Przeczytaj tekst wpisz there isthere are there isthere arent
"There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot.. - Na płocie znajduje się kot.. There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There is a cat on the fence.. Nazwa * E-mail * | Przełam blokadę językową i .1. there's 2. there are 3. there's 4. there are 5. there's 6. there are 7. there's 8. there are 9. there's 10. there are 11. there are 12. there's wpisałam wszystko twierdząco, nie wiem dokładnie czy ma być twierdzenie czy przeczenie.. Język angielski new inspiration 1.. Uzupełnij zdania wybierając: isn't lub aren't.. a lot of lions around.Forma - "there is" / "there are" + rzeczowniki Rzeczowniki Istnieją dwa rodzaje rzeczowników: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.. rzeczowniki policzalne: Rzeczowniki które można określić przy użyciu liczb.Tylko rzeczowniki policzalne występują w liczbie mnogiej (więcej lub mniej niż jeden):uzupełnij tekst podanymi wyrażeniami w odpowiednich formach.. Przeczytaj zdania i zdecyduj czy są poprawne czy nie jeśli nie to popraw.. Konstrukcja ta nie jest podmiotem i zawsze występuje z rzeczownikiem.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Twój adres email nie zostanie opublikowany.. 2014-05-02 09:51:14 Uzupełnij zdanie odpowiednimi wyrażeniami .. od Lidiaprzybysz 15.12.2019 Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź .The smallest house in the UK..

Wpisz odpowiednią formę there isn't lub there aren't.

Użyj There is / There are / There isn .1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulThere's a cup on the table.. .Teksty Piosenek (39683) Teledyski (8777) Telewizja i Seriale (250934) Zespoły (21546) .. Może ona pojawić się we wszystkich czasach i wtedy czasownik be (is lub are w czasie teraźniejszym) przyjmuje odpowiednią dla danego czasu formę.. How much, how many 5 Napisz pytania dotyczące rzeczy z ćw.. 2 Napisz cztery zdania o obrazku.. Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.. Zadanie 5 strona 47 Wstaw there is / are lub there isn't / arent 1. ale na pewno będzie tak, tylko już wpiszesz sobie albo twierdzenie albo przeczenie .Przeczytaj poniższe zdania.. (krzyżyk czyli ma być negawtywnie) 2.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.There isn't, there aren't.. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a.Liczba pojedyncza - there is..

...There isn't/there aren't - przeczenia.

- Na twoim ramieniu znajduje się robak.. Reply; Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem * Komentarz.. two dogs in the .Konstrukcji There is i There are używa się, gdy chcemy powiedzieć, że coś istnieje lub nie istnieje, albo że osoba, zwierzę bądź przedmiot, znajduje się w określonym miejscu lub czasie.. (krzyżyk negatyw) 4.. (ptaszek czyli ma być pozytywnie) 3.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt