Napisz nazwę systematyczną soli o wzorze sumarycznym cacl2
Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Używany jako materiał budowlany.. NaHCO3 KHSO3 NH4HSO4 Ca(HCO3)2 Al(HS)3wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Napisz nazwy systematyczne soli.. 4 Zadanie.. Wzór sumaryczny CaCl 2: Masa molowa: 110,99 g/mol Wygląd bezbarwne kryształy: Minerały: hydrofilit (CaCl 2) sinjaryt (CaCl 2 · 2H 2 O) antarktycyt (CaCl 2 · 6H 2 O) Identyfikacja Numer CAS: 10043-52-4 (bezwodny) 10035-04-8 (dwuwodny) 7774-34-7 (sześciowodny) PubChem: 5284359: DrugBank: DB01164🎓 Wzory sumaryczne soli Nazwy systematyczne soli NaCl chlorek sodu CaCl2 chlorek Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 8 .. a) C 5 H 9 COOH kwas heksanowy.. Napisz wzór sumaryczny fosforanu(V) wapnia.. FeSO4 - siarczan(VI) żelaza(II) Mg(NO2)2 - azotan(III) magnezuWzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2.. Wzory sumaryczne soli : Nazwy systematyczne soli : NaCl : chlorek sodu : CaCl 2 : chlorek wapnia : pokaż więcej.Sole - podsumowanie Materiał składa się z sekcji: "1..

O-N= O O O Ca= O-N= Napisz nazwę soli.

Np. pierwiastekzdwochpl.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Napisz : a) nazwę systematyczną zwiazku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10H2O.. W postaci wapienia stosowany jako kamień budowlany, zaś w formie sproszkowanych skał wapiennych jako surowiec do produkcji wapna palonego.Bardzo drobno zmielony może być także wykorzystywany jako biały barwnik - w .Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków: Rozwiązanie: Zadanie 7. Podaj wartościowość pierwiastków w następujących związkach: Mn 2 O 7, N 2 O 3, SO 3, Na 2 O, H 2 S, FeO, NO 2.. Li2O - Cl2O - ZnS - FeO - Cu2O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek chloru(III) - …Napisz wzór sumaryczny , strukturalny, półstrukturalny oraz podaj nazwę Alkanu o 2 atomach węgla w łańcuchu Alkenu o 3 atomach węgla w łańcuchy Alkinu o 4 atomach węgla w łańcuchu 2021-02-09 14:16:14; Zadanie chemia weglowodory PILNE!. siarczan(IV) ołowiu(II) - PbSO3 .. A. K+ B. Na+ C. Mg2+ D. Ag+ 9.Zaprawa do kiszenia ogórków jest 8-procentowym roztworem soli kuchennej NaCl.1.Napisz nazwę soli lub wzór sumaryczny.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : K2S - siarczek potasu.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli..

O Fosforan (V) cynku- Napisz wzór sumaryczny ZnSO3- Napisz nazwę soli.

Rozwiązanie: WZÓR STRUKTURALNY oprócz rodzaju i liczby atomów przedstawia sposób ich połączenia, np.Nomenklatura.. b) wzor sumaryczny wodorotlenku baru-woda(1/8) To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćNapisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(II) - FeCl2.. Budowa soli" - wzór ogólny i wzory sumaryczne przykładowych soli.. Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.. + Zastosowanie Budownictwo.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych..

O- O Mg= S= ----- Napisz nazwę soli i wzór sumaryczny O- O K2CO3-- Napisz nazwę soli chlorek magnezu- Napisz wzór sumaryczny.

Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Nazwa systematyczna: Wzór: Wartościowość .A.. Nazewnictwo soli" - formułowanie nazw soli.. siarczan(VI) potasu .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.CaCl2 K3PO4- napisz nazwę soli fosforan(V) potasu CuSO4- napisz nazwę soli siarczan(VI) miedzi(II) O Mg= = S=O - Napisz nazwę soli i wzór sumaryczny soli.. Nazwa.. • podaje nazwy soli, zapisuje ich wzory sumaryczne, np. - tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (np.a)Napisz wzory sumaryczne soli: - wodoroortofosforan(V) magnezu - diwodoroortofosforan(V) magnezu - wodorowęglan miedzi(II) - wodorosiarczek chromu(II) - wodorosiarczan (VI) baru b)Napisz nazwy systematyczne soli.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. 6 Zadanie.. 2.Uzupełnij i uzgodnij następujące równania reakcji zobojętniania.. CaCl2, BaSO4, FeCl2 B. BaCO3, FePO4, CaSiO3 C. FePO4, BaS, CaCl2 D. CaCl2, Fe(NO3)2, BaCl2 8.Zaznacz wzór kationu, który z jonem Cl- utworzy sól praktycznie nierozpuszczalna w wodzie..

Ocena użytkowników: 3 ... Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.

a)Fe(OH)3+HCl-----b)Al(OH)3+H2SO4 .6) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. O siarczan (VI) magnezu MgSO4 Azotan (V) glinu - Napisz wzór sumaryczny soli.. 5 Zadanie.. Uzupełnij tabelę.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Sole to grupa związków chemicznych o jonowej budowie, które składają się z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. Pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla: →.. Wzór soli.. b) C 8 H 19 COOH kwas oktanowy1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. "4.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. 4. kwas azotowy (V) chlorki siarczki kwas fosforowy (V) siarczany (IV) H. 2. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Właściwości.. Al(NO3)3 Pb=s Napisz nazwę soli i wzór sumaryczny soli.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Dysocjacja elektrolityczna soli" - równania reakcji opisujących proces dysocjacji przykładowych soli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt