja środków stylistycznych.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Juliusz Słowacki Balladyna (fragmenty) Ja o sławę Nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu, Będę, czym dawno byłabym, zrodzona Pod inną gwiazdą.. dziĘcioŁ to duŻy ptak spotykany w lasach, a takŻe w miejskich parkach i przydomowych ogrÓdkach.. Kiedy zawieraliśmy naszą umowę, byłeś innym zgoła .. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.. 2012-03-12 19:21:50 przeczytaj fragment artykułów henrykowskich .. Życie pełne trudu Na dwie połowy przecięła korona.. jesieniĄ i zimĄ, gdy zaczyna brakowaĆ pokarmu, je takŻe owoce i nasiona.4.. Potrafię już formatować czcionki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt