Napisz zdania z was were wasn't lub weren't
W tych zdaniach trzeba użyć was, wasn't, were i weren't.There were/weren't - l. mn (tam były/ nie były) Wykonaj zad.. Nie stosujemy w tym przypadku pełnych form was not i were not.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. 2010-10-23 21:17:33 Załóż nowy klubZapamiętaj!. Zad.7 Dopasuj do siebie, jedno podane dodatkowo.Odp.. Jednymi z najczęściej używanych czasów w języku angielskim są czasy Past Simple i Past Continuous, czyli czas przeszły prosty i czas przeszły ciągły.Jak już pewnie wiecie, w czasie przeszłym prostym używamy czasowników w drugiej formie - jeżeli będzie to czasownik regularny, dopiszemy .Zad.4 Napisz pytania w „will", następnie napisz do nich swoje odpowiedzi.. W przeczeniach możemy użyć skrótów.. 3/84 - uzupełnij luki słowami z tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 67 Zamień podane zdania twierdzące na pytania.. Pamiętaj o kolejności wyrazów.. 4 i 5 ze str. 67 z podręcznika w zeszycie.. Przeczenie w zdaniach z czasownikiem to be tworzy się poprzez dodanie not.. Osoba + was/were + not + reszta zdania.. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. w zeszycie.. 2012-01-03 19:37:38 Uzupełnij zdania , wstawiając Was, Were lub Did?. 2.Język angielski jest na czele jeżeli mówimy o językach z największą ilością czasów.. Zad.6 Uzupełnij zdania wyrażeniem „will" lub „going to".zapisz w zeszycie..

Napisz po dwa zdania, używając was, wasn't, were lub weren't.

4., p.67 Uzupełnij zdania czasownikiem was/were (V) lub wasn't/weren't (X).. 3 Uzupełnij zdania 1-6 czasownikami w czasie present simple lub present continuous.. 🎓 Napisz zdania, używając can lub can't.Past Simple - pytania i przeczenia - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. 🎓 Uzupełnij tekst wpisując was/wasn't lub were/weren't.a) Podmiot + didn't + czasownik w I f. lub z -ed + reszta zdania b) Podmiot + wasn't/weren't + czasownik z -ing + reszta zdania c) Podmiot + hadn't + czasownik z -ing + reszta zdania d) Podmiot + hasn't, haven't + czasownik w I f. + reszta zdania 7) Które zdanie jest w czasie Past Continuous?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Dowiedź się więcej.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. przed podmiotem.. 2012-04-24 22:18:51Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Ułóż po 5 zdań z was i were.. Jeśli zdanie pytające zawiera wyraz .. was + not = wasn't were + not + weren't Pytanie w zdaniach z was/were tworzy się poprzez inwersję.Wstaw was/were lub wasn't/weren't.. 2/85 - uzupełnij zdania słowami z ramki.. Jak wymówić weren't po angielsku z nagraniem audio - Cambridge University PressOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Zapisz zdania w zeszycie.

Zad.5 Uzupełnij zdania wstawiając podane przedimki lub nie wstawiaj nic.odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wasn't/weren't + osoba + czasownik-ing + reszta zdaniaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Patrz na znaki oraz obrazki, one Ci podpowiedzą, czy ma być zdanie twierdzące, przeczące czy pytające.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika .. 2012-01-03 19:37:38Pomożesz z zadaniem - Uzupełnij zdania, używając was, were, wasn't lub weren't ?. Elizabeth I .Zad 2 - czytacie zdania i piszecie jaki środek transportu one opisują Zad 3 - uzupełniacie dialog wyrazami z ramki.. 1 Bus number 47 runs (run) .. 2 Uzupełnij zdania 1-6 formami przeszłymi was, wasn't, were, weren't.. Zapisz zdania w zeszycie.. Zad 4 - patrząc na obrazki uzupełniacie zdania z was, wasn't albo were lub weren't Zad 5 - budujecie pytania z was lub were i dajecie krótkie odpowiedzi dotyczące dzieci z zadania 41 Uzupełnij zdania 1-6 wyrazami z ramki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt