Zapisz cyframi pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy
pokaż więcej.. Dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć kolegów z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.. Filmy: przykłady dużych liczb, odczytywanie dużych liczb (grupy cyfr w liczbach).. Liczba zer.. =30 040 008 000napisz cyfrę.. 1 - jeden - zero zer 10 - dziesięć - jedno zero 100 - sto - dwa zera 1 000 - tysiąc - trzy zera 10 000 - dziesięć tysięcy - cztery zera 100 000 - sto tysięcy - pięć zerSześc milionów trzydzieści tyśęcy dwadzieścia dwa = 6 030 022 siedemset trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto 703 840 100 trzydzieści miliardów czterdzieści milionów osiem tysięcy.. Zapisz .Zapisz podane liczby cyframi: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć dwa miliardy pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć sto miliardów sześć milionów sześćset dwa tysiące siedem Zapisz słownie: 600060 1008009600Jest ot inaczej tysiąc milionów.. Po tak zapisanych wielkościach zasadniczo nie stosuje się oznaczeń jednostek miar, skrótów, skrótowców, symboli i znaków specjalnych, lecz pełne wyrazy (wyrażenia), np. 40 tysięcy kilometrów kwadratowych (nie: 40 tysięcy km 2), 10 milionów dolarów (nie: 10 milionów $).c - sto pięć tysięcy dwanaście - 105 000+12=105 012 d - siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia - 79 000+20=79 020 79 020 < 80 039 < 105 012 < 112 005 < 300 303 < 900 009 < 1 000 100 < 1 100 000Zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych Przykład 1 Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Animacja Przykład 2 Aby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy,Zapisz cyframi następujące liczby: a) dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści siedem:..

Dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć zielonych Ipodów.

trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem:.. b) dwieście tysięcy .Zapisujemy liczby cyframi: dwa tysiące sto trzydzieści cztery - 2134. trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden - 3231. pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem - 5127. siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy - 7853Zapisz cyframi liczby: osiem tysięcy sto cztery dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pieęćdziesiąt dziesięć milionów sześćset tysięcy dwadzieścia sześć dziewięćset milionów dwadzieścia tysięcy cztery miliardy sto pięć milionów dwieście Proszę o szybką odpowiedźZapisz cyframi następujące liczby: a) sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć: b) siedemset tysięcy dwieście pięć: c) czterysta tysięcy jeden: d) dwa tysiące sześćdziesiąt e) siedem milionów czterdzieści tysięcy dwadzieścia trzy f) cztery miliardy pięćset tysięcy dwadzieścia trzy 2. osiem tysięcy sto cztery,dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć , dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset piędziesiąt, dziesięć milionów sześćset tysięcy dwadzieścia sześć,dziewięćset milionów dwadzieścia tysięcy,cztery miliardy sto pięć milionów dwieście .pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieste pierwsze (odwiedziny na stronie www) (5426631) osiemnaście tysięcy sto czterdziesty drugi (gość) ..

Sprzedam podstawkę za dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych.

oraz zadanie 4 str. 55 - zapiszmy cyframi liczby: np: osiem tysięcy sto cztery - 8 104. cztery miliardy sto pięć milionów dwieście - 4 105 000 2002 500 000 - dwa miliony pięćset tysięcy 7 300 108 - siedem milionów trzysta tysięcy sto osiem 30 020 000 - trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy 530 000 201 - pięćset trzydzieści milionów dwieście jeden 2 880 000 000 - dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt milionów 1 000 320 000 - miliard trzysta dwadzieścia tysięcy111111 sto jedenaście tysięcy sto jedenaście 7654321 siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden .. 1125 jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć 6666 sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć .. drugą część wziąć, przesunąć przecinek za 2 cyfrę, zaokrąglić i na obu użyć .. Jeżeli jednak setki, dziesiątki lub jednostki mają wartość zerową, to formę liczebnika porządkowego ma tylko ostatni składnik, np.Zapisz te liczby cyframi :a) osiem tysięcy sto cztery b) dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć c) dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt.. Rozwiążmy wspólnie zadanie 3 str. 55 - przeczytaj liczby .. d) siedemset milionów czterdzieści pięć tysięcy dwa e) trzy miliardy osiemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaściePrzed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)..

5 700 450 - pięć milionów siedemset tysięcy czterysta pięćdziesiąt .

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 17 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.. Przykładowe wartości: 1 000 000 000 000 - jeden bilion 10 000 000 000 000 - 10 bilionów.. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 .Siedem milionow dwadziescia tysiecy piecset trzy ,piecset trzy miliony siedemset dziewiec tysiecy sto, dziewiec milionow szescset tysiecy czterdziesci piec,jeden miliard osiemset milionow szescset tysiecy, dzwadziescia miliardow siedemset milionow dwa tysiace , piec miliardow dziewiecset piec.. Zadanie premium.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Zapisz podane liczby cyframi-siedem milionów dwadzieścia tysięcy pięćset trzy.-dziewięć milionów sześćset tysięcy czterdzieści pięć -pięćset trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy sto-jeden miliard osiemset milionów sześćset tysięcy-dwadzieścia miliardów siedemset milionów dwa tysiącenapisz cyframi dziewięćset miljonów dwadzieścia tysięcy .. 1.03.2011 dziewięćset milIonów dwadzieścia tysięcy-900 020 000 cztery milIardy sto pięć milIonów dwieście-4 105 000 200 Prosze o 6 na profilku :PP Od 1 do 2 z 2 .zapisz liczbę cyframi trzysta czterdzieści pięć tysięcy , trzydzieści pięć tysięcy dwa , dwieście tysięcy trzydzieści pięć , osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięc moni3 19.10.2010Zapisz podane liczby cyframi : a) dwanaście i pięć setnych b) Pięćdziesiąt pięć i dwanaście tysięcznych c)sto dwadzieścia i pięć dziesiętnychZad.2 Zapisz cyframi podane liczby: a) milion dwieście czterdzieści tysięcy sześć b) sto dwadzieścia osiem tysięcy c) sześćset osiemdziesiąt cztery..

jak to sie pisze pokolei cyframiDwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć porzeczek.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt